Emissioner
17 Jan, 2023
goodbye kansas företrädesemission

Goodbye Kansas Företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
9 Feb, 2023

Onsdag 25 januari 2023 stänger teckningsperioden för Goodbye Kansas. Goodbye Kansas är den svenska high-end-leverantören inom området för VFX-produktion, Cinematics, Digital Humans, Augmented reality (AR) och Virtual Reality (VR) med tidigare uppdrag från världsledande aktörer. Med pågående kapitalanskaffning accelererar bolaget sitt arbetet för att uppnå en långsiktigt stabil lönsamhet. Efter genomförd emission ser framtiden ljus ut för Goodbye Kansas Studios, koncernens flaggskepp där en kraftsamling kommer att ske kring, där vi menar att nuvarande värdering framstår som något sparsam. 

Vill du investera i datorgenererat visuellt innehåll? Nedan har vi samlat det material som går att hitta på Goodbye Kansas landningssida för företrädesemissionen 2023. Vi har även valt att inkludera det material som vi på redaktionen har uppmärksammat kring bolaget.

TradeVenue om Goodbye Kansas Group emission

Kort om Goodbye Kansas teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie i Goodbye Kansas som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nya aktier. 
  • Emissionsbelopp: 66,5 MSEK.
  • Emissionskostnader: 10,7 MSEK.
  • Teckningskurs: 0,03 SEK per aktie.
  • Teckningsperiod: 11 - 25 januari 2023.
  • Erbjudandet: Företrädesemission av aktier om ca 80,8 MSEK.
  • Garanti- och teckningsåtaganden: 80 procent.
  • Utspädningseffekt: 85 procent.
Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker på TradeVenue

Varför ska man investera i visuellt innehåll för film, TV och dataspel?

Det finns flera skäl till varför man kan vilja investera i bolag med exponering mot underhållningsindustrin. Ett sådant skäl är att efterfrågan på visuellt innehåll ökar från den ökade populariteten för streamingtjänster och onlinespel. Detta kan leda till en ökad efterfrågan på produktion och utveckling av visuellt innehåll, vilket bäddar för god resultatutveckling för bolag inom detta område. En annan teknologidriven anledning är att förutsättningarna för att skapa och distribuera visuellt innehåll ständigt utvecklas, vilket skapar möjligheter för innovation och ökad effektivitet inom branschen. För redan väletablerade aktörer som Goodbye Kansas med spetsegenskaper kan detta göra det svårt för konkurrenter att komma ikapp vilket ger bolaget en konkurrensfördel som kan generera högre vinster.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.