Redaktionen
15 Dec, 2023
VD intervju Attana

VD-intervju med Attana

Uppdaterad:
28 Dec, 2023

Vi har fått möjligheten att göra en intervju med Attanas VD, Marcus Söderberg vars affärsidé är att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel. Företaget genomför just nu en kapitalanskaffning om ungefär 17,5 MSEK före emissionskostnader där pengarna bland annat ska användas till att förbättra företagets kapitalstruktur samt till produktutveckling.

Observera att intervjun genomfördes den 13:e december 2023. Beroende på när du läser detta kan viss information ha blivit inaktuell. 

Frågor från TradeVenue

Skulle du kunna berätta lite om Attana och dess affärsmodell?

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument inklusive service och utbildning samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. 

Du tillträdde nyligen som VD för Attana. Skulle du kunna berätta om din bakgrund och hur du vill driva verksamheten framåt? 

F.d yrkesofficer som bytt karriärsbana och hamnade i IT- och Finansbranschen. Har tidigare jobbat med projekt och förändringsledning samt produkt- och affärsutveckling i nordiska och internationella företag. Har de senaste 15 åren haft ledande positioner i ledningsgrupper, både i stora bolag men även startups. Min senaste roll var som tillförordnad VD på Telia Finance. Mitt och bolagets fokus kommer vara på den finansiella och kommersiella agendan. Vi ska etablera en tydlig produkt/erbjudandeportfölj som vi tar betalt för. Vårt kortsiktiga mål är att bli lönsamma och etablera en stabil kärnaffär kring instrumentförsäljning och kontraktsforskning. 

Vad säger du om företagets utveckling hittills under 2023 och finns det någonting du ser extra fram emot under den kommande 12 månadersperioden?

Rent finansiellt så har vi underpresterat men vi interagerar just nu med många kunder vilket känns bra. Att vi inte nått våra försäljningsmål måste adresseras så att vi vänder trenden under 2024.

Vi har många intressanta kundaktiviteter på gång som vi ska leverera på men jag kommer bli extra nöjd när vi når vårt lönsamhetsmål samt gör affär med 3-5 nya kunder som inte är på prospektlistan idag. En fulltecknad emission hade varit en perfekt julklapp på kort sikt.

För tillfället genomför ni en företrädesemission. Hur långt kommer den att ta er och ska man räkna med att ytterligare emissioner kommer behövas i framtiden?

Vi är mitt inne i teckningsperioden som sträcker sig fram till den 22/12. Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med på vår nya resa och tecknar sig i emissionen. Med pågående emission så är min förhoppning att vi får ordning på ekonomin och tar oss till lönsamhet. Mitt mål är att framtida emissioner är mer dedikerade för enstaka större säkra investeringar eller förvärv och inte för att hantera den dagliga verksamheten. Den ska vara lönsam. 

VD-intervju Attana

Pengarna från företrädesemissionen kommer bland annat användas till att etablera ett ekosystem för immunitetsprofiler. Vad ser ni för utmaningar och möjligheter inom detta område?

Utmaningarna är att hitta rätt partner som är beredd att växa affären med oss. Vi för dialog och utvärderar ett par alternativ men det finns inget klart att kommunicera. I tillägg behöver vi addera fler patogen i immunitetsprofilen. På tur ligger Hepatit och Borrelia. Inom det är området är möjligheterna väldigt stora. Vi kan tex detektera hur starkt immunförsvar och bra skydd vårdpersonal har, vilket möjliggör bättre planeringsförutsättningar, färre sjukskrivningar och säkrare vård i allmänhet. Vårdpersonal med starkt skydd är mer lämpad att jobba med patienter som ligger i riskzon för att vara smittbärare av tex Covid. Försvaret är en annan intressant marknad. Att kunna förutspå vilka som har förhöjd risk att bli smittade vid inryckning eller vid utlandsmissioner är värdefull information eftersom kostnaderna för sjuka soldater och försenade eller misslyckade uppdrag är stora. Det finns också många resenärer som vill resa till högriskländer. De behöver inte vaccinera sig om det individuella skyddet är starkt.

Avslutningsvis så finns det även bra användningsområden av immunitetsprofilerna för försäkringsbolag för att differentiera tex försäkringspremier samt idrottsrörelsen. Tex kan vi se hur immunförsvaret påverkas av intensiv träning och att det försämras för vissa vid kraftiga ansträngningar. Vi kan även se när atleten kan börja träna igen efter sjukdom. Inom vissa idrotter  börjar atleter träna för tidigt vilket kan förvärra skaderisken över tid. Personer som har ett svagt immunförsvar kanske också behöver hanteras på ett speciellt sätt när man samlar många människor på samma ställe. Tex i OS-byn i Paris nu till sommaren.  

Varför ska man investera i Attana?

Vi är inne i en förändringsresa där jag tycker att vi gör rätt saker. Det ska ge resultat även om det en förändring inte sker över en natt. Vi kommer primärt fokusera på lönsamhetsaktiviteter och kundrelationer kommande kvartal. Även om införsäljningscykeln är lång ska vi vara ett snabbrörligt bolag med en stabil grund. Emissionslikviden ska bla gå till att säkra lönsamhetsresan vilket på sikt bygger värde i aktie och bolag.

Frågor från sociala kanaler

Vi får regelbundet höra att företaget har goda framtidsutsikter pga deras unika teknik. Har det funnits någon form av intresse för uppköp av Attana från någon aktör, eller någon som knackat på dörren för det?

Jag har inte varit med i den typen av diskussioner under min tid som VD men min spaning är att Attana hade varit ett bra bolag att utvärdera om man vill komma över en unik skydda teknologi med många användningsområden. Hade jag varit ett globalt större kontraktsforskningsföretag, ett läkemedelsbolag eller diagnostikföretag så hade jag utvärderat Attana som ett potentiellt uppköpskandidat för att stänga ute andra konkurrenter.

Har ni tecknat i emissionen?

Ja, jag har tecknat tillsammans med många andra i bolagets närhet. Emissionen är garanterad till 42% men vi jobbar nu aktivt med att få in fler aktieägare. Jag hoppas du som befintlig ägare tecknar din andel samt att du som ny aktieägare anmäler ditt intresse.

Omsättningen har legat på en relativt låg nivå den senaste tiden. När estimerar ni att få starkare försäljningssiffror? 

Som jag sa innan så är jag inte alls nöjd med 2023 rent försäljningsmässigt men vi jobbar med att förbättra våra försäljningssiffror som en delaktivitet i vår resa mot lönsamhet. Kunden ska förstå det värde som vi skapar vilket vi också ska ta betalt för. Det är svårt att sätta en tidpunkt för detta men det är en viktig fråga för oss.

Se även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.