29 Jan, 2023

Vecka 4: Intrum, Nordic Paper & V.F. Corp

Uppdaterad:
18 Feb, 2023

Det har varit en tämligen intensiv helg som ägnats till nuvarande bokmanus. Att läsa, läsa om, eventuellt korrigera, läsa om et cetera tar sin beskärda tid. Enformigt? Jag känner inte det, för dels upplever jag att skrivande (och därmed reflekterande), dels meningsutbytanden med både förlaget och tacksamma bollplank är utvecklande och berikande.  Jag brukar ofta ha lite bakgrundsmusik och ofta, men inte alltid, antingen Hans Zimmer. Volymen är näst intill på mute, likväl har nämnda musikfilmskompositörs senaste samarbete med The Disrupted Collective varit en njutningsfull stämma. Har du ej lyssnat på det och gillar Zimmers musik är det en stark rekommendation, speciellt de tre delarna från Lejonkungen.

 

Intrum

Nåväl – nog om kommande bok. Under den gångna veckan (vecka 4) har flera bolag rapporterat, men än fler kommer rapportera kommande två. De bolag som överraskade mig mest var Intrum samt Nordic Paper. Beträffande Intrum (länk till rapport), som jag upplever flera småsparare (dit jag räknas) har positioner, blev jag lite besviken att de behåller samma utdelning som för räkenskapsåret 2021. Jag hade gärna sett att de minskat nämnda och istället fokuserat på att arbeta ned sin höga skuld. Absolut täcker kassaflödet utdelningen, men det är en stor risk att ta om detta skulle minska. Som bekant kan saker som man ej räknar med – s.k. svarta svanar – inträffa och risken är då att ledning, styrelse samt aktieägare står med skägget i brevlådan.

 

Bolaget har som mål att skuldsättningsgraden ej ska överstiga 3,5 gånger EBITA och per sista december 2022 låg den på 4 gånger nämnda, delvis förklarat av en svag krona (SEK). När jag skapar en större överblick på den tacksamma tjänsten Börsdata framkommer följande. Som kan urskönjas är trenden att skulden mer ökar än minskar, vilket bland annat kan förklaras med de senaste årens köp av olika låneportföljer. Givet att dessa kan samlas in och att de nedskrivningar som gjorts enbart är vad ledning kommunicerat, nedskrivningar mer menade för pappret – s.k. pappersexercis, och inte kommer att vara kassaflödespåverkande talar det för att skulderna kan betas av. Ännu en gång; det är en relativt hög risk att så ej blir fallet givet att Europa skulle gå in i en djupare recession än vad många just nu bedömer. Italien är lite av en joker också.

Skuldsituation i Intrum per senaste tre åren, rullande 12 månader

Det fria kassaflödet visar en trend som är mer positiv än negativ, vilket såklart är glädjande. Om detta är något som kommer att fortsätta, eller bolaget ännu väntas möta sin Goliat framgent återstår att se. Jag ska erkänna att jag inte har full insyn i alla de portföljer och kunder bolaget har och att jag således nödgas lita till ömsom ledning, ömsom bolagets historik.

Intrum, Nordic Paper & V.F. Corp

Absolut klagar jag inte över att få utdelning, men jag vill inte ha denna om det nästa år blir en om noll kronor. Hellre då en lägre i år och en förhoppningsvis ökad sådan när räkenskapsåret 2023 summeras.

 

Nordic Paper

En desto gladare nyhet fick jag från Nordic Paper (länk till rapport), som är ett litet bolag i min växande portfölj. Det är kul att se att det tidigare utbombade bolaget har klarat av att parera de hinder som det ställts inför och att man har koll på såväl den övre som den undre raden. Utdelningen kom också att höjas med 132,5 procent, vilket kanske är den kraftigaste höjningen av alla bolag på Stockholmsbörsen 2022. Sistnämnda återstår dock att se, då det väntas ytterligare flera rapporter.

Intrum, Nordic Paper & V.F. Corp

I rapporten skriver VD, Anita Sjölander, att de ser en minskad aktivitet under början av 2023, vilket redan började synas under slutet av Q4 2022. Samma kommunikation kunde även läsas (eller/och höras) från Billeruds VD, Christoph Michalski. Jag tror att andra bolag verksamma inom samma sektor kommer säga detsamma. Nu är Q1 2023 enbart i sin linda och ännu återstår elva månader av 2023, men om den vikande aktiviteten fortsätter kommer 2023 års siffror bli väsentligt sämre än 2022 års dito. Att redan nu ens börja räkna på detta bedömer jag vara bortkastad energi och tid, för, som sagt; dels kommer mer fakta under kommande rapporter, dels kan de svarta svanarna anlända precis när som helst.

 

Portföljen

I veckan har jag inte varit så aktiv, vilket är exakt som jag vill ha det. Min ambition är buy & build, det vill säga köp, äg, öka vid tillfällen som bedöms mer gynnsamma än vice versa och fortsätt så göra så länge bolaget fortsätter att utvecklas positivt. Absolut kommer det komma några kvartal, eller till och med ett till två år, där allt inte är guld och gröna skogar, men över en period om fyra, fem år ska omsättning, vinst per aktie samt eget kapital vara i stigande trend. Under samma tid ska marginalerna gärna stiga, men framför allt vara stabila. Slutligen vill jag också se att skulden inte avancerar givet att det inte finns en skälig förklaring till detta, såsom ett förvärv e.d. till tacksamma multiplar.

 

Under veckan har jag dels ökat i ovan nämnda Intrum, då jag är beredd att ta den ”chansen” som kan visa sig leda till ett tämligen gott utfall. Det ska dock betonas att risken är hög. Jag har även ökat i den utbombade utdelningskungen V.F. Corp, då jag bedömer att bolaget är en överlevare, likt de varit sedan sitt grundande 1899. Timberland, North Face med flera är erkända märken som har en bra kvalitet relativt det pris de säljs för och många är de konsumenter som uppskattar dem. 

 

Beträffande V.F. Corp läste jag tidigare i veckan en intressant och välskriven analys från Morningstar. Har du intresse av bolaget rekommenderas den. 

 

Förvaltarintervju

Under gångna vecka har jag också hunnit med en intervju med Simon Peterson, som förvaltar Didner & Gerge Aktiefond. Bolag som nämns är Atlas Copco, Bravida samt Embracer. Som alltid är det lika intressant som berikande att få ta del av förvaltares tankar, perspektiv et cetera. 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.