18 Jun, 2024

Jacobi, (Munger) och Popper

Uppdaterad:
18 Jun, 2024

Återkommande läsare vet att jag lockas till framför allt idéhistoria, psykologi och filosofi. Dessa tre områden rymmer så mycket och att vara bevandrad i dem inte bara tror, utan anser jag vara viktigt för att kunna skapa sig ett sådant rikt liv som möjligt. Stoicismens läror har hjälpt mig mycket och från psykologin och idéhistorien har jag hämtat ax och sedan bakat mig en limpa. Nämnda ämnar jag att inte bara att förvalta, utan även förädla. Kunskap och insikt läggs på kunskap och insikt, likt ränta-på-ränta får mina pengar att växa.

Det finns vissa moment och områden i ovan nämnda tre sfärer som verkligen har fastnat hos mig och ett av dem är Poppers falsifierbarhypotes. Falsifierbarhet innebär att en teori eller ett påstående är vetenskapligt om och endast om det är möjligt att tänka sig en observation eller ett experiment som skulle kunna motbevisa (falsifiera) det. Med andra ord krävs det att för en teori ska anses vetenskaplig måste den kunna prövas och potentiellt visas vara falsk. Det tydligaste och för oss, som lever våra liv på den virtuella planet vi kallar ”börsen”, är exemplet med den vita respektive svarta svanen.

”Alla svanar är vita” är en (vetenskaplig) teori som är falsifierbar, eftersom det är möjligt att observera en svart svan, vilket skulle motbevisa teorin.

Vice versa är exemplet ”det finns en osynlig och oupptäckbar sjöjungfru strax väster om Vintergatan”, som alltså är en icke-vetenskaplig teori. Än så länge har inte människan medlen att undersöka och falsifiera – motbevisa – påståendet.

Nära Poppers teori finner jag Carl Jacobi, som är känd för att dels ha myntat ”man muss immer umekehren”, vilket snappades upp av den numera framlidna och högt uppskattade Charlie Munger. Nämnda översatta, såklart, till sitt modersmål och därmed fick vi ”invert, always invert”. 

Popper säger att istället för att leta bevis som stärker vår tes, det vill säga en sorts konfirmationsbias som jag lyfter fram i Börspsykologi från 2020, ska vi leta efter bevis som omkullkastar den. Med andra ord ska vi invertera vårt tänkande. 

”Om bolaget klarar sin fas 3-studie kommer aktien gå till skyarna”, tänker medlemmen i Aktieraketer. Nämnda har enbart sätt till de potentiella förtjänsterna som kan komma med ett lyckat resultat, men några direkta tankar om hur det skulle bli ifall resultatet blev det motsatta finns inte. Vår protagonist har redan bestämt sig för att se och tolka allt positivt – konfirmerande – och lider således av det jag i min första bok benämner som ”skotomisation”. Med nämnda menas att vi ser vad vi tror, inte tvärtom. Läst det gärna igen. Vi ser vad vi tror, inte tvärtom – vi tror vad vi ser. Om du tror på UFO:n kommer du se det när det är något konstigt moln på himlen, medan jag istället tänker att det säkert är NATO eller svenska flygvapnet som testar något nytt flygplan. 

Fokus är enkom på uppsidan. Låt oss göra klart att nämnda enbart är potentiell och därmed inte huggen i sten, för att ägna en tanke till (Asterix &) Obelix, vars temapark i Paris detta år firar 35 år. Kanske ser vi frankofilen Chansar Mest där, ätandes ett vildsvin och bedjande att få smaka av Mirak´culix trolldryck? 

Vad som dock är något klart är nedsidan. Den är allt ifrån potentiell. Samma bolag/aktie, men två helt olika perspektiv gör att olika investerare/spekulanter ser helt olika saker. Den ena väljer, mer under- än medvetet, att fokusera på den potentiella uppsidan, medan den andra – som väljer att aktivt applicera System 2 samt ”inwert, always invert” – se de befintliga riskerna.

Vad Popper kan lära oss är att vi ska fokusera på att ständigt slå hål på och såga vår investeringstes sönder och samman. Istället för att ständigt söka bekräftelse (konfirmation) på den, ska vi falsifiera den. Vänd ut och in på dina teser. Skaka om dem!

”Evolution är ett ’screaming buy’ just nu, eftersom de har en dominerande marknadsposition”. Detta kan vi falsifiera/verifiera. Det går att kolla upp.

”Evolution har solida finanser”. Detta kan vi falsifiera/verifiera. Det går att kolla upp. Och så vidare. Och så vidare. Och… så vidare.

Det är många nu som skriker sig hesa om att Evolution handlas till en billig värdering relativt såväl vinsten för 2023 som den beräknande för både 2024 och 2025. Att växa med den hastigheten – och till de marginalerna – som Evolution gör och ändå värderas likt index på 2024 års beräknande vinster (cirka P/E 15) är för många en gåta så stor att den skulle konkurrera ut densamma i Batman Forever, men också i den mer nya The Batman från 2022. Är det rätt av den ständigt manodepressiva och inte så sällan schizofrena Mr. Market? 

a
Mr. Market

I dessa fall återkommer jag ofta i mina tankar och texter till Benjamin Grahams träffande utlåtanden om nämnda. 

”Mr. Market’s job is to provide you with prices; your job is to decide whether it is to your advantage to act on them. You no not have to trade with hime just because he constantly begs you to.”

“The intelligent investor shouldn’t ignore Mr. Market entirely. Instead, you should do business with him- but only to the extent that it serves your interests.”

”In the short run, the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine.”

Tänk och tillåt dig att tänka såväl brett som djupt. Vänd på tankarna och fokusera på nedsidan. Genom att ha fokus där kommer du per automatik minimera dina felsteg. Repetera detta i ett par år och du kommer att få se en inte så liten fin avkastning.

Skulle jag vara fotbollstränare för ett lag som nu är med i EM, såsom Frankrike, och det blir straffar i finalen är det exakt detta angreppssätt jag skulle applicera om Mbappé kom ut till mig vid sidlinjen. 

”Var ska jag slå straffen?”

”Fokusera inte på var du ska slå den, utan var du inte ska slå den. Du ska inte slå den i stolpen, ribban eller utanför målramen och du ska inte heller slå den direkt på målvakten. Fokusera på det, så blir det mål. Punkt.”

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.