7 May, 2019

H&Ms stämma

Idag var det dags att besöka H&Ms stämma. Tyvärr måste jag säga att den inte var lika bra som Industrivärdens stämma som jag var på för några veckor sen. Jag lämnade Industrivärdens stämma med känslan av att jag vill besöka stämman flera gånger och kanske vara en gubbe som begär ordet och berättar någon anekdot om hur det var på början av 2000-talet om 40 år. Gärna med minst 10.000 aktier i depån. Efter H&Ms stämma idag är snarare min förhoppning att jag aldrig blir en sån som ställer mig upp och begär ordet utan att ha något vettigt att säga. Mer om det senare.

Stämman var kl 15 idag på Karolinska Institutet i Solna. Aulan där är byggd med hjälp av bidrag från familjen Persson och salen heter Erling Perssonsalen. Så antar att H&M kanske får låna den gratis.


Passade på att ta en bild innan stämman beslutade att det var förbjudet att ta bilder och ta upp ljud.


Man fick en skärbräda och handduk från H&M Home.

Så till själva stämman då. Det inleddes med att man valde Sven Unger till ordförande för stämman. Sven är drygt 70 år och har jobbat som advokat hela livet. Ett fullblodsproffs på det här med att leda stämmor enligt mig. Därefter höll VD Karl-Johan Persson ett föredrag som var helt ok men saknade nyheter eller aha-upplevelser för min del (vilket man ju inte ska förvänta sig i detta sammanhang). Efter lite annan formalia var det dags för frågestunden, vilket tyvärr blev en blandning av underhållning och ren parodi. Frågeställarna var nämligen en salig blandning av politiska aktivister, stämmoterrorister och pensionärer som kom med välmenade men värdelösa tips i hur bolaget borde skötas.

- Man saknade tidtabell för kollektivtrafiken i kallelsen till stämman
- Man undrade om det gick att använda kontanter i butikerna
- Man tyckte det var fel att det fanns A-aktier och B-aktier 
- Man tyckte det var bra att det fanns A-aktier och B-aktier som gör att vi vet att Stefan Persson kommer fortsätta styra bolaget på ett långsiktigt bra sätt
- Man tyckte den som tyckte det var bra med A-aktier högg en i ryggen
- Man tyckte inte alls att man hade huggit någon i ryggen men att den som gillade demokrati och att alla hade lika många röster kunde se på de statliga bolagen som ett avskräckande exempel.
- Man undrade varför det inte var kineser i annonserna i Kina med hänvisning till en sida i årsredovisningen. Det blev dock lite förvirrat då bilden man hänvisade till föreställde en asiatisk man (men möjligt att frågeställaren såg att han kom från Sydkorea och inte Kina?)
- Man tyckte det var dåligt att det hette justeringsMAN istället för justeringsperson och undrade om H&Ms snack om 4 män och 4 kvinnor i styrelsen verkligen var något att skryta om.
- Man undrade om det även i framtiden skulle gå att handla både i butik och online
- Man saknade en riktig måltid innan stämman
- Man tyckte det var dåligt att arbetstagarrepresentanterna i styrelsen inte ägde aktier (frågeställaren hade själv 2 aktier)
- Man framförde att det var "helt uppenbart att tjejerna på omslaget till stämmohandlingarna hade anorexia" (svårt att bedöma då de hade ganska löst sittande kläder man jag som lekman bedömer deras BMI till klart över 19 dvs gränsen för normalvikt. Se bild ovan bredvid skärbrädan för egen bedömning).
- Man tyckte butiken i Fältöversten var bra men den mitt emot NK var dålig
- Man undrade om det skulle finnas personal i H&Ms butiker även i framtiden
- Man undrade om det inte gick att lösa så någon i butiken kunde utbilda kunderna i hur man handlar online

Jag har säkert glömt någon fråga/kommentar. Men ni förstår ungefär nivån.

Till dessa mer eller mindre intressanta frågor så kom dessutom några längre utläggningar. Dels från en som jag fattar det aktivistorganisation som hade konkreta förlag på att aktieutdelningen skulle slopas och pengarna läggas i en "levnadslönsfond" som skulle finansiera bolagets ansträngningar för att öka lönerna hos leverantörerna. Dels någon liknande organisation som tyckte att H&M skulle redovisa vilka krav som ställs på ledande befattningshavare vad gäller hållbarhet för att ta del av rörlig ersättning. Samt förslaget att H&M årligen redovisar offentligt hur de ledande befattningshavarna presterar i förhållande till sina mål. Den senare utläggningen var ca 10 minuter lång och hölls på en engelska med kraftig fransk brytning vilket tolkades av en svensk kollega som läste innantil på en egen lapp. Varje del av utläggningen fick alltså de 600 besökarna på stämman höra två gånger. Det här var inga dumskallar utan de tog helt enkelt chansen att göra sin röst hörd och försöka påverka något politiskt. Vill man verkligen påverka och omvända några tror jag man ska vara lite mer kort och koncis, vill man däremot bara ställa till oreda och jävlas är det toppen att vara lite mer långrandig.

Efter detta presenterades ett förslag från en äldre herre som presenterade sig med namn och tidigare arbetstitel på ett relativt trovärdigt sätt. Så jag var lite hoppfull första 20 sekunderna. Men sen kom en 10 minuter lång utläggning som grundade sig i att han hade stått 10 minuter utanför en butik och räknat hur många kunder som kom ut med respektive utan en kasse i handen. Han hade lämnat in ett förslag i god tid inför stämman att H&M skulle göra en "övergripande analys av förbättringsmöjligheter" för 5 miljoner kronor, svar på analysen skulle komma inom 4 månader och "ge en payback av en faktor 100 inom två år". Trots att stämmans ordförande bad honom komma till sak två gånger och han påstod att han skulle korta ner det så kom han aldrig fram till något vettigt. Det här var en man som ägde 9 000 aktier och uppenbarligen ville han väl och var frustrerad över att aktien hade backat i värde, men det är lite respektlöst mot de 1000-tals personer som jobbar heltid varje dag med strategi och konceptutveckling på H&M att tro att man som utomstående pensionär kan komma med en lösning för 5 miljoner som ska ge 500 miljoner tillbaka. Mannen i fråga hade även skrivit en bok om IT som styrelsen borde läsa så skulle det inte bli några problem som det blev under slutet av 2018 när man bytte IT-system i några länder.

Jag tror inte Stefan Persson blev mindre sugen på att köpa loss bolaget från börsen under dessa 2 timmars vansinne.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.