20 Feb, 2024

Hennes & Mauritz Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
20 Feb, 2024

Ett år sedan någon notering gjordes sist så var väl på tiden. Hennes & Mauritz är bolaget som i mycket gått sidledes i många år nu.

Det var en brant utförsåkning vad gäller lönsamheten för några år sedan för att sedan i princip blåsas ut vid coronans utbrott.

2023 bjöd på en rörelsemarginal på 6,2 % och det är marginalerna som man vill få upp. Försäljningen taktar ändå på hyfsat. Året bjöd på en försäljningsökning på 6 %. 

Rörelsemarginal, Källa: Börsdata

De sedvanliga ” Året präglades för många konsumenter av lägre köpkraft till följd av hög inflation och höga räntenivåer. Trots detta ökade vår nettoomsättning på jämförbara marknader i förhållande till 2022.” gick att läsa om i VD-orden.

Det ska egentligen inte vara konstigt att man ökar i för konsumenten tuffare tider för man är ändock en lågpris-aktör.

Det vanliga väderpratet finns också där ”Det fjärde kvartalet inleddes med ett ovanligt varmt väder på flera av våra viktiga marknader i Europa. Från mitten av oktober återhämtade sig försäljningen i takt med mer normalt höstväder med väl mottagna kollektioner.”

Nästan så man tror att arbetar man inom kläder och mode så är man mer väderkänslig än en lantbrukare. Kanske är det så också.

Verksamheten i Ryssland och marionettstaten Vitryssland är avvecklad sedan november 2022. Glädjande har man dock startat upp i Ukraina igen med 7 återöppnande butiker. Totalt sett har man färre butiker nu än för ett drygt år sedan.

Minns en notering för några år sedan

”Rörelsemarginalen landade på 7,7 % (1,7) vilket betyder vi är tillbaka på 2019 och 2018 års nivåer. 2017 var de dock än högre. Innan man hamnade i ”kylskåpet”. En ambition är naturligtvis att man ska få tillbaka dessa 10%-iga marginaler.

Fram till och med 2020 nettoöppnade man butiker. Då kom vändningen med nettostängningar.”

Det visade sig mycket riktigt som många var inne på då att Hennes & Mauritz var senfärdiga i sina åtgärder. Åtgärder hade behövts tagit tidigare, men istället körde man på med samma gamla däck fast än väglaget ändrat sig. Några 10 %-iga marginaler har ännu inte infriat sig.

Tillbaka till rapporten. Bruttomarginalen stärktes något för helåret jämfört med förra, men bolaget har liksom med rörelsemarginalen legat på en ny normalnivå, dvs lägre, bruttomarginal flertal år nu. Vi pratar då om 50-52 %. 

Lagret har man trimmat en hel del. Utgör nu motsvarande 16 % av en årsomsättning. Man har ambition att jobba mer på detta. Skrivs bl.a. ” Med ökad andel inköp på närmarknader, en effektivare och mer flexibel varuförsörjningskedja, och mer inköp i säsong, finns det goda möjligheter för fortsatt förbättrad varulagersituation.”

Balansräkningen har tidigare varit en spännande faktor i bolaget. När de nya redovisningsreglerna kom så blev det i och med de stora leasing-posterna svårare att jämföra bakåt. Man har nu i alla fall ett målintervall på kapitalstrukturen inkl IFRS16 att hålla sig mellan 1-2 vad det gäller nettoskuld/ebitda. I nuläget ligger den på 1,4.

Bolagets gamla väldigt solida ställning förvandlades ju efter ett tag till en mindre solid ställning efter en utveckling med sjunkande marginaler. 

Nettoskuld/ebitda, Källa: Börsdata

En återblick på mina äldre kommentar visar följande:

”Det jag i retrospektiv ångrade under 2017 var att jag inte hade viktat ned en del när jag ansåg att aktien var dyr under 2015. Liksom jag brukar göra med innehav som jag tycker sticker iväg lite väl mycket. Kikar jag på noteringar/inlägg under 2015 så nämns att aktien är alldeles för dyr.”

” Vidare har jag noterat att bruttomarginalerna för H&M hade varit svagt sjunkande med ändå hyfsat lika från 2005 till 2015. Dock hade jag också noterat att rörelsemarginalen samma tidsperiod gått från 21,5 % till 14,9 %. Varningstecknen fanns där. Skrev själv om att - Nu krävdes tre butiker istället för två för att leverera samma vinst.”

” Min reflektion kring ökningen som gjordes 2017 var att jag hade då suttit länge och väntat på ett ytterligare köptillfälle. När då aktien letade sig ned till vad jag tidigare bedömt som köpvärt såg jag det som positivt och reagerade därefter. Jag hade ju väntat på detta tillfälle. Ökningarna som gjordes 2011 och 2012 var ju något som hade ”boostat” avkastningen de efterföljande åren.”

” Sjunkande marginaler är en rejäl aktie-dödare. Problemet är att bevisligen kan ju aktiekursen fortsätta upp i flera år trots att marginalerna stadigt försämras år efter år. Denna diskrepans gör troligen att det ”ställer till det” på hjärnkontoret. Affärsverksamheter som går sämre och sämre ska ju inte få högre och högre värderingar, eller? Ändå så händer det om och om igen. Flöden styr i det korta perspektivet.”

” Det klassiska är att starka balansräkningar ger bolag tid för omställning. Den ger dock inte hur lång tid som helst, men i retrospektiv så tycker jag nog ändock att denna tes håller hyfsat. Ett sämre bolag än H&M skulle inte klarat sig hit där det är idag utan gått i putten för ett tag sedan.”

Hennes & Mauritz är jätteintressant eftersom det varit en sådan ”darling” i decennier som sedan förvandlades till något ingen ville ta i. Före gen del blir Hennes & Mauritz mycket en sidledshistoria som genererar en del utdelningar. Utdelningen ställdes dock in 2019 men då den återupptogs har den legat på 6,50 kr/aktie. Idag motsvarar det ca 4,6 % direktavkastning.

Redovisad vinst har verkligen svajat de senaste åren. För det senaste landade den på 5,40 kr/aktie. 

Sett till över en 10 års period har försäljningsökningen i snitt legat på ca 6 %. Låt oss säga att ca 6-7 % i rörelsemarginal är det ”nya normala” för att försäkra oss om att vi inte räknar för ljust på framtiden. Dagens prislapp på ca PS 1 i relation till det är då inte attraktivt. Priset skulle behöva komma ned mer mot 100 för det.

OM bolaget levererar höjda marginaler och vi når de där 10 %-iga marginalerna det varit prat om ett tag nu. Ja då är prislappen mer rätt. Då pratar vi även troligen om en vinst på ca 9 kr/aktie på sista raden. Slutsats Hennes & Mauritz värderas som om de ska nå sina mål. Det vet vi dock inte än. 

Hade Hennes & Mauritz varit ett bolag som ”back in the day” med 20%-iga marginaler och 10 % årlig tillväxt. Ja då hade uppskattat ”värde” naturligtvis varit annorlunda. En påminnelse om hur svårt det är att göra värderingar allt för långt in i framtiden. Speciellt då det svänger. Speciellt i branscher som kan vara föränderliga eller stå inför paradigmskiften. Att ta tillvara på plötsligt fallande börskurser över breda marknader p.g.a. något makrorelaterat är en sak. Att prognosticera framtiden för enskilda bolag är något helt annat. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.