6 Dec, 2023

Tillfälligheter

Uppdaterad:
6 Dec, 2023

Vi är många som har investerat ”aktivt” i +10 år och än fler är de som investerat under en längre period. Utan att ha några data som underlag är det min tro att en majoritet av oss har ett högre portföljvärde idag än då vi började. Säkert är vi (minst) lika många som gått på såväl en som flera minor. Vissa har negligerat dessa, andra har dragit lärdom och applicerat de nya kunskaperna i sina vidare analys- och investeringsprocesser. Självklart hoppas jag att resultaten har synts.

Något som det finns risk för när allt går mer bra än dåligt, såväl på kort som lång tid, är att man tillskriver sig själv för mycket värde. Förstå mig rätt, för såklart skall man vara glad, stolt och nöjd över att kapitalet växer vartefter man investerare sina surt förvärvade pengar, men man får inte vara naiv för det finns en faktor som heter ”slump” och denna spelar en relativt stor roll. 

Vissa började investera kring 2011–2012 och fick således vara med om en mycket lång och relativt kraftig uppgång på 9–8 år. Absolut fanns vissa hack i kurvan på vägen, men dessa var mer just av det slaget att de kan betraktas som just ett hack/en hicka. Andra har haft andra tillfälliga faktorer – slump – som gynnat dem, såsom att vissa kunde utnyttja den tacksamma ingångsmöjlighet som Coronafallet gav våren 2020. Detta såklart givet att man investerade i bolag som inte bara just där och efterföljande enskilt år red på ”från och med nu kommer allt mer eller mindre skötas digitalt” eller dylikt. Jag utgår från – och hoppas - att det fanns en analysprocess bakom varje enskilt investeringsbeslut, likväl tar det inte bort vikten av slump och tillfälligheter.

Erfarna och mer belästa märker att jag pratar om det som Nassim Nicholas Taleb avhandlar i sin mycket välskrivna och nyttiga bok Fooled by Randomness (jag avhandlar denna mentala fallgrop i min andra bok, MER Börspsykologi). Att bli lurad av slumpen, såväl på upp- som nedsidan, är en lätt psykologisk fallgrop att ramla i och således är det viktigt att alltid beakta denna viktiga faktor. Den mentala fallgropen är inte bara gällande i och kring investeringar, utan med allt i livet. Det var en viss slump i att jag valde X väg och således undvek den där det hände en hemsk trafikolycka exakt vid det tillfälle jag annars brukar passera vägkorsningen; det var en slump att jag försov mig, missade bussen som skulle tagit mig i tid till mötet i WTC den 11 september 2011 och så vidare. 

Jag ämnar inte förringa någon något och jag vet att det oftast ligger mycket, mycket arbete bakom varje beslut, men… slumpen finns där, oavsett om du dels ser eller inte den, dels erkänner eller inte erkänner den. Genom att alltid vara ödmjuk, inse och acceptera att du inte är guds gåva till investerarna och människosläktet samt påminna dig om att du är dödlig (memento mori) ökar sannolikheten att du undviker att drabbas av hybris samt får ett mer distanserat förhållningssätt till dig själv i rollen som investerare och människa.

Följaktligen skall du ge dig en klapp på axeln när du når nya nivåer tillika milstolpar, men tro inte dig själv vara odödlig. Minns Ikaros! Minns kung Oidipus! Minns Kreuger! 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.