Press
22 Mar, 2024

Dividend Sweden genomför riktad emission

Uppdaterad:
22 Mar, 2024

Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra en nyemission om 1,25 MSEK till kursen 0,20 SEK/aktie.

Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra en nyemission om 1,25 MSEK till kursen 0,20 SEK/aktie.

Bolagets styrelse ser en möjlighet i att stärka kassan med syfte att fånga intressanta affärsmöjligheter och bibehålla en bra balans mellan lånat och eget kapital.

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande från den 31 januari 2024, en riktad nyemission som tillför bolaget 1,25 MSEK, bestående av nyemission av 6 250 000 B-aktier, till en kurs om 0,20 SEK/aktie.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån för handelsvolymen viktad genomsnittlig börskurs under 10 dagar mellan 2024-03-08 och 2024-03-21, med en premium om ca 20%. Antalet B-aktier ökar med 6 250 000. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 81 492 360, varav 559 998 A-aktier och 80 932 362 B-aktier. 

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget. Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Kim Hansen, Fortuner PTY och Andreas Nissen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera finansiärer, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med ca 8 %.

"Jag har varit aktieägare och följt Dividend på nära håll ett bra tag nu och ser en mycket spännande investeringsmöjlighet baserad på den stora substansrabatten i aktien. Framför allt ser jag en mycket stor potential i Dividends portföljbolag Bember och Evendo, två snabbväxande internationella techbolag med framtidsmöjligheter som inte avspeglas i Dividends aktiekurs." säger Kim Hansen

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024, kl 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.