Press
20 Mar, 2024

Medimi AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Uppdaterad:
20 Mar, 2024

Medimi AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023 bifogas i detta pressmeddelande samt finns nu tillgänglig på bolagets hemsida Finansiella rapporter - Medimi (medimiab.com) (https://www.medimiab.com/for-investerare/finansiella-rapporter/) och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 17, 223 63 Lund.

Utdrag om "fortsatt drift" från revisionsberättelsen från Bolagets revisorer (Baker Tilly):

"Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget kontinuerligt utvärderar emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna."

Bolagets skrivning om fortsatt drift i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2023:

Styrelsen utvärderar kontinuerligt företrädesemissioner, riktade emissioner samt andra finansieringslösningar som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Aktiekapitalet kommer, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att skrivas ner under våren för att utöka flexibiliteten i bolagets drift. Vidare, relaterat till den företrädesemission som genomfördes under 2023 kommer teckningsperioden för utestående teckningsoptioner att infalla under mars 2024 (TO7). Vd och styrelse arbetar kontinuerligt med att reducera kostnaderna för att driva bolaget samt att accelerera intäkterna.
  • Kostnaden för att driva bolaget har genomgåtts i detalj under hösten 2023 för att reducera kostnadsbudgeten för 2024.
  • Utveckling och förbättring av lösningen pågår löpande vilket förväntas påverka driftkostnaden positivt.
  • På intäktssidan har bolaget ett större antal maskiner under drift eller uppstart samt en störrepipeline av nya potentiella kunder jämfört med början av 2023.

Ovanstående aktiviteter förväntas säkerställa den långsiktiga driften av bolaget.

För ytterligare information

Johan Wiesel vd, mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund. För mer information, besök www.medimiab.com

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.