5 Sep, 2023

John C. Bogle Indexfondernas Fader

Uppdaterad:
5 Sep, 2023

Lyfte David Swensen nyligen, men en annan väldigt inflytelserik investeringsguru är John C. Bogle.

Fullständigt namn John Clifton Bogle. Bogle föddes den 8 maj 1929 i New Jersey. Han växte upp under den stora depressionen och fick tidigt erfarenhet av hur ekonomiska svårigheter kunde påverka människors liv. Denna tidiga erfarenhet skulle senare komma att forma hans syn på investeringar och även bidra till att hans engagemang för att göra investeringar mer tillgängliga för alla.

Bogle brukar kallas fadern till indexfonderna.

Det har sitt urpsrung i att Bogle grundade Vanguard Group år 1974. En investeringsfond som skulle komma att förändra investeringsvärlden. Hans tanke var att skapa en fond som följde en enkel strategi. Spegla ett brett marknadsindex och erbjuda låga avgifter. Denna enkla idé ledde till skapandet av den första indexfonden, känd som Vanguard 500 Index Fund.

Bogles koncept med låga avgifter och passiva förvaltningsstrategier stod i skarp kontrast till den tidens fonder,  aktivt förvaltade som ofta hade bra mycket högre avgifter och inte alltid presterade bättre än marknaden. Hans investeringsfond banade vägen för utvecklingen av indexfonder och lågkostnadsinvesteringar. Det gav vanliga investerare möjlighet att dra nytta av tillväxten på aktiemarknaden utan att betala höga avgifter till förvaltare. Något vi alla är tacksamma för!

Bogles bok "Common Sense on Mutual Funds", som publicerades år 1999, blev en bästsäljare och gav praktiska råd om investeringar och betonade vikten av just långsiktighet och diversifiering. Han uppmanade investerare att hålla fast vid sina mål och undvika frestelserna att byta fonder frekvent.

Vill man läsa en något senare bok så kan jag rekommendera The bogleheads guide to investing som John C. Bogle är medförfattare till.

I korthet så är huvudbudskapet följande:

Lev inom rimlighetens gränser, undvik dyra skulder och se till att spara ihop till en "nödfond" där pengar kan tas från om omständigheterna tvingar dig till det.

Börja investera tidigt och gör det regelbundet.

Andelen räntepapper bör vara lika många procent av din portfölj som din ålder, t.ex. vid 30 års ålder bör 30% av ens sparande vara i räntefonder och dylikt.

Fonder är ett bra alternativ för de allra flesta. Det är lätt att köpa regelbundet och de sprider risken mer än vad innehav i enskilda aktier gör.

Håll det enkelt. Placera i indexfonder.

Ombalansera med ca 12-18 månaders mellanrum. Ofta innebär detta att flytta en del från aktiefonder till räntepapper för att upprätta hålla rätt viktning på tillgångarna.

Undvik att försöka tima marknaden. De flesta klarar det inte så sitt still istället för att inte riskera att förlora pengar.

Bogle avled 2019, men hans inflytande på sparande och sparandefilosofi lever definitivt vidare. Än idag kallas en del ”hardcore-följare” av hans tankar ibland för ”bogleheads”. Hans idéer och filosofi om låga avgifter, långsiktig investering och att följa marknadsindex har inspirerat många. Vanguard Group, den fondhanteringsfirma han grundade, har dessutom blivit en av världens största aktörer inom branschen.

Anammar du något av ovanstående tankar i ditt sparande/förvaltning?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.