Redaktionen
15 Mar, 2023
Redsense Medical ser stora möjligheter i USA

Redsense Medical ser stora möjligheter i USA - God utveckling i H1

Uppdaterad:
15 Mar, 2023

Föregående vecka presenterades medicinteknikbolaget Redsense Medical sin verksamhet vid Life Science-dagen i Göteborg.

Redsense Medical Framtidsutsikter investerarpresentation

Redsense utvecklar och säljer ett unikt blodläckagesystem för att övervaka patienter som genomgår dialysbehandlingar, särskilt i hemmiljö men även för riskpatienter i sjukhusmiljö. En av de allvarligaste komplikationerna som kan uppstå vid hemodialysbehandling vennålsutdragning, vilket kan resultera i att kroppen töms på stora mängder blod inom bara några minuter. För att säkerställa patientens hälsa har Redsense utvecklat en sensor baserad på fiberteknik som snabbt kan identifiera och larma vid blodläckage. I utvecklingsportföljen finns dessutom en kompletterande klamp (Redsense Clamp) som kan stoppa reningsprocessen, och därmed läckaget, vid identifierad blodförlust.

Vänder till positivt rörelseresultat

När Redsense stängde helåret 2022 gjorde de det med en nettoomsättning på cirka 14,3 MSEK () och en rörelseförlust på 10,2 MSEK (), vilket till stor del berodde på ett rekordstarkt fjärde kvartal med en omsättning och rörelseresultat på 8,0 MSEK () respektive 0,6 MSEK (). 99 procent av försäljningen kommer från den amerikanska marknaden. 

Redsense är på god väg att bli lönsamt med en mycket attraktiv affärsmodell och starka trender i ryggen. Produktportföljen är den enda inom området som både är CE- och FDA-godkänd. Tills bolagets innovation och värdeskapande återspeglas i räkenskaperna har bolaget en god buffert i form av likvida medel.

Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick koncernens kassa till cirka 3,7 MSEK (5,0). Dessutom finns det kortfristiga depositioner på 6,9 MSEK (21,9), vilket motsvarar kortfristiga investeringar. Bolagets nettokassa uppgick till cirka 10,6 MSEK (26,9). Bolaget har även en kreditfacilitet på 2 MSEK som vid december månads utgång fortfarande inte utnyttjats.

Framåt

Redsense är på god väg för att adressera den växande marknaden för bloddialys. Enligt vissa estimat uppgår marknadspotentialen till ca 590 MSEK i USA och ca 420 MSEK i Europa där bolaget idag knappt skrapat på ytan. Det är värt att notera att marknaden för dialys i hemmiljö växer snabbast i USA, vilket ytterligare stärker marknadens potential där. Motsvarande marknadsstorlek globalt sett uppskattas till ca 3,6 MdSEK.

Pontus Nobréus
Pontus Nobréus
VD, Redsense Medical

”Sammanfattningsvis ser det väldigt bra ut första halvåret”

Om du vill ta del av VD Pontus Nobréus presentation kan du enkelt göra det genom att klicka på länken nedan.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.