Press
11 Jun, 2024

Embracer Group genomför avyttringen av Gearbox Entertainment

Uppdaterad:
11 Jun, 2024

Den 28 mars 2024 ingick Embracer Group AB ("Embracer") avtal om att avyttra Gearbox Entertainment till Take-Two Interactive Software, Inc. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts, och transaktionen har idag genomförts.

Som en del av transaktionen och uppgörelse för vissa åtaganden kring tilläggsköpeskillingar har idag 8 320 839 B-aktier i Embracer emitterats till en teckningskurs om 98,78 SEK per aktie. Vidare och som uppgörelse för ytterligare åtaganden för tilläggsköpeskillingar relaterade till Lost Boys Interactive har idag 2 083 267 B-aktier i Embracer emitterats till en teckningskurs om 79,30 SEK per aktie. Totalt har 10 404 106 B aktier emitterats idag. Antalet aktier i Embracer efter nyemissionerna av B-aktier uppgår till 1 349 944 863 aktier, varav 54 000 000 är A-aktier med tio röster vardera och 1 295 944 863 är B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster efter nyemissionerna uppgår således till 1 825 540 757. Aktiekapitalet har genom nyemissionerna ökat till cirka 1 874 923,93 SEK.

För mer information om transaktionen, se pressmeddelandet från den 28 mars 2024 samt presentationen om transaktionen som finns tillgängliga på Embracers webbplats.

Rådgivare
Goldman Sachs Bank Europe SE Sverige Bankfilial och Juno Capital Partners var gemensamma finansiella rådgivare, och Fenwick & West LLP var legal rådgivare till Embracer i transaktionen. Ernst & Young har tillhandahållit tjänster inom ekonomi och skatt.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations
Telefon: + 46 730 24 91 42
E-post: oscar.erixon@embracer.com

Arman Teimouri, Head of External Relations
Telefon: +46 793 33 05 60
E-post: arman.teimouri@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern av kreativa och entreprenöriella företag inom PC, konsol, mobil, brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och fler än 11 000 medarbetare i mer än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information här.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.