4 May, 2021

Hälsa och tidig pensionering

Då var det dags för del två av tre där jag skriver lite kring de kommentarer som dök upp med anledning av min medverkan i Dagens Industri. Se de två senaste inläggen här på bloggen för att få en helhet.

Dagens kommentar lyder:
"Det är livsfarligt för hälsan att sluta jobba. Kroppen och hjärnan behöver aktivitet för att fortsätta fungera. Min pappa fick både sämre kondition och långsammare skalle när han slutade jobba. Han slutade jobba vid 65 och åldrades mycket mer mellan 65 och 70 än vad han gjorde mellan 60 och 65."

Jag tänkte det kunde vara lite intressant att titta på det hela ur ett lite större perspektiv. Om vi börjar med att titta på det fysiska förfallet som ändå åldrande medför så tänkte jag att något tydligt och mätbart som svenska rekordet på 10 000 meter löpning i olika åldrar. Alla tider avrundade till närmaste hela minut:

Män
35 år - 29 min
40 år - 30 min (1 min försämring på 5 år)
45 år - 31 min (1 min försämring på 5 år)
50 år - 32 min (1 min försämring på 5 år)
55 år - 34 min (2 min försämring på 5 år)
60 år - 35 min (1 min försämring på 5 år)
65 år - 36 min (1 min försämring på 5 år)
70 år - 40 min (4 min försämring på 5 år)
75 år - 46 min (6 min försämring på 5 år)
80 år - 49 min (3 min försämring på 5 år)

Kvinnor
35 år - 33 min
40 år - 33 min
45 år - 33 min
50 år - 36 min (3 min försämring på 5 år)
55 år - 41 min (5 min försämring på 5 år)
60 år - 43 min (2 min försämring på 5 år)
65 år - 45 min (2 min försämring på 5 år)
70 år - 51 min (6 min försämring på 5 år)
75 år - 60 min (9 min försämring på 5 år)

Förutom att imponeras över bra tider överlag så kan vi lätt se att vi verkar åldras snabbare rent fysiskt efter 65 än innan. Och det är nog mer rimligt att anta att pensionsåldern har satts utifrån detta än att alla blir betydligt sämre på att springa för att de slutat jobba. 

Men tävlingslöpning i alla ära. Låt oss titta lite mer allmänt på det här med hälsa vid tidig pensionering. Av förklarliga skäl finns inga stora studier där man tittat på tusentals personer som slutat jobba vid 40 och lever på att plocka ut 4% av året från en indexportfölj. Så vi får nöja oss med det som finns.

En sådan studie är svensk och tittade på en stor grupp militärer som fick möjlighet att sluta jobba vid 55 års ålder i samband med nedskärningar av försvaret. Fördelen med den här studien är att man då kunde jämföra en stor grupp som slutade jobba med en stor grupp som fortsatte jobba. I övrigt var dessa grupper väldigt lika varandra. I studien jämfördes dessa grupper under 15 år från 56 till 70. De som slutat jobba vid 55 hade klart färre dagar i slutenvård och färre av dem hade dött på sin 70 årsdag jämfört med de som jobbade vidare.

Det är inte bara ren fysisk sjukdom som behov av vård och död som verkar påverkas positivt. I en stor fransk studie tittade forskarna på 14 000 personer som fick sluta jobba i förtid från att stort gasbolag. Här såg man mindre förekomst av fysisk trötthet, depression och sömnbesvär för de som slutat jobba i förtid jämfört med personer som jobbat vidare till normal pensionsålder. 

Och i en studie från University of Amsterdam från 2017 såg man att män som passerat 54 år löpte 42 procent mindre risk att dö de kommande 5 åren om de gått i pension jämfört med de jämngamla som jobbade. Bättre sömn, mer motion och mindre stress ansågs vara de största bidragsgivarna till den ökade hälsan.

Nu ser dessa studier på folk som mer eller mindre fått den tidiga pensioneringen av en slump. Ska vi titta på hälsoaspekten av tidig pensionering via sparsam livsstil är bara det faktum att man slutar jobba 20-30 år tidigare än normalt en del av det hela. Man skulle också behöva jämföra effekten av att under perioden 25 till 75 år leva på 20 000 kr i månaden och jobba i 15 år, jämfört med att leva på 30 000 kr i månaden och jobba i 40 år. Lägger de som jobbar de sista 10 000 kr i månaden på konsumtion som gynnar eller hämmar hälsan? Om 10-20 år kanske FIRE-rörelsen är så stark att vi har tillräckligt underlag för en riktig studie, men tills dess får vi nöja oss med att gissa. Och jag vet i alla fall vad jag tror.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.