2 May, 2023

Indutrade Q1 2023

Uppdaterad:
4 May, 2023

Indutrade har inte nämnts på länge. Gjorde en notering i höstas om att äntligen hade värderingar blivit bättre. Då handlades aktien på PE 27. Nu har multiplarna än en gång klättrat och aktien handlas till PE 32.

Indutrade är en bra temperaturmätare. Ett välskött bolag och därtill nästan en femtedel av substansen i Lundberg. Så alltid värt att hålla koll på.

Vad har hänt enligt Q1-rapporten då?

Omsättningsökning på 32 %! Rörelsesultatet upp 27 %!.

Det är därför man ska vara delägare i välskötta bolag. Spara i aktier. Som löntagare kan du ibland hoppas på 2-4 % i löneökningar. Vissa perioder i livet är inflationen långt högre. Vilka håller jämna steg med inflationen? Vilka växer ofta till och med mer? Välskötta bolag.

Orderingången upp 14 %. Varav 3 % organisk så det ser ut som det lugnar ner sig lite i alla fall. På rullande 12-månaders ligger vinsten nu på 7,67 kr/aktie.

VD-orden sammanfattar det väl:

” Marknadsläget och efterfrågan var sammantaget stabila och positiva under hela första kvartalet. Vi såg dock en variation mellan olika bolag och osäkerheten kring konjunkturutvecklingen framöver är alltjämt stor. Inom flera segment är samtidigt de långsiktiga utsikterna goda för våra bolag, bland annat beroende på stora investeringsprogram kopplat till den gröna teknologiomställningen. Under andra kvartalet möter vi utmanande jämförelsetal men vår orderstock är fortsatt stor och av bra kvalitet, vilket bidrar till trygghet för god omsättnings- och resultatutveckling i närtid.”

Någon konjunktursvacka verkar inte vara i sikte med andra ord. Det taktar på. Sådana här staplar förgyller ens vardag.

Indutrade Q1 2023

Ska man titta bakåt nu så påminner 2022 lite om 2018 med en korrigering nedåt baserat på konjunkturoro och lite stramare penningpolitik från amerikanskt håll. 2022 kom också från sanslösa höjder så att gummisnöret var spänt var inte okänt. Det som spelade in lite extra denna gång var naturligtvis Rysslands invasion av Ukraina. 

I den bästa av världar får vi en långsammare sundare uppgång nu. Nu när pengar inte är gratis längre och man måste räkna på saker. MEN det är ingen ide att försöka spå. Bättre att ha ett förutbestämt agerande för diverse scenarion.

Lundberg undrar någon kanske? Rabatten är i princip utraderad nu. För ett litet tag sedan kunde man få innehaven till ca 10 % rabatt till deras dåvarande, mer aptitliga, kurser. Nu har både deras kurser stigit som rabatten försvunnit. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.