9 May, 2020

Regel nummer 1

Citat slängs det ofta med till såväl höger som vänster och är det inte Buffett är det Lynch och är det ingen av dessa är det Graham, eller Soros. Vilken roll spelar citat? Svaret är, likt mångt och mycket, relaterat till individen och dennes unika situation, som är en sammansättning av bland annat arv, miljö, kultur(er), gener, utbildning, arbete et cetera. Ett citat kan för vissa vara ”allt”, medan det för andra är rena rama rappakaljan.

Tidigare läste jag citat mer som om vore de en enkel mening, men i takt med tiden och åldrandet (mognad? Erfarenhet?) har jag allt mer börjat att reflektera kring meningen med och i dem. Vad betyder citatet och vad betyder det för mig? Vad det betyder för andra kan förvisso vara intressant, men är det viktigt? Nej – det viktiga är vad citaten betyder för mig och det är jag som väljer att tillskriva det en roll i mitt liv.

De som har läst min bok vet att ett kärt citat hos mig och i mitt liv är Shakespeares ”A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool” och detta är något som jag alltid bär med mig inom alla sfärer. Utöver detta håller jag även Sokrates anföring från nämndas försvarstal högt: ”… Jag verkar alltså att i alla fall i just denna lilla sak vara visare än denne man, eftersom det jag inte vet, anser jag mig inte heller veta”, vilket kan översättas till ”visast är han som vet att han inte vet”.

När jag började att bli frälst inom investeringar var det främst Buffett som studerades och jag tror det är få som inte kan rabbla åtminstone ett citat av nämnda. Ett av de mest välkända är hans första regel, som lyder: ”Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget rule No. 1”. Första gången jag läste detta tolkade jag det i relation till många av oraklets andra citat, som alla betonar vikten av långsiktighet. Det jag tänkte var mer ”sälj inte med en förlust”, men nu, med tiden, har jag kommit att ta mig tid att reflektera än mer på citat som spelar en viktig roll för mig – inte bara som investerare, utan i livet som helhet.

"visast är han som vet att han inte vet"

 

Det jag nu mer förknippar ovan citat med är att fokusera på nedsidan, vilket jag tidigare var mer naiv kring. Fokus låg på den potentiella tillväxten och med denna den positiva avkastningen. Ett vanligt nybörjarmisstag är att fokusera på de 100 procenten som aktien kan stiga och lägga mycket mindre reflektioner på de 99 procenten som den också kan sjunka. Genom att ha koll på nedsidan ökar du möjligheterna att aldrig bryta mot den första av alla regler.

Har du några viktiga citat i ditt liv? Vilka och vad betyder de för dig? Hur tolkar du Buffetts första regel?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.