12 Mar, 2021

Aktie och bolag, bolag och aktie

Det är nog ingen nyhet att det senaste året har lockat många nya individer till börsen (varmt välkomna) och det är således inget nytt, vilket många redan innan mig har skrivit, att många har en erfarenhet av att aktier bara kan gå åt ett håll, dvs. upp. Om du började i februari/mars 2020 och investerade i någon av de aktier som tillhör de dryga 90 % som hade en (mycket) positiv utveckling den resterande delen av nämnda räkenskapsår har du enbart fått uppleva ett resultat där den procentuella utvecklingen säkert varit allt från tvåsiffrig till tresiffrig. I vissa fall har många varit pålästa och vetat exakt vad de har köpt samt vad som bör vara en mer rimlig värdering, men i många andra vågar jag hävda att det mer varit en sorts pilkastning där ”allt” inom teknik, det virtuella, digitalisering med mera har tagits under en och samma kam.

Börsen är en underbar plats, men precis som livet ger kommer det också att ta. Börsen är, på många sätt, ett aggregat av människan och hennes styrkor och svagheter. Här trängs det såväl det psykologiska som spirituella och fundamenta. Där den ena ser potential ser den andra risker och där den tredje drabbas av panik behåller den fjärde kontroll över sina tankar och känslor och så vidare. Allt detta visar sig i aktiepriset.

Den observanta ser jag att skriver ”aktie” och inte ”bolag” i den hittills nedtecknade texten. Även detta är en fälla många nya, men även erfarna som dras med i hypen, tenderar att hamna i – de investerar i aktier och inte bolag. Således dömer de bolaget efter dess aktiekurs och mer ofta än sällan på en mycket kort historik tillika sikt. Om aktien inte stiger med +10 % på en vecka (max två!) är det lika med ”skit”.

Bolag är som människor – de växer och detta görs inte på en kaffekvart. Det finns en anledning att det inte är dags- utan istället kvartalsrapporter (och i vissa länder halvårsrapporter). Det tar tid för ett företag att skapa, utveckla, anpassa och skala sin/sina produkter och nå ut till allt fler kunder. Vad aktien gör under tiden är irrelevant, men ändå tenderar många att stirra sig blinda på den. Besök vilket aktieforum som helst (Instagram, Avanza, Nordnet, Facebook med mera) så kommer du se att många diskuterar en dagsaktuell aktiekurs där bolagets kommunikation har varit exakt noll.

Visst är det bra att studera aktien och dess kurs, men om du ej har som ambition att öka/köpa/sälja/skala av behöver du ej kolla varje dag.

Jag talar här emot mig själv, för jag brukar se över min portfölj varje dag, men enbart för att studera de nyheter som har kommunicerats. Jag tittar mer sällan, givet att ingen viktig och för verksamheten mycket kraftigt påverkande nyhet har kommunicerats, på innehavens aktuella aktiekurser, då dess nuvarande aktiekurs är… just det – irrelevant.

Det som är det viktiga är att bolagen fortsätter skapa intäkter, kassaflöden med mera. Att det fortsätter öka såväl omsättning som eget kapital därtill vinst per aktie. Aktiekursen är om inte ofta, så i alla fall relativt många gånger, i asymmetri med bolagets fundamenta. I dessa situationer är det viktigt att inte drabbas av panik, eller låta aktiekursen vara en faktor som påverkar ditt omdöme av bolaget.

Bra bolag som år efter år fortsätter att exekvera kommer att belöna sina aktieägare. Följ bolagen och det bolagen kommunicerar. Följ upp, reflektera, skriv ned dina reflektioner och diskutera med dina djävulsadvokater. Så länge bolagen utvecklas och du bedömer siffrorna vara bra och, relativt din investeringstes, starka är det bara att luta huvudet tillbaka och njuta av resan.

Studera nedan bild. Studera sedan aktiens utveckling. Trots att det, rent logiskt, inte borde vara en sådan asymmetri är fallet som sådant och vad det beror på kan vara allt från att stora fonder säljer av till allmän börsfrossa. Detta är oväsentligt för dig som privat investerare, som har just din placeringshorisont. Know thyself. Know thycompany.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.