Redaktionen
18 Feb, 2023
Teckna aktier i Dividend Sweden

Teckna aktier i Dividend Sweden

Uppdaterad:
2 Mar, 2023

Dividend Sweden AB har fastställt teckningskursen för sina utestående teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B till 0,41 SEK per aktie. Teckningsperioden pågår mellan den 16 februari 2023 och den 2 mars 2023.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B har rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget för var fjärde (4) teckningsoption de innehar. Teckningskursen var sedan tidigare satt att motsvara 80% av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktier enligt NGMs officiella prisstatistik under en tio-dagars handelsperiod som avslutades två bankdagar innan nyttjandeperioden. Bolaget har utfärdat 45 091 858 teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B, vilket innebär att antalet nyemitterade aktier som mest kan upp till 11 272 964 stycken. Dessa aktier är uppdelade i 93 333 A-aktier och 11 179 631 B-aktier.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B tecknas kommer bolagets kassa att tillföras ca 4,6 MSEK. Utspädningseffekten kan som mest uppgå till ca 19 procent. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde måste innehavaren aktivt teckna aktier senast den 2 mars 2023, eller sälja teckningsoptionerna senast den 28 februari 2023.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Sedan noteringen har aktiekursen för Dividend Sweden fallit med ca 65%. Detta kan tillskrivas den typ av mindre tillväxtbolag med högt kapitalbehov som Dividend Sweden tenderar att investera i och sedan distribuera till aktieägarna, vilket har varit en sektor som har drabbats extra hårt av det rådande marknadsläget. 

Baserat på TradeVenues senaste rapportkommentar på Dividend Sweden framgår det att det kan vara en bra investering att aktivera teckningsoptionerna på grund av nuvarande substansrabatt om ca 54 procent (baserat på det bokförda värdet på bolagets tillgångar), identifierade övervärden i bolagets aktieportfölj samt en skicklig företagsledning. Med kapitaltillskottet ges företagsledningen stora möjligheter att genomföra intressanta förvärv och fortsätta att leverera spännande aktieutdelningar.

Dividend Swedens utdelningar hittills i år (beslutade och avtalade) är aktier i Zoomability Int AB, utvecklaren av den terränggående elrullstolen Zoom Uphill, och KrusSwiss Agro AB, jordbrukskoncernen inom området för CBD- och hampabaserade produkter, till ett sammanlagt värde om ca 5,9 MSEK. Detta motsvarar en direktavkastning om ca 20 procent sett till nuvarande börsvärde om ca 25,0 MSEK inklusive ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna därtill om ca 4,6 MSEK.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.