17 Jan, 2024

Games Workshop - H1

Uppdaterad:
24 Jan, 2024

Under 2023 skrev jag ett inledande och täckande inlägg om Games Workshop och för nya läsare är det min rekommendation att först läsa det.

Den 9 januari släppte Games Workshop (GAW) sin halvårsrapport. Det var en på många sätt bra rapport, där såväl omsättning som vinst ökade. Dock fanns det en mindre positiv del, om än att den på inget sätt – i alla fall ”än” – kan ses eller bedömas som alarmerande. Denna var att rörelsevinstenvinsten från licensierade produkter minskade med från £12,9 miljoner till £11,1 miljoner, motsvarande 13,9 %. Justeras för valutaeffekter var nedgången 10,8 %. Oavsett är det en nedgång, men jag är än så länge inte bekymrad över tappet, då denna del är avhängig om ett spel eller en annan produkt släpps från producent och leverantör X. 

Ett exempel är hur Warhammer 40,000: Space Marine 2 blev uppskjutet från slutet av december 2023 till den början av september 2024. Det viktiga är att den mer långsiktiga trenden är stabil och, över tid, stigande. Framgent skall det bli intressant att se hur bland annat Rouge Trader: Warhammer 40 000, som produceras av Owlcat Games, har sålt. Vidare är nyheten om att ett samarbete mellan Amazon och Games Workshop nu tycks ha satts på pränt positiv, då detta ökar sannolikheten att allt fler får upp ögonen för Warhammeruniversummet och alla dess produkter. Som avtalet gör gällande ska Amazon Studios producera en tv-serie baserad på det uppskattade universumet.

Studeras övriga siffror är det en fin styrka som framkommer. Några axplock är hur rörelseresultatet ökade med 13 % och hur nettokassan stärktes med 25 %. Studeras VPA uppgick den per första halvåret till 216,9 pence, vilket är en uppgång om 7,1 % från tidigare 202,4 pence. Utdelningar fortsätter att premieras och relativt förra räkenskapsårets första 6 månader har dessa stigit från 165 pence/aktie till 195 pence/aktie, motsvarande en ökning om 18,1 %.

Vad som är lika viktigt som ovan är att marginalerna, dessa utmanande tider till trots, hålls stabila och i vissa fall stiger de. På rullande tolv månader ligger bruttomarginalen på 70,5 %, upp från förra årets 68,3 %. Dessutom stärks även EBITA-marginalen, om än att det enbart rör sig om 0,4 procentenheter från tidigare 44,8 %. EBIT-marginalen stärktes med 0,6 procentenheter och uppgår på rullande tolv månader till 36,8 % (36,2). Den marginal som dock sjönk var den för vinsten och här var nedgången, mätt på rullande tolv månader relativt föregående räkenskapsår, 0,2 procentenheter, vilket gör att den uppgår till 28,4 % (28,6).

Lika roligt och viktigt som ovan är hur kassaflödet utvecklas. Som går att se i nedan bild är utvecklingen lika rolig som viktigt och bra. 

Games Workshop - H1

Utvecklingen följer en historiskt mönster, vilket gör gällande att under de senaste 10 åren har det fria kassaflödet ökat med ett snitt om 35,4 %. Gällande marginalen har den under samma tid gått från 9,2 % till att per rullande tolv månader uppgå till 26,8 %. Absolut finns en viss dopingeffekt av dels Coronaåren, dels att åren fram till 2022 var år där pengar var, mer eller mindre, ”gratis” och hushållen konsumerade för mer pengar än vad de egentligen hade. Likväl visar utvecklingen att GAW har starka IP:n – IP:n som konsumenter är beredda att betala för. 

Vd, Kevin Routree, lyfter fram det som jag tror/bedömer vara essentiellt på ett bolag såsom just Games Workshop, nämligen ”friheten” samt att det ska vara ”roligt och stimulerande” för de anställda och deras kreativitet. Sedan är snack en sak, verkstad en annan, men givet utifrån koncernens historik tycks dessa fraser ha varit lyckade ledord. 

Fortsättningsvis lyfter vd fram de senaste 6 månaderna på följande vis: ”We have improved our core gross margin and managed our operating expenses well, only allowing essential investments. These record results are driven by the launch of a significant number of new products across all of our IPs and the ongoing performance of products we launched in previous periods. We have delivered sales growth at constant currency rates, every month in line with our ambitious plan. Our June 2023 sales performance set a new benchmark for sales in one month driven by sales of our new Warhammer 40,000 core set.” Det är emellertid viktigt att aldrig bli förtrollad av bra/starka vd-ord, utan alltid skall det kritiska ögat samt tänkandet appliceras. Vad sägs och vad sägs inte – varför? Et cetera. 

Tyvärr har bolaget drabbats av ett par avhopp, vilket såklart alltid skapar en oro för att ”things will be different from now on”. Likväl har och kommer allt ske i en ordnad process, då inget avhopp sker här och nu, utan har varit eller är planerade. Bland annat har John Blanche slutat. Nämnda hade rollen som art director i designstudion. ”He is a creative genius, and we thank him for sharing his enormous talents and enthusiasm with us for nearly 40 years. We all wish him well. He leaves us with a well invested and talented Warhammer Studio”, skriver Routree. 

Vidare har även Rachel Tongue meddelat styrelsen att hon inte ställer upp i omval som CFO vid nästa årsstämma i september 2024. Tongue kommer att fortsätta i sin roll och arbeta som en integrerad del av Routrees team för att säkerställa en smidig överföring av ansvar samt en smidig övergång för hennes efterträdare. ”Rachel will step down from the board at the 2024 AGM and will leave the Group in January 2025. We will be commencing a search for her successor immediately”, avslutar vd när Tongue avhandlas. 

Framgent är det få ord som vd yttrar och istället betonas återigen vikten av stimulerande jobb och ”att ha roligt”. Alla får tänka, tycka och säga vad de vill om det, men jag ser gärna att lite mer hårda prognoser och tankar inför de sista 6 månaderna kommuniceras. 

Framgent är det få ord som vd yttrar och istället betonas återigen vikten av stimulerande jobb och ”att ha roligt”. Alla får tänka, tycka och säga vad de vill om det, men jag ser gärna att lite mer hårda prognoser och tankar inför de sista 6 månaderna kommuniceras. 

Min tanke om den investering jag gjorde under hösten 2023 har ej ändrats, utan tvärtom tycker jag att caset har stärkts, inte minst efter nyheten om samarbetet med Amazon. Givet detta har jag valt att öka mitt innehav med en summa motsvarande 25 % av redan investerat kapital i bolaget/aktien. Riskerna är dock inte få eller små. Bland annat finns en risk för att bolaget inte förmår att förvalta samt förädla de viktiga IP:n, att 3D-skrivare blir så bra att de kan få eventuella konsumenter att hellre välja de falska (och, om de säljs eller inte bara är för eget bruk, olagliga) produkterna med mera, men relativt alla styrkor samt den beprövade historiken bedömer jag nedsidan som överkomlig, om än att värderingen om P/E 23,4 och EV/EBIT 17,8 (baserad på tisdagen den 16 januaris stängningskurs) ger plats för fall om bolaget inte skulle fortsätta leverera. 

Detta är inte att betrakta som ett regelrätt investeringsråd. Som alltid ska du göra din egen analys och utgå efter dina förutsättningar, din strategi samt placeringshorisont. På Nordnet kan du investera i GAW direkt via hemsidan, medan du på Avanza nödgas ringa in din order. Minsta courtage hos Avanza är 200 kr och dessutom (såklart) tillkommer en växlingsavgift. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.