29 Sep, 2020

Lazard - okänt hos den breda massan

Lazard är ett finansbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster. Bolaget erbjuder råd om fusioner och förvärv, strategiska frågor, omstrukturering av kapitalstrukturen, kapitaltäckning och företagsfinansiering samt förvaltning av tillgångar till företag, partnerskap, institutioner, regeringar och privatpersoner. Bolaget har funnits sedan 1848 och verkar på en internationell plan.

Merger and acquisitions, Lazards största affärsområde, är något som är cykliskt och detta kommer vi bli varse i takt med att covid-19-riskerna så sakteligen minskar. När R/R bedöms ha fått en liten extra tyngd på sistnämnda kommer många av dagens finansiellt starka bolag att ge sig ut på savannen och jaga de skadeskjutna dito. Nedan bild är tagen från Sure Dividend och visar hur Lazard har varit agila och mycket dynamiska i relation till marknad och omvärld.

Lazard är ett utdelningscase och här förväntar jag mig inte att få en kursraket á la Netflix e.d., utan här ser jag stigande utdelningar som ofta tycks kompletteras med extra sådana, vilket nedan bild visar.

I sin Q2 rapporterade Lazard en minskning med 8 % av det justerade resultatet per aktie under andra kvartalet, en mindre nedgång än vad analytiker hade förväntat sig. Nedgången beror på avmattningen i företagsaffärer - M&A - vilket på grund av COVID-19-pandemin har påverkat negativt.

Minskningen kom när den globala M&A-aktiviteten, en av Lazards främsta intäktsdrivare, föll till den lägsta nivån på mer än ett decennium under andra kvartalet, eftersom företagen gav upp sina expansionsplaner för att fokusera på att skydda sina balansräkningar och anställda i kölvattnet från covid-19.

Emellertid tycks vissa tecken tyda på att Q2 var en sorts botten, då Q3 har börjat mned fyrtio affärer till ett värde av minst 1 miljard dollar under juli, vilket förvisso är en minskning med nästan en tredjedel jämfört med juli 2019, men upp 29 % från juni.

“The one thing we’ve learned form this pandemic is that it’s reasonably difficult to predict the future. That said, it feels like Q2 probably turns out to be the low (M&A activity),”  sa Lazards styrelseordförande och verkställande direktör Kenneth Jacobs i en intervju och fortsatte: “At least at the moment there seems to be an increasing pace of conversations.”

Lazard, vars verksamhet är uppdelad mellan finansiell rådgivning och kapitalförvaltning, redovisade ett resultatet per aktie om 67 cent, långt över de 38 cent som ”experterna” hade prognostiserat. I Q2 2019 låg VPA på 73 cent och i relation till den värld vi nu lever i är denna nedgång på 8,2 % inte något att göra sig i blöjan över.

Bolaget lockar med dess starka kassaflöde och som nedan bilder från Börsdata (såväl 10 år som R12, 3 år) visar är det, i den långa trenden, stigande och stabilt och det är fascinerande att se att ett sådant ”cykliskt” bolag nuvarande världssituation till trots klarar av att prestera så bra som de gör (med medvetenhet om att det är långt ifrån guld och gröna skogar).

Jag började att köpa in Lazard den 14 augusti 2018 och har sedan dess ökat med jämna mellanrum och den observanta ser att det har blivit lite tätare nu kring covid-19. Jag går med tron och, av vad jag har läst och tolkat mig till, ”övertygelsen” att denna spelare finns med på planen de nästkommande 10, 15, 20 och 25 åren. Emellertid finns alltid en stor risk och jag vill betona för dig som läser att du måste göra din egen analys och utgå från dig och din strategi, finansiella position, placeringshorisont et cetera.

Finns nämnda bolag i din portfölj?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.