Redaktionen
10 Jul, 2023
“Ett blodbad” - CBS NEWS uppmärksammar riskerna vid venös nållossning och Redsense Medicals arbete mot trygg dialysvård

“Ett blodbad” - CBS NEWS uppmärksammar riskerna vid venös nållossning och Redsense Medicals arbete mot trygg dialysvård

Uppdaterad:
10 Jul, 2023

Nieltje Gedney, 71 år gammal och dialyspatient, beskriver skräckscenerna av en vennålsslossning under hemodialys som ett "blodbad". Redsense Medicals övervakningssystem blir uppmärksammat av CBS NEWS för sina attraktiva egenskaper och förmågan att möta behoven inom området.

CBS NEWS rapporterar om hemodialysmarknaden och de komplikationer som kan uppstå vid vennålsslossning under behandlingar i hemmet. CBS nämner emellertid att den nödvändiga tekniken för att förebygga dessa redan finns idag, detta i form av Redsense Medical. 

Nyhetsinslaget adderar till en serie av betydelsefulla mediala signaler som på kort tid nått den amerikanska hemodialysmarknaden. Utvecklingen inbegriper bland annat ett blocköverskridande lagförslag att inkludera Redsense Medicals produkter i Medicare, samt att ECRI Institutes rangordnat vennålsutdragning och blodläckage som det fjärde största teknikhotet år 2023. Lägg därtill den kommande parallellnoteringen på den amerikanska OTC-marknaden som tillsammans med ovan förväntas stärka företagets närvaro och försäljningsgrund ytterligare.

Ögonblick av tacksamhet

I CBS-rapportaget får vi möta Gedney, en av de över 500 000 amerikaner som flera gånger i veckan behöver använda hemodialysmaskiner för att rena sitt blod. I en frisk kropp sköter njurarna normalt denna rengöringsprocess.

Under en hemodialysbehandling i hemmet hade en vennål i hennes arm lossnat. På grund av maskinernas nuvarande design fortsatte den att pumpa och rengöra blodet, vilket snabbt börjande tömma kroppen på blod. Lyckligtvis kunde Gedneys dialysmaskin stängas av i tid, men tyvärr är det inte fallet för alla. 

Uppskattningsvis förlorar tre amerikaner livet varje vecka till följd av venös nållossning. Globalt sett drabbas omkring 2 100 patienter dagligen av vennålsutdragning, vilket leder till 21 dödsfall varje vecka. Behovet av Redsense Medical är således stort.

CBS NEWS uppmärksammar riskerna vid venös nållossning och Redsense Medicals arbete mot trygg dialysvård
Nieltje Gedney demonstrerar sin hemodialysprocess i hemmet

Politiska vindar talar för Redsense Medical

Både Trump- och Biden-administrationerna har aktivt främjat utvecklingen inom området för hemodialys genom att utöka Medicare-betalningarna. Denna åtgärd återspeglar den breda enigheten bland experter om fördelarna med att möjliggöra dialysbehandlingar i hemmiljön. Även om Redsense-larm för närvarande inte täcks av Medicare, tar ny lagstiftning sikte på att förändra detta.

I maj introducerades "Home Dialysis Risk Prevention Act", ett blocköverskridande lagförslag med syfte att utöka Medicare-täckningen till vennåls-larm och relaterade förnödenheter för patienter som behandlas i hemmet. Om detta lagförslag blir verklighet skulle det innebära en betydande tillväxtpotential för Redsense Medical i USA, då full kostnadsersättning genom Medicare kan öka efterfrågan och användningen av deras produkter signifikant.

De effektivitetsvinster och den förbättrade patienthälsa som Redsense Medical realiserar är enorma. Tillsammans med ett starkare politiskt samförstånd är det bara en tidsfråga innan politiska beslutsfattare även börjar agera utifrån dessa slutsatser.

TradeVenue ser långsiktigt attraktiva skäl att investera i Redsense Medical

Flera viktiga trender utvecklas mycket positivt för Redsense Medicals produkter, där den senaste periodens händelser ger ytterligare stöd till investeringstesen. Ta del av TradeVenues investeringsscenario och analysbevakning nedan.

VD kommenterar

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.