24 Mar, 2021

Amorteringskravet på väg tillbaka

Igår kväll såg jag på Twitter att amorteringskravet skulle komma tillbaka i augusti. Tyvärr var det svårt att hitta så mycket mer info där och då eftersom beskedet tydligen lämnats via en debattartikel på DN-debatt, som givetvis låg bakom betalvägg när jag försökte läsa den igår kväll. Det fanns då heller ingen info på Finansinspektionens hemsida. Men idag kl 8.00 publicerades det på Finansinspektionens hemsida tillsammans med deras årliga bolånerapport.

Där går att läsa motiveringen till beslutet som lyder:

Coronapandemin har lett till en kraftig ekonomisk nedgång, men nu ser vi att bilden av den ekonomiska återhämtningen har ljusnat. Osäkerheten var stor under 2020. Trots detta har både bostadspriser och hushållens skulder fortsatt att öka allt snabbare, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

De senaste årens trend där nya låntagare tar allt större lån fortsatte under 2020. Både den genomsnittliga belåningsgraden och den genomsnittliga skuldkvoten ökade. Nya låntagare har överlag marginaler för att klara sina lånebetalningar vid en sämre ekonomisk situation. Däremot är många nya bolånetagare känsliga för ränteuppgångar då de tar stora lån.

FI:s bolånerapport visar också att lån som är en utökning av befintliga bolån, så kallade tilläggslån har ökat under 2020. Att allt fler tog ett tilläggslån kan bero på att fler valt att renovera sin bostad under pandemin. Det tillfälliga undantaget från amorteringskrav, som FI införde i april förra året, upphör den 31 augusti. Totalt har drygt 230 000 hushåll fått tillfälligt undantag från amortering. Av nya låntagare i FI:s stickprov har 9 procent ansökt och beviljats undantag från amortering. För dessa låntagare har undantaget inneburit i genomsnitt 4 500 kronor mer i månaden.

– De allra flesta hushåll har valt att fortsätta att betala av på sina bolån. Vi ser detta som ett tecken på en fortsatt god förståelse och vana bland hushållen att amortera, och det är positivt, säger Erik Thedéen.

Så det kan vara på plats att repetera vad amorteringskravet innebär. Det finns två anledningar till att man tvingas amortera. Detta gäller enbart lån som tecknats efter det att amorteringskravet infördes.

På grund av hög belåningsgrad
Om lånet är över 70% av bostadens värde skall 2% per år amorteras.
Om lånet är på över 50% av bostadens värde skall 1% per år amorteras.

På grund av hög skuldkvot
Om lånet är större än motsvarande 4,5 gånger din bruttoinkomst måste du amortera 1% per år på lånet.

Det går att kombinera de två kraven ovan vilket betyder att vissa kan tvingas amortera 3% av lånet varje år.

Jag bifogar en bild från dagens rapport från Finansinspektionen på det stickprov de gjort av nya låntagare. De svarta linjerna har jag själv lagt till och alla utanför svarta fyrkanten påverkas med andra ord. Jag tycker personligen det känns rimligt att återinföra kravet. Vissa verkar ha fått igenom en väldigt hög belåning från sin bank. Förvånande att så många ligger över 85% belåningsgrad vilket alltså förklaras med att de tagit blancolån vid sidan om bolånet. Det är en del prickar i övre högre delen som alltså ska amortera 3% av rätt stora lån, men det vanligaste verker ändå vara är 1-2% amortering.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.