30 Dec, 2019

Kindred - 2020

En dag kvar tills vi dels kan ringa ut det gamla året, dels kan ringa in det nya dito. Jag ämnar att senare i veckan återkomma med en sorts årsrapport, men tills dess kommer här ett inlägg om mina reflektioner kring Kindred - ett av de innehav, jämta bankerna i allmänhet, med Swedbank i synnerhet, som har hållit min portföljs avkastning under index detta år. 

Kindred har, likt övriga bettingaktörer, inte rosat marknaden och sina investerare under de senaste 12 månaderna. Främst har detta berott på den svenska (misslyckade) spelregleringen, men också en oro för densamma i b.la. Nederländerna och Storbritannien. Detta till trots finner jag, och säkert många andra, det irrationellt att Kindred skall falla lika mycket som t.ex. Betsson, då förstnämnda enbart har cirka 9 % av sin omsättning i Svedala, medan Betsson rapporterar 37 % i Norden (således oklart exakt hur mycket Sverige står för, men jag vågar mig på att gissa att det är i det högre intervallet).

Kindred är en av världens största spelerbjudare för casino, online casino, sportspel, slotsspel et cetera, men behandlas likt vore de en nationell allsvenskaspelare som jämförs med Messi. ”Marknaden har alltid rätt” och denna ”kan vara irrationell längre än vad du kan vara solvent” är två ofta använda citat och frågan är om de här är gällande i detta fall. Om jag tillåter mig att lyfta blicken ser jag en enorm tillväxt i framför allt USA.

Under 2019 i allmänhet, men under hösten i synnerhet, har det bland annat rapporterats om hur etableringen i Pennsylvania har varit inget annat än lyckad och bolaget har dessutom blivit utsett till en auktoriserad operatör av NBA i USA. Utöver det har nu positiva signaler kommit från guvernören för delstaten Michigan, som den 20 december 2019, skrev på det dokument med lagar, föreskrifter et cetera som skall vara gällande. Då det går mer långsamt än vice versa på den andra sidan pölen kommer hela USA inte att vara öppnat förrän om 5-7 år, men, och märk väl; det kommer att hända. På denna länk kommer du till den sida där nedan bild är hämtat från. Den interaktiva kartan visar hur status för reglering just nu föreligger och kom då ihåg att bolag såsom Kindred, Kambi och Catena Media har en pole position.  

De största riskerna som jag ser är hur de amerikanska delstaterna, men även på federal nivå, kommer att beskatta speloperatörerna, för inte kommer de att missa chansen att rida på vågen som just nu växer i styrka. Emellertid är risken inte massiv, då man måste komma ihåg att det är ett såväl givande som tagande; Kindred med flera vill vara där och tjäna pengar; staten vill ömsom tjäna skattepengar, ömsom se sina invånare arbeta samt konsumera (=mer skattepengar). Att beskatta bolagen med en alltför hög grad kommer inte att gynna någon, då operatörerna kommer att dra sig undan, vilket är ekvivalent med få, eller i värsta fall inga, skatter. Precis som i Europa kommer det alltid att vara nyheter om ökningar, höjningar eller andra ”hot”, men till syvende och sist handlar det om att båda parter agerar i symbios där ingen vill att den andra skall dra sig undan.

Just denan risk är en av de fem huvudrisker som bolaget lyfter fram i sina årsrapporter, där den för räkenskapsåret 2018 är den senaste. Förutom icke-hållbar lagstiftning och skatt dätill regelefterlevnad (se nedan bilder) finns även operativa risker samt finansiella risker (s. 28 ff.).

När de finansiella siffrorna studeras framkommer att tillväxten, vinsten och mycket annat har tappat den tidigare snabba fart som bolaget växte med. Jag tror att detta är övergående. Satsningarna i USA gör att bolaget måste binda rörelsekapital samt ha en något högre skuld än tidigare, vilket påverkar bland annat soliditeten. När viktiga siffror (rullande 12 månader under de senaste 3 åren) studeras på den mycket tacksamma tjänsten Börsdata framkommer följande.

Omsättningen är en viktig faktor att alltid studera och som framkommer lider den just nu dels av spelreglering, dels för lite ”allmän” osäkerhet på många av Europas marknader. Dock är det min fortsatta tro att detta är en övergående process.

Även om jag fokuserar väldigt lite på kvartal ägnar jag ändå tid till att se hur bolagen utvecklas. Att se en tendens till en brytning i det senaste kvartalet (Q3) mot de senaste tre sådana var härligt och om trenden är bruten eller ej återstår att se, men mycket talar i alla fall för att det kan ha stagnerats. Under 2020 väntar mer relativt lättare jämförelsetal. Därtill skall OS, EM i fotboll och mycket annat avverkas (glöm alla nya avtal i/inom USA, som detta år är gällande från 1/1 2020).

I min portfölj väger Kindred 2,3 % och jag kan tänka mig att ha cirka 3,5-4 % i detta bolag. Mitt GAV är högre än nuvarande kurs och jag ligger cirka -25 %. Dock är jag inte orolig därtill stressar jag inte att öka just nu, utan vikten av att sprida köpen är för mig alltid central. ”Missar” jag tillfällen, vilket enbart går att fastställa i efterhand, får det vara, för det kunde lika gärna ha varit vice versa.

Jag har sett många diskutera huruvuida Kindred kommer att sänka sin utdelning för detta räkenskapsår och detta är något som jag utgår från. Bolagets utdelningspolicy, som i årsredovinsingen står att läsa på sida 46, gör gällande att de som max kan/vill dela ut 50 % av det fria kassaflödet, vilket de definierar som det som är kvar när justeringar för förändringar inom rörelsekapital, kapitalinvestringar, skattebetalningar och andra viktiga poster som påverkar jämförbarheten. Räknat på detta samt att jag tror att bolaget vill visa en framtidstilltro är min hypotes att utdelningen hamnar kring 3,90-4 kr/aktie, vilket motsvarar cirka 33 % sänkning. Min tro är att denna inom 2 år är tillbaka på samma nivå likt 2018 räkenskapsår.

Min bloggkollega Magnus Andersson, som också går under alias ”Fundamentalanalys” samt ”The Value Investor” (på Tradingportalen), skrev ett intressant och läsvärt inlägg på samma tema som detta inlägg. För den som är intresserad samt har missat det är det min starka rekommendation att ”ta igen” bra skit.

 Vad tror du om spelbolagen i allmänhet, men Kindred i synnerhet under 2020, men också de närmast efterföljande åren? Beträffande etik har jag tidigare skrivit ett inlägg om mina reflektioner om detta, vilket jag rekomenderar att läsa om du ej har gjort det.

Och, som jag inledde inlägget med, vill jag passa på att önska dig ett underbart avslut på detta, minst sagt, fantatiska börsår och en god start på det nya. Den 3/1 2020 ses vi i stargroparna igen! Att addera är om du letar efter någon podd att lyssna på idag, eller innan alla tisdagens förberedelser vankas, är "Parmiddagen", som kan liknas med en sorts "Tomten är far till alla barnen" men på nyårsfton, en rekomendation.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.