22 Aug, 2018

En fördel med utdelning

Jag gick en fråga som ett kommentar på ett blogginlägg för några dagar sen. En fråga jag fått många gånger tidigare. Frågan gällde varför jag valt en stor andel aktier med utdelning istället för att bara köpa en indexfond och istället sälja några procent av innehavet varje år motsvarande en utdelning.

För det första tycker jag inte det är några dramatiska skillnader mellan att som mig ha en aktieportfölj med ett stort antal svenska storbolag jämfört med tex Avanza Zero, aktieportföljens och fondens avkastning kommer bli relativt lik med några enstaka procentenheter i skillnad per år. Förhoppningvis kan man få denna skillnad till sin fördel genom att välja bort några storbolag som man tror mindre på. Jag vill också ha en global exponering och där har jag valt fonder då det är svårare och dyrare att komma åt utlandet. Det gör att vår portfölj består av en mix av aktier (främst svenska men även några europeiska och amerikanska bolag) och aktiefonder med global spridning.

En fördel som ofta lyfts fram med aktier framför fonder är att det är roligare att följa bolagen än andelslägenhet i en fond. Det håller jag med om till 100%. Att läsa kvartalsrapporterna och spekulera i vad utdelningen kan tänkas bli 2019 är ett roligt tidsfördriv, även om man inte agerar och köper och säljer regelbundet. Utöver det roliga med aktier tycker jag utdelningsportföljen har ytterligare en fördel jämfört med indexfonden och det är att bolagens styrelse hjälper mig att plocka ut ett lagom stort belopp varje år.

Med fonder (eller aktier utan utdelning) måste man själv ta ett beslut om hur många procent av fonden man ska sälja varje år. Ofta väljer man någonstans runt 4% vilket man tror ska vara uthålligt över tid vilket påminner mycket av en portfölj med utdelningsbolag som kan direktavkasta i snitt 4%. Men hur vet man att sälja just 4% är det rätta? I bolagens fall sitter det ju en styrelse och tar fram ett förslag på utdelning som bedöms långsiktigt hållbar för bolaget och möjliggöra utdelningar som höjs minst i takt med inflationen över tid. Och även om en styrelse tar dåliga beslut och delar ut för stor del av vinsten i några år vilket urholkar värde ur bolaget på sikt så jämnar det ut sig i en bred portfölj. När det kommer till att sälja en viss procent av fonderna varje år är hela din portföljs framtida överlevnad avhängd av just ditt egna personliga beslut av rätt procentsats. Säljer man lite för mycket under några år med svag börs kan portföljen ta mycket stryk. Och säljer man för lite så är risken stor att man inte använder sitt ihopsparade kapital optimalt. I börsbolagen kommer styrelsen sköta detta åt dig. Inte minst under tuffa tider på börsen är det skönt att ha någon att hålla i handen som hjälper till med välgrundade beslut.

Sen behöver inte det ena utesluta det andra. En aktieportfölj kan absolut kompletteras med fonder där man har någon flexibel metod för att sälja andelar beroende på om utdelningarna blev högre eller lägre än beräknat ett visst år, om man ser fram mot ett år med ovanligt höga eller låga omkostnader och hur många år till man räknar med att portföljen ska stå för ens försörjning.

Som en extra säkerhet kommer vi använda oss av metoden att utdelningarna år 1 används för att leva år 2 osv. Det gör att vi alltid har ett års framförhållning om utdelningarna skulle bli lägre än planerat.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.