12 Dec, 2023

Var placerar du din premiepension?

Uppdaterad:
12 Dec, 2023

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. 2,5% av lönen/pensionsgrundande inkomsten  avsätts och du som individ kan själv välja hur denna summa ska förvaltas.

Till skillnad från den största delen av den allmänna pensionen är detta alltså pengar som de facto finns avsatta inte bara en fordran på framtida skattebetalare.

Den som inte gör ett aktivt val får sin premiepension placerad i Sjunde AP fonden. Eller för den delen, den som finner att Sjunde AP fonden är bästa alternativet behöver inte göra någon aktiv åtgärd för att placera PPM-pengarna där.

Låg förvaltningsavgift och en struktur som gör att man automatiskt växlar ner aktiedelen ju närmre pensionsåldern man kommer gör Sjunde AP fonden riktigt attraktiv. Den fungerar i princip, fram till 55 års ålder, som en global indexfond med en del hävstång. Efter 55 år ökas över tid ränteandelen med ca 3-4 % per år. Fram till 75 års ålder då det hela stannar vid ca trå tredjedelar ränteandel och en tredjedel aktieandel. 

Det är dock inte det enda som varierar. Så länge aktieexponeringen är 100 % är avgiften 0,05 %. När aktieandelen sjunker och ränteandelen stiger (och därmed avkastningspotentialen sjunker) så sjunker även avgiften. 

Under de senaste 10 åren var avkastningen 244 %. Det är inte att förkasta för gemene man.

Var placerar du din premiepension?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.