7 Mar, 2023

VibroSense

Uppdaterad:
24 Jan, 2024
VibroSense företrädesemission

Återkommande läsare vet att jag enbart investerar i lönsamma och stabila bolag - bolag som funnits och verkat länge samt bedöms ha en positiv utsikt. Med det sagt kan jag då och då absolut läsa om andra, mindre, förhoppningsbolag då det är roligt att dels hålla sig uppdaterad, dels se vad för nya produkter/tjänster e.d. som skapas.

När jag fick förfrågan från admin på Trade Venue om jag ville skriva om VibroSense och deras företrädesemission var min instinktiva känsla: "nej", men när jag tittade på bolaget och såg vad de verkade med och inom blev jag nyfiken och mer motiverad. Detta bland annat då jag har en kär och nära familjemedlem som lider av en nervskada utan dess like och jag önskar ingen, såväl ung som gammal, detsamma. Smärta oavsett vad som utförs, med allt från att sova till att bara gå upp, duscha och göra frukost. Köra bil? Cykla? Orka med en hel bjudning hos vänner och bekanta? Resa? Oavsett vad det är smärta ständigt där och inte bara ibland, utan alltid är dagen/dagarna efter aktivitet X hemska. 

VibroSense Dynamics AB grundades 2005 och säljer samt utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer i huden. 

Företagets vision är att deras produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter. Bolagets kunder är främst professionella aktörer samt institutioner, såsom diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vill du läsa en grundlig, ingående och noga genomarbetad analys vill jag slå ett slag för mina kära bekanta på Kalqyl (HästenSilwersköld samt Matematikern), som analyserade bolaget i slutet av februari, det vill säga för cirka 2–3 veckor sedan. 

Vibrosense företrädesemission

Jag gillar att bolagets produkter kan hjälpa att i god tid upptäcka och därmed öka sannolikheten för att motverka/mildra en växande nervskada. Ju fler fall som kan undvikas - ju fler människor som kan få ett drägligare liv, desto bättre och för varje liv som ”räddas” är det värt insatsen via allt från energi och tid till pengar. Tänk dig att varje dag, timma, minut och sekund är förenad med en smärta eller en nervskada som försvårar eller till och med omöjliggör olika aktiveter, jobb med mera. Jag önskar ingen detta.

Den 15 februari släppte bolaget nya mål, där ett är att man 2025 skall vara vinstdrivande. För att uppnå detta och fortsätta växa likt man gör ämnar nu bolaget genomföra en företrädesemission, som du kan läsa mer ingående om på bolagets hemsida

Erbjudandet omfattas till 75 procent av tecknings- och garantiåtaganden. VibroSense har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 15 procent av erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK, motsvarande 60 procent av erbjudandet. Största ägaren i Bolaget tillika styrelseledamot, Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av företrädesemissionen, vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Bolaget är verksamt på en relativt snabbt växande marknad, vilket gör ett en stor uppsida finns, men det bör också betonas att det är en kapitalintensiv sektor och att konkurrensen är mycket hög samt kraftig. Det är en hög Reward, men också en hög Risk. 

Jag äger ej aktier i bolaget, då jag har som regel att bara äga bolag som ryms inom min personliga, ”unika” och efter mitt liv, ekonomi, vardag anpassade investeringsstrategi samt filosofi. Med det sagt kan jag gilla, uppskatta och applådera företagare och riskkapitalister som är brededda att satsa stort och hårt för en vision. Inte minst beträffande att döva eller helt ta bort nervskador, smärta med mera hos människor

Vibrosense emission
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.