17 Mar, 2020

Ödmjukhet

Under förra veckan skrev jag en tweet där jag betonade vikten av ödmjukhet och jag ämnar i detta inlägg att redogöra lite mer utförligt vad jag menar med detta begrepp och hur jag applicerar det i tider likt dessa.

Jag har ”alltid” upplevt mig själv vara ödmjuk inför utmaningar och andra ting som har ställts i min väg, må det ha varit allt från en saknad ingrediens i ett recept som ett ras i ett innehav. Jag upplever mig vara mycket ödmjuk till hur såväl börsen i allmänhet som professionella investerare och småsparare i synnerhet agerar. Jag är ödmjuk för de lärdomar som jag kan ta av detta, men också utifrån de känslor och tankar som skapas hos och inom mig.

Vi som dagligen håller på med investeringar är mer mentalt förberedda på oförutsedda händelser och har tankar och, förhoppningsvis, nedskriva planer på hur att agera då X inträffar. Emellertid tror jag vi är få som hade räknat med en svart svan i form av ett virus som nu har blivit till en pandemi. Detta till trots vågar jag nog hävda att många av oss ändå har ett litet sorts övertag relativt den vanliga Svensson.

"[...]jag är inget annat än en vanlig Andersson i en småstad i Östergötland. Jag sitter inte på någon sorts superförmåga eller kraft att se saker andra ej kan. Min kaffesump är likt din[...]"
 

Att läsa, studera, reflektera och analysera vad som händer och hur allt och alla agerar är något som jag nu lägger extra stor vikt vid. Varför gör X si, medan Y så? Vad ser och kan de som inte jag ser och kan? Hur agerar sparare som är i chock och panik och hur kan jag dra fördel av det? Jag tror mig inte sitta i något sorts elfenbenstorn e.d., utan är fullt medveten om att jag är inget annat än en vanlig Andersson i en småstad i Östergötland. Jag sitter inte på någon sorts superförmåga eller kraft att se saker andra ej kan. Min kaffesump är likt din och likt du torkar jag mig med dasspapper därbak varje dag.

Buffett blir ofta citerad och jag tänker inte ge mig in i en diskussion om han är en rest av en förlegad tid eller ej. Jag har full respekt för dem som mer vill hävda att han inte är den superinvesterare som andra tar honom för, vilket jag de facto gör. Detta till trots vill jag använda ett mycket passande citat som passar än mer idag än igår: ”Learn from your mistakes, because you’ve paid for them”.

Har du investerat i bolag där du nu känner ett tvivel på ditt ”case”? Har du investerat i bolag och använt argumentet ”det löser sig nog/inget allvarligt kommer att hända – det är ju bull, bull och återigen bull!”? Har du investerat i bolag där balansräkningen inte bara lämnar lite, utan mycket att önska? Har du investerat i bolag där du valt att ignorera de varningssignaler du såg under din analysprocess? Ligger du just nu mycket, mycket minus i dessa och mår skit? Förstå mig rätt, för jag lider med dig, men försök att då dra bästa möjliga nytta av situationen! Var ödmjuk för dina brister och misstag och dra lärdom! Acceptera de brister som du hade och utveckla dig själv att inte ha dessa kvar. Ja, det är jobbigt och ja, det kommer att kosta energi och tid, men vad är alternativet? Du skall alltid tänka relativt alternativkostnaden. Alltid.

Ett annat citat som oraklet från Omaha har sagt är ”It’s good to learn from your mistakes. It’s better to learn from others mistakes”. Att lära av andra misstag är inte det samma som att njuta av det. Att lära av andras snedsteg och mindre lyckade framgångar är inte att håna dem, eller på något annat sätt trycka ned dem. Nej – det kan skötas sakligt och korrekt, utan att det skall bli en dispyt om avsaknad av empati tillika sympati.

Detta kan ses i alla sfärer; elitsportare ser och lär sig av sina konkurrenter, företag ser hur andra bolag investerar bra och mindre bra och drar lärdom av det, småsparare ser hur andra agerar och drar lärdom av det. Det behöver inte finnas några känslor med i denna ekvation. Det skall inte finnas några känslor med i denna ekvation.

Var ödmjuk inför dig själv, dina begräsningar, men också inför andra och deras dito. Var ödmjuk mot psykets komplexitet och marknadens nycker. Var ödmjuk för de lärtillfällen som vi dagligen möter. Var ödmjuk och utvecklas. Var ödmjuk och öka dina möjligheter till att inte bara utvecklas som människa, utan också som en duktig investerare.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.