Nyhet
13 Mar, 2024

ONCOPEPTIDES: BESLUTAT GÖRA FÖRETRÄDESEMISSION OM 300 MLN KR

Uppdaterad:
13 Mar, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oncopeptides har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga stamaktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Syftet med företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa fram till dess att bolaget räknar med att bli kassaflödespositivt i slutet av 2026, samt även framdrivandet av bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa", skriver Oncopeptides.

Ett antal av bolagets större aktieägare, däribland Healthcap VI LP, Healthcap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group har uttalat sitt stöd för företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman.

Healthcap VIII LP och Redmile Group, samt ett antal av bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner, har även åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av företrädesemissionen.

Healthcap VIII LP har därtill lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor, och ett antal externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 217 miljoner kronor.

Slutliga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för företrädesemissionen.

En extra bolagsstämma planeras hållas den 15 april 2024.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.