20 Aug, 2020

Volati pref och den uppskjutna utdelningen

Jag fick en fråga kring Volati Pref som jag själv blev lite osäker på och därför kollade upp svaret på. Det gäller hur det fungerar med den uppskjutna utdelningen i Volati Pref. Vi börjar med bakgrunden så alla hänger med:

Volati som äger bland annat Akademibokhandeln vågar inte dela ut några pengar på preffen då de fått stöd för korttidspermitteringar under Corona. Såhär sa bolagets ordförande i samband med beskedet:

”Principen att bolag som uppbär stöd för korttidsarbete ska vara återhållsamma med utdelningar är rimlig. Vi valde redan den 24 mars att dra tillbaka stamaktieutdelningen för att säkerställa att vi kunde agera från en så stark position som möjligt. Vi har försökt att förstå hur Tillväxtverket ser på preferensaktieutdelningar som regleras av bolagsordningen. Tyvärr har vi inte kunnat få någon klarhet i frågan, varför styrelsen i enlighet med försiktighetsprincipen inte ser någon annan möjlighet än att föreslå för stämman att avstå från utdelning till preferensaktierna”, säger Patrik Wahlén, styrelseordförande i Volati."

Min personliga bedömning är att utdelningen i Volati pref är rätt säker. De har ett operativt kassaflöde på över 500 miljoner om året och preffen kostar dem runt 60 miljoner om året. Så det ska mycket till om de ställer in utdelningen på preffen på riktigt. Att de nu skjuter upp den har mer med politik än företagets egna finanser att göra. Men här får man så klart bilda sig en egen uppfattning om risken och vilken avkastning man bör kräva för att ta den risken.

Så över till frågan: Hur funkar det med denna uppskjuta utdelning? Den utdelning som normalt sett skulle skett i början av augusti tillfaller den ägaren av aktien i början av augusti 2020 eller den som äger aktien den dagen i framtiden då de släpper på utdelningen igen?

Och här är svaret (som jag dubbelkollat med Patrik Wahlén): Utdelningen hänger med aktien inte ägaren. Dvs den som köper Volati Pref idag har inte bara rätt till framtida utdelningar utan även 10 kr (plus 10,5% årsränta) på den utdelning som skulle skett i början av augusti.

Vad får då detta för konsekvens? Volati pref delar alltså ut 10 kr en gång i kvartalet. Utdelningen är fast och kommer varken sänkas eller höjas. Om vi i normala fall tänker oss att marknaden värderar risk och ränteläge på ett sätt som gör att 6,5% utdelning är rimligt på Volati Pref så bör det i teorin fungera så att kursen precis innan utdelning är 615 kr (då 40 kr per år i utdelning delat på priset 615 kr ger 6,5% utdelning). Sen bör den sakta men säkert stiga till 625 kr under det kommande kvartalet för att i samband med utdelningen på 10 kr avskiljs återigen sjunka ner till 615 kr. Det gör att man i exemplet ovan skulle få 6,5% om året oavsett när man köper aktien. Nu när de håller inne med utdelningen så försvinner denna naturliga nedgång på 10 kr en gång i kvartalet och kursen bör alltså allt annat lika stiga med 10 kr per kvartal då mer och mer uppskjuten utdelning ligger inbakad i kursen (plus 10,5% årsränta på dessa 10 kr). Nu har det bara gått några veckor så uppräkningen med 10,5% av den uppskjutna utdelningen kan vi än så länge strunta i. Men på sikt blir det ju en faktor att ta med i beräkningen. Trist så klart att inte få utdelning men i praktiken blir det så att utdelningen återinvesteras till 10,5% årsavkastning till väldigt låg risk i väntan på att den betalas ut.

Volati Pref är fortfarande ett litet innehav på totalen för mig men en av de aktier jag köpt mest av under 2020. Vilket gör att jag idag har 260 aktier. Jag planerar att köpa fler under hösten.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.