28 Apr, 2024

Indutrade Q1 2024

Uppdaterad:
28 Apr, 2024

Rapport-frenesin fortsätter. Nu till Indutrade.

Indutrade är ju ofta ansedd som ”best in class” samt föredöme vad det gäller förvärvsdrivna konglomerat. Storleken av innehavet i portföljen är allt för litet, men beror på att det ofta är svårt att öka. En liten tröst är att man får en gnutta exponering även via Lundberg. I skrivande stund utgör Indutrade ca 17 % av substansen i Lundberg. Lundberg har ju gått öka i tidigare.

För Indutrades del var orderingången oförändrad. Men ned 3 % organiskt. Det är enligt VD ett styrketecken. De 8 miljarder kr i orderingång är fortsatt en relativ hög nivå och VD lyfter större andel helgdagar under kvartalet som anledning till minskning organiskt. Det här med röda dagar tar jag som ”brus”. Som jag tidigare skrivit så trodde jag på minskad orderingång redan Q4, men det ser ut som det börjar realiserar nu.

Det syns nu en inbromsning. Försäljningen ned 4 %, till och med ned 6 % organiskt. Även här lyfter VD fram färre arbetsdagar, men även tuffa jämförelsetal från förra året. Rörelsemarginalen landade på 11,4 % (13,4).

Förvärven fortsätter. Sju nya bolag med en årsomsättning om ca 775 milj kr har förvärvats. Det motsvarar ca 2,5 % av Indutrades totala omsättning. VD är positiv inför 2024 och tror att det kommer komma mer. 

I förvärvsdrivna bolag vill man ha lite extra koll på balansräkningen. För Indutrades del ser det fortfarande stabilt ut. Soliditet på ca 47 % och nettoskuld/ebitda på 1,5. Indutrade har naturligtvis en hel del goodwill p.g.a. förvärv. Ca 9 miljarder kr, men i relation till den totala balansomslutningen så är det ingen fara å färde. Bolaget har bevisligen sysslat med sin affärsmodell på ett tag nu.

Nettoskuld/ebitda, Källa: Börsdata

Tittar man på kassaflödet så är den senaste 12-månaders perioden ganska bolagstypisk. 

In ca 4,5 miljarder kr från verksamheten. 

0,5 miljarder går till investeringar i verksamheten.  För enkelhetens skull kan vi tänka oss det som underhållsinvesteringar.

1 miljard går till amorteringar, finansiella kostnader m.m.

Kvar blir då ca 3 miljarder. Där man i regel delar ut 1 miljard till aktieägarna, förvärvar bolag för 1,5 miljarder och 0,5 miljarder kr in i bolaget.

Med grova penseldrag.  

Rörelseresultatmässigt redovisar man ca 4 miljarder kr och pratar vi vinst efter skatt så redovisar man ca 2,75 miljarder kr.

Pengar rullar med andra ord in. 

Vinsten redovisas hur som helst till 7,41 kr/aktie rullande 12-månaders. Det ger just nu ett PE-tal på ca 35.

Det är en inbromsning vi ser, men jag hyser inga tvivel på att Indutrade lätt tar sig igenom det fartguppet. Den svårare frågan är vad man ska vara beredd att betala för bolaget. Personligen så är det under lite dystrare perioder jag försökt att småöka. Det kan ibland ta emot att köpa PE 25 bolag. Speciellt då det brukar finnas mycket annat ”billigt” att köpa då, men jag försöker komma ihåg då att allas resultat inte är riktigt lika. Bra bolag tjänar mer pengar än vad som syns i resultaträkningen. 

Tvärt om gäller också. Riktigt dåliga bolag kan ibland tjäna mindre pengar än vad som syns i resultaträkningen. För nya aktieintresserade så är ett tips att hålla ett litet öga på rörelseresultat och kassaflödena. Helst ska det finnas en hyfsad samstämmighet där samt logik. Bolag där allt är ett virr varv är svåra att följa. Där är det lättare att gå fel. 

Indutrades omsättningstillväxt snittar ca 12 %/år de senaste 10 åren. Vinsttillväxten har varit något högre, men jag betvivlar starkt man kan komma upp så mycket mer i marginal. Samma utveckling har tex AQ Group, men AQ Group stoltserar med en än starkare balansräkning samt ofta mycket lägre värdering. Så det är alltid dilemmat. Indutrade är fantastiskt, men det finns ofta många andra lika fantastiska bolag som tävlar om uppmärksamheten då det gäller. Med det sagt. Man får troligen ingen dålig utväxling om man lyckas småöka vid något tillfälle.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.