2 Mar, 2021

Arbetande pensionärer – en ”säker” investering?

Såväl jag som många andra har skrivit om AB Sverige och den kris som landet befinner sig i. Är det inte gängkriminalitet, är det fondbedrägerier (Falcon Funds, Allra Fonder m.fl) och om dessa exempel inte är nog för att få dig upprörd kan nämnas en välfärd som tyvärr blir sämre och sämre för varje år. Låt oss undvika att diskutera om vems felet är, eller som Monty Pyton säger; ”Let’s not argue about who killed who”, för det kommer sluta med att vi är tillbaka till 1932, då Per Albin Hanson kom att bilda en socialdemokratisk regering efter ”kohandeln” med Bondeförbundet (nuvarande Centerpartiet, som än idag verkligen gör namn för just ”kohandel”…).

En åldrande befolkning och ett pensionssystem som är en rest från en förlegad tid har skapat en stor skara pensionärer som enbart får ut en summa knappt över existensminimum. Dagens fattigpensionärer är stora förlorare och även om de själva bär ett visst eget ansvar kan det med fog hävdas att de har blivit lurade av staten; den stat som dels inte uppmärksammat om, uppmuntrat och pushat för ett ökat eget sparande, dels inte varit tydliga och transparenta om vilka summor Astrid ska komma att få efter sina 45 år som arbetande, svensk skattebetalare.

Utöver de pensionärer som känner ett tvång att fortsätta arbeta, finns det även de som vill och mår bra av det. Min morfar, nu 80 år, sade under de första 5–10 åren efter sin pension att han aldrig haft så lite (fri)tid som när han blev pensionär. Även om han inte (löne)arbetade, var det ideellt jobb i diverse föreningar och i andra sammanhang. Jag kan även se hur bekantas bekanta berättar att de ”jobbar lite extra” då och då – ett konsultuppdrag där, en gräsklippning och trädgårdsskötsel där med mera.

Fråga dig själv följande; kommer majoriteten av den svenska befolkningen kunna leva på sin pension? Den del av befolkningen som, tyvärr skall tilläggas, inte är medvetna om kraften av ”time in the market” och som aldrig har velat bekanta sig med sådana ”svåra” (host host) ting såsom (index)fonder, investmentbolag med mera? Lisa och Karl, som lever likt Ugglas ”Kung i baren”? Petter, som ser hur ”alla” köper ett Playstation 5 och en Iphone 12 Pro och väljer att ta ett sms-lån då han inte vill vara ”utanför” (flocken). Som bekant stigger de svenska hushållens skulder och Kronofogden rapporterade att under 2020 kom ungas skulder att nå nya rekord. Nej – i detta fall är rekord något dåligt, så dra tillbaka mungiporna.

Jag kan finna min investering i Veteranpoolen tragikomisk, för i en utopisk, eller i alla fall bättre, värld skulle pensionärer inte behöva arbeta mer än om de verkligen ville. Tyvärr är fallet inte som så och med såväl de som vill, men inte behöver, och de som inte vill, men behöver, är min ansats att denna skara arbetande människor bara kommer att öka. Inte att förglömma är att många av dessa besitter en enorm kompetens inom sin bransch och jag tror att en rekryterare som söker en person för ett ”snabbt, men viktigt, jobb” tar en erfaren, villig, duktig och rutinerad person på 66 år än en knappt utskolad ungdom.

Pensionärer som arbetar gör det inte bara inom trädgårdsskötsel, utan inom alla sektorer och branscher – lyft blicken kring detta. De kan jobba på en bank, på en PR-firma, på ICA, Anticimex med mera.

Den 19 mars anno 2019 kom jag att ta en position i Veteranpoolen AB. Jag var ambivalent till detta, då jag redan hade en viktning mot bemaningssektorn via eWork och SJR. Emellertid kände jag att jag ville investera i/på min teori om de svenska pensionärerna. Dels kan det ses som jag tjänar pengar (avkastning) på bristerna i det svenska pensionssystemet, dels på de pensionärer som vill fortsätta arbeta.

När corona drabbade världen kom, såklart, bolagets aktie att sjunka likt en sten – riskgruppen framför övriga var – och fortsätter så vara - pensionärerna. Som framgår av bilden ökade jag inte i fallet och detta förklaras med det enkla faktum att jag prioriterade andra bolag. Dels är denna position så liten att den knappt syns när helheten studeras, dels har jag, som ovan sagts, redan en stor exponering mot bemaningssektorn. Därtill är detta mer ”ett spel” på just det svenska pensionssystemet + de få relativt den stora massan av pensionärer som vill arbeta.

Likt alltid är Mr. Market en dramaQueen – antingen är allt underbart och solen skiner, eller så är det nattsvart och ett tungt mörker. Hur har det gått för Veteranpoolen under 2020? Svaret stavas enligt nedan, vilket är från bolagets bokslutskommuniké från den 23 februari 2020.

Som framkommer gick det sämre än vid räkenskapsåret 2019, men var detta en katastrof? Var det ett tecken på att skeppet befinner sig vid ruinens brant? Det skulle i och för sig vara komiskt relativt att de även beslutade att dela ut 2,75 kr per aktie, vilket den 23/2 motsvarade en direktavkastning på 14,4 %. Genast var såklart investerarflocken/stammen på plats och aktien steg med 20 procent…

Jag är väl medveten om bemaningsbolagens styrkor och svagheter, dess för- respektive nackdelar. Ty de är inte bättre än sin personal och tappar de sin Tom Brady är risken stor att hela laget faller och någon ny pokal i Super Bowl är det ej tal om. Emellertid har jag svårt att utifrån de fakta som idag ligger på pulpeten se att verksamheten skulle gå under – snarare tvärtom.

Äger du Veteranpoolen? Är jag fel i mina reflektioner?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.