30 Jan, 2024

Platzer Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
30 Jan, 2024

Efter ett som alltid spännande år så är det extra spännande att ta en kik på ett av fastighetsbolagens bokslut. En titt på Göteborgsbaserade Platzers bokslut visar att hyresintäkterna ökade med 18 % för året. Driftöverskottet med 21 % men förvaltningsresultatet ned 9 %. Anledningen är så klart finansnettot. Det högre ränteläget. Bolaget anger att det genomsnittliga ränteläget är 3,9 % (2,4). På den positiva sidan var dock förvaltningsresultatet upp QoQ.

Årets utveckling med höjd ränta har också inneburit en del nedskrivningar av fastighetsvärden. Vid årsskiftet var EPRA NAV 121 kr/aktie (130). D.v.s. nästan i linje med hur förvaltningsresultatet utvecklat sig.

Det betyder att man i nuläget betalar ca 70 % av ”substansen” för Platzers fastigheter. Platzer och flera därtill har fått se sina kurser stiga rejält fr.o.m. i slutet av 2023 då alla började räkna in att räntehöjningarnas tid var över. En bit kvar dock till forntida dagars värderingar.

Den nya VD:n har nu varit på jobbet ett par månader. I VD-ordet lyfter hon bl.a.

”Vi har en stabil finansiering som till 80 % är bankfinansierad, vilket i dessa tider ger en trygghet.”

Belåningsgraden är ca 49 %.

”Jag konstaterar att vår uthyrning i kvartalet om 15 mkr skett nästan uteslutande i vårt helägda kontorsbestånd.”

Tydligen är det ingen kontorsdöd. Folk behöver åka in till kontoren. I alla fall i Göteborg. Skämt å sido. Sedan färdigställde Platzer också en hel del kontor för inte så länge sedan. Det spelar naturligtvis in. 50 % av Platzer är just kontor. 

”Enligt BRG (Business Region Göteborg) kommer svensk ekonomi åter att växa under 2024 med 0,5% och Göteborgsregionens exportviktade BNP förväntas bli 1,4 %”

Ger hopp för framtiden. Både Platzer som ”Aktiepappa” är säkerligen nöjda med den prognosen. ;)

Man skriver också: 

”Fortsatt god efterfrågan på både kontors– och logistikmarknaden i Göteborg. Högsta uthyrningsvolymen någonsin i vårt helägda förvaltningsbestånd.”

Överlag andas bokslutet optimism och man tänker dela ut 2 kr/aktie (2,30). Vilket blir en sänkning. Inte långt ifrån hur förvaltningsresultatet utvecklat sig.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.