22 Jul, 2023

Övervärdera

Uppdaterad:
22 Jul, 2023

Under det första halvåret av nådens år tillika räkenskapsåret 2023 har vi fått se hur bolag som blott snuddar vid artificiell intelligens handlats upp likt hade de ett fastpass till börsens finaste av de finaste finrum. Det hela påminner inte så lite om dot com-bubblan, där näst intill alla bolag som hade ”it”, ”.com” eller dylikt i sitt bolagsnamn handlades upp till nivåer som skulle få till och med Edmund Hillary och Tenzing Norgay att bli höjdrädda. 

Absolut är artificiell intelligens en stor del av framtiden, men som ofta tycks människan övervärdera den kortsiktiga utvecklingen, medan jag tror vi med tiden kommer att få se hur hon ännu en gång undervärderade den långsiktiga sådana. Som flera citat och utlåtanden har de en tendens att bli något… ja, uttjatade samt klichéartade, likväl ändrar det inte dess budskap. Roy Amara har yttrat att ”We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run” och jag tror så även är fallet denna gång. 

När “det här med a.i.” inte längre är lika mycket av ett buzzword, som det varit de senaste månaderna, kommer flera investerare, framför allt stora lager av småsparare, att sälja av för att ”det ju inte händer ingenting”. Istället letar de efter nästa fluga – kanske livsmedelsbolag som tillhandahåller insikter och kryp, som är rikliga på proteiner(?). När nästa IPO-hause kommer kanske vi får se bolag likt ynsect?

Ett eventuellt nedställ i bolag såsom Nvidia tror jag kommer att kunna ses under de kommande månaderna, även om bolaget på fundamental basis fortsätter gå bra och utvecklas enligt dess plan. Emellertid kommer takten på avancemanget att bli långsammare relativt vad ”alla” hade trott och därmed ”tröttnar” de. 

Något löst kan framtida utväxling ses som en ränteåterbetalning. I början märks densamma inte av så mycket, men över tid kan den bli mycket kraftfull. Förvisso rör det sig om analogier, likväl klarade de flesta av de svenska hushållen av de första räntehöjningarna och de bedömde sig stå relativt stabilt. Emellertid har den fortsatta höga, och högst sannolikt fortsatt stigande, räntenivån gjort att den ”långsiktiga effekten” visade sig vara mycket högre än vad de vågat föreställa sig. Den långsiktiga kraften av ett event tenderar mer ofta än sällan att överraska.

BILD
Förvisso stabil tillväxt, men det rör sig inte om den "raket" som många ofta förväntar sig. Betänk hur det var under 2000-talet och it-hausen (och sedermera "it-bubblan") , då Internet skulle ta över världen på färre dagar än gud han skapa världen.

Jag, och säkert många andra(?), har upplevt detsamma med snöbollseffekten beträffande kapitaltillväxt i form av enkom utdelningar, eller i värdeökning (eller båda, dvs. totalavkastning), som trots att jag läst om den, ständigt blir slagen av dess starka kraft när år efter år avverkas. Alla kan läsa om den och många är det som börjar med månadssparande et cetera, men tyvärr är det flera av nämnda som ger upp för snabbt, då de hade förväntat sig en snabb utveckling tillika avkastning. Följaktligen har de övervärderat på kortsiktig basis, men undervärderat på långsiktig sådan.

Med stor sannolikhet kan detsammas ses i mer eller mindre allt människan tar sig för, såsom att börja äta mer nyttigt och träna. Förvisso känner vederbörande snabbt av en effekt, men ”smekmånaden” går snabbt över och när det börjar bli motigt lägger många av. Hade de däremot fortsatt hade de fått se samt uppleva vilken enorm ränteåterbetalning som hade kunnat komma med månaderna tillika åren. 

Att vara agil och dynamisk är essentiellt, men att ge upp eller avvika från målet enbart för det börjar kännas motigt är sällan en god gärning. Istället är det i nämnda stunder som ihärdighet och tålamod – GRIT – är viktigt. 

Att beakta den långsiktiga kraften samt vara medveten om att vi har en tendens att övervärdera på kort sikt, men undervärdera på lång sådan är grundläggande för att lyckas med allt vi tar oss för. Se dock upp för ett naivt förhållningssätt.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.