16 Oct, 2020

Utdelningar 2021?

Enligt DI har Tillväxtverket nu även uttalat sig om utdelningar för nästa år och sagt att "Vinster med koppling till det räkenskapsår ett företag fått korttidsstöd ska som regel inte delas ut". Något som beskrivs som en bomb.

Det vore verkligen en bomb då jag tror alla räknar med att utdelningarna i till exempel storbankerna ska komma igång redan i vår. Det är rätt förvirrande eftersom jag inte hittar någon info om detta på till exempel Tillväxtverkets egen hemsida. Där står det istället:

"Tillväxtverkets principiella bedömning är därför att arbetsgivare inte ska genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som genomförts före den 16 mars 2020. En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning."

Eftersom detta innebar att man inte fick dela ut vinst från 2019 (som ju var den utdelning som ställdes in i år 2020) blir det ju märligt om man heller inte får dela ut 2021 eftersom pengarna som då delas ut kan anses härröra från året 2020 då bolaget fick statligt stöd.

För att röra till det ytterligare så uttalade sig idag på morgonen Anders Hägerstrand på just Dagens Industri (alltså tidningen som samma morgon skrev om att det kan vara problem att dela ut pengar 2021) i samband med Volvos fina rapport (ett bolag som använt korttidspermittering under 2020) att han trodde bolaget skulle dela ut 20-30 kr per aktie under nästa år. 20-30 kr ska då jämföras med de 13 kr som var planerat för 2020 innan förslaget drogs tillbaka. Här har ju Tillväxtverket en rätt lätt uppgift att hävda att en viss del av utdelningen 2021 alltså kommer från 2020 om en utdelning på 20 kr eller mer skulle bli aktuell.

Min gissning är att utdelningarna i de flesta bolag kommer igång som vanligt igen 2021. Trots Tillväxtverkets senaste utspel.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.