22 Oct, 2023

OEM Q3 2023

Uppdaterad:
22 Oct, 2023

OEM har de flesta kunder inom den tillverkande industrin. Flera s.k. Original Equipment Manufactures (OEM). Det betyder att de tillverkar olika typer av maskiner och utrustning utav komponenter från underleverantörer. Det är bl.a. installationsföretag, grossister och återförsäljare. Sverige är huvudmarknaden och man har en ledande marknadsställning inom många av sina produkter. Marknaden totalt sett spänner sig över norra Europa, östra Centraleuropa, Brittiska öarna och Kina.

Förutom att OEM finns i portföljen så är bolaget också en intressant temperatur-mätare. Man kmmer från en period av väldigt stor orderbok som nu troligen normaliseras. De senaste kvartalen visade på minskad ordergångstillväxt då kunderna inte längre bygger lager utan återgår till korta ordrar.

Tidigare rapporter visade också på personalökningar och till viss del att det knaprats på rörlelsemarginalen. Troligen har man behövt ”växa” för att kunna leverera. 

För en kort tid sedan kom Q3-rapporten och med kaffe i hand en grådisig morgonstund var det dags att gå igenom den. Nedan följer mina noteringar.

En orderingång som ökade med ”bara” 3 %. Trenden har hållit i sig och de stora ordrarnas dagar är nog nu förbi. Vi kan komma se minskning t.o.m. framöver.

I rapporten nämns:

 ”Orderstocken i förhållande till omsättningen har succesivt minskat från toppnivån 2021 men är fortsatt på en hög nivå.”

Omsättningen ökade med 3 %. Det har med andra stannat upp. För kikar man djupare så var det valutan som bidrog med omsättningsökningen (tack för utländska marknader). Den organiska tillväxten var de facto negativ, minus 2 %.

Ovan skrev jag att Sverige utgjorde den stora huvudmarknaden. Det märks. För Sverige är ett av de få länder i världen där det inte går så bra…

Bolaget själva skriver:

”Den generella konjunkturavmattningen har nu en tydlig inverkan på efterfrågan och det är första gången sedan 2013 som bolaget uppvisar negativ organisk tillväxt i ett enskilt kvartal.”

För att koppla till makro. Vi har en inflation som fortfarande biter, en senfärdig Riksbank, en kultur av att belåna sig över nocken med rörlig ränta, lånar gärna till konsumtionsprylar så vi har en hög andel dyra konsumtionslån, politiker som hellre röstfiskar än tänker som statsmän, brist på arbetskraft samtidigt som vi har många som går runt utan att arbeta, få incitament till att arbeta och spara, avdrag och applåder för att låna, ju fler barn ju mer bidrag (fast det egentligen är billigare med barn nummer två, tre osv än barn nummer ett).

Nej jag ska inte fortsätta. Det ska inte landa på OEM:s lott, men poängen är att konjunkturen är svag i Sverige och här har vi en mängd strukturella problem som gör det svårare att navigera framgångsrikt framåt. Det som håller uppe Sverige är än en gång exportindustrin. Inte hemmamarknaden som brottas med problem. Därav ser vi inte mycket inkommande kapital in på våra svenska marknader vilket naturligtvis drabbar värderingar och kurser på bl.a. svenska fastighets- och småbolag.  Inte minst bland bolag som brottas med samma problem som skuldtyngda svenskar. Klämda mellan hög skuld och skenande andra kostnader.

Hur föll OEMS rörelseresultat ut då?

Upp 8 %. Gott så.

Nyanserar vi bilden lite så nämner OEM att det är Brittiska öarna och östra Europa som tillväxten sker. Norra, Sverige, Kina så pekar det nedåt.

Klarar OEM av en utplaning nu när ordrarna inte kommer inte så högt längre?

En stark balansräkning och en soliditet på 66 % (54) bör borga för det. Man är redo. Även om försäljning skulle vika något och marginalerna knapras på så bör det inte ställa till några problem annat än i nyhetsrubrikerna.

Att OEM är välskött syns bl.a. på ROCE och ROIC på ca 35 % respektive ca 24 %. OEM har ett mål om räntabilitet på eget kapital på 25 % och det ligger man gott och väl över i dessa tider.

Rullande rörelsemarginal landar f.n. på 15,4 %.

Rullande vinst per aktie på 4,50 kr.

Källa: Börsdata

Min tes är att vi kommer troligen se en ”platå” här för ett tag i vinstutveckling, men att OEM kommer klara av att navigera en eventuell avmattning i försäljningen. 

Värderingen nu är PE 16, PS 1,9.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.