24 May, 2024

En första titt på IT-bolaget Observit

Uppdaterad:
24 May, 2024

Nu har det återigen blivit dags för att nytt bolag som jag kommer följa här på bloggen löpande under en lite längre period. Bolaget i fråga är IT-bolaget Observit med huvudkontor i Sundsvall.

Observit levererar mjukvara med fokus på videoövervakning av exempelvis kollektivtrafik. Aktien är listad på First North och bolaget har ett marknadsvärde runt 80 miljoner. Bolaget har varit börsnoterat i snart ett år och ägs av runt 7000 personer på Avanza och 1300 personer hos Nordnet

I dagens inlägg kommer vi titta lite mer övergripande på bolaget och dess verksamhet med hjälp av VD Björn Callenfors. Vi kommer sen återkomma med lite mer siffror och detaljer i samband med nästa kvartalsrapport. Men kort kan nämnas att bolaget växte med 20% och uppvisade ett positivt rörelseresultat i senaste rapporten. Så det blir ett intressant bolag att följa!

Vill du läsa mer efter intervjun och redan nu fördjupa dig i siffrorna och bolagets tjänster är det en bra början att besöka bolaget hemsida här samt läsa Trade Venues kommentar av den senaste rapporten här.

Med det sagt, över till intervjun med VD Björn Callenfors.

Hej Björn, kul att få lära sig mer om Observit och följa er en tid framåt. Kan du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är uppvuxen på trygghetskameror kan en säga. Innan Observit spenderade jag 12 år på svenska Axis Communications, som utvecklade den första digitala trygghetskameran. Så 12 år med att utmana den analoga säkerhetsindustrin, med andra ord. Detta tar jag med mig in i Observit, där vi nu tar nästa steg i att utmana hur säkerhetsindustrin arbetar med trygghetskameror. Det är sådant som driver mig. Att utmana status quo och visa på att det går att göra saker och ting annorlunda.

Observit vd intervju

Om vi börjar med er affär lite övergripande. Vad är det som gör er unika och vad är det egentligen ni säljer om vi tittar på helheten med både hårdvara och mjukvara.

Observit har utvecklat en videolösning där inga recorders behövs. Detta är speciellt intressant för marknader som har utmaningar med att sätta in extra hårdvara. Både på grund av fysiska begränsningar, men även strömförsörjnings-mässiga. På grund av videolösningens utformning, med mindre hårdvara, så har vi specialiserat oss på marknader där den extra hårdvaran innebär en extra utmaning, fordon. Mer specifikt fordon inom kollektivtrafiken. En buss är ett bra exempel. Tidigare så behövdes recorders för att spela in video från trygghetskameror. Denna gick sönder efter några år och behövdes då bytas ut. Vilket gjorde det till en kostsam lösning under hela bussens livstid (10-15 år). Vi eliminerar hela denna kostnad i och med att recordern inte behövs. 

Vi spelar istället in på ett krypterat minneskort i kameran. Vi har utvecklat mjukvaran som bygger på denna smarta arkitektur och vi använder oss av hårdvarupartners, så som Axis Communications, för kamerabiten. Sedan pågår det en digitalisering av trygghetskameror i kollektivtrafiken och en ökad upplevd otrygghet som gör att efterfrågan på digitala trygghetskameror snabbt ökar.

Vad skulle du främst lyfta fram som gör Observit till ett intressant bolag för oss investerare?

Vi ser två huvudtrender i marknaden:

  1. Det pågår en digitalisering av kollektivtrafik, generellt och specifikt gällande trygghetslösningar, så som trygghetskameror. Det är så långa avtal mellan trafikoperatörer och huvudmän, så som SL och Västtrafik, ofta 10 år. Vilket betyder att det kör runt bussar som är 9 år gamla, med 9 år gammal teknik. Vilket i teknikvärlden är tämligen mycket.
  2. Det är en ökad upplevd otrygghet i samhället. Vilket betyder att städer behöver verktyg för att arbeta för en ökad den upplevda tryggheten. Detta gör att vi ser ett ökat fokus på, exempelvis, trygghetskameror och att fler kameror installeras i kollektivtrafiken med krav på högre funktionalitet. Ett bra exempel är möjligheten att strömma realtids-video till en larmcentral direkt ifrån ett fordon.

Observit är redan en stark spelare på denna marknad och har ett stort försprång till konkurrenterna, vilket positionerar oss bra för tillväxt.

Hur ser försäljningen ut då ni är verksamma i flera länder men är ett litet bolag med bara ett 20-tal anställda? Jobbar ni bara med externa återförsäljare som bearbetar och träffar exempelvis bussbolagen?

Vi arbetar uteslutande med återförsäljande partners. För att kunna skala upp verksamheten utan att behöva ha lokala säljare i varje land. Vi utvecklar ju en mjukvara som lätt distribueras globalt. Det finns olika mognadsgrad när det kommer till just bussmarknaden. I Sverige har vi kommit långt, där ser vi bussoperatörerna som våra återförsäljandepartners. De bjuder på stora upphandlingar gällande kollektivtrafik, som ofta stäcker sig över 10 år. Sedan paketerar de våra tjänster ihop med bussen för att klara kraven från slutkunden, en huvudman (SL, Skånetrafiken, etc). 

I många andra länder anser vi att det finns en lägre IT-mognad hos bussoperatörerna, än i Sverige. De förlitar sig mer på traditionella säkerhetsintegratörer. I dessa marknader så förlitar vi oss på IT-integratörer/Systemintegratörer för att bearbeta och leverera vår lösning. Våra partners har ofta en annan profil än de traditionella säkerhetsföretagen, med helt annan kompetens. Telia är ett bra exempel, där de återförsäljer vår lösning som ett en del i sitt koncept för smart kollektivtrafik. Detta gör att vi trots en förhållandevis lite organisation har aktiva kameror i 10 länder.

Utan att kunna branschen i detalj känns det precis som du säger att trygghet och kamaraövervakning varit i ropet i media och bland politiker de senaste åren. Kan du berätta lite mer om hur ni ser på det här både ut ett svenskt och internationellt perspektiv?

Vi behöver fler konkreta verktyg för att kunna arbeta med trygghetsökande åtgärder. Att använda kameror på ett smartare sätt, dvs i realtid med realidslarm från kollektivtrafiken är ett sådant. Att städer globalt efterfrågar flera och mer avancerade trygghetskameror märker vi definitivt av. Idag är kollektivtrafiken eftersatt gällande teknik, mycket på grund av att det är så långa avtal i denna bransch. Ett bussavtal med en stad är ofta på 10 år. Det betyder att det görs få uppgraderingar av tekniken under denna period. Analoga trygghetskameror har till mångt och mycket bytts ut mot digitala när det kommer till stationer och butiker. Men när det kommer till kollektivtrafiken så är det en annan sak. Vi har fortfarande bussar som år 2024 kör runt med just analoga trygghetskameror i Sverige. Utomlands är det ännu värre. 

Under kommande år kommer miljontals trygghetskameror i kollektivtrafiken globalt att behöva bytas ut. Jag ser kollektivtrafiken som den analoga trygghetskamerans sista utpost. Vi verkar för att driva på denna förändring och digitalisera trygghetsteknologin i kollektivtrafiken.  

Ni har ju mer än bara övervakning ur ett säkerhetsperspektiv. Jag ser på er hemsida att ni till exempel även har en tjänst som räknar antalet passagerare eller besökare. Kan du berätta mer om denna funktion och hur det kan hjälpa exempelvis ett bussbolag med sin planering?

Just video och kameror kan ju användas till så mycket mer än bara att spela in video, exempelvis att räkna passagerare. Historiskt sett så har det använts fotoceller och andra begränsade lösningar för att räkna just passagerare på kollektivtrafikens fordon. Idag kan vi använda kamerateknik för att räkna passagerare. Detta är ju extremt värdefull data för en stad när det kommer till att planera kollektivtrafiken. Vår lösning räknar inte bara passagerare, utan även cyklar, barnvagnar, och rullstolar. Vi använder oss av samma smarta sätt för att lösa detta som för trygghetskameror, dvs utan en dator ombord fordonet. Att räkna passagerare är bara början. Via video kan samla in annan data som är mycket värdefull för trafikplanering, exempelvis gropar i vägbanan och hinder på vägen. Vi erbjuder ett system som gör att det systematiskt går att samla in denna typ av information över tid.

Jag tänker att vi återkommer till lite mer siffror i detalj när vi hörs nästa gång efter nästa kvartalsrapport. Men vilka nyckeltal tycker du vi som investerare ska fokusera på hos er under kommande 1-2 åren? Ligger allt fokus på fortsatt organisk tillväxt nu när ni uppnått ett positivt rörelseresultat eller finns det andra delar i resultat och balansräkningen som blir nyckeln för framtida framgång? 

Det viktigaste för oss är de återkommande mjukvaruintäkterna (ARR). Just kamerahårdvaran är en lågmarginalsprodukt, som vissa återförsäljande partners säljer på egen hand. Hårdvaruleveranserna påverkar kortsiktigt omsättningen, men med en försämrad bruttomarginal. Vårt fokus är därför att växa de skalbara och väldigt lönsamma återkommande mjukvaruintäkterna.

Observit björn callenfors

Jag tackar Björn för denna gång och ser fram mot att följa bolagets utveckling framåt.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.