1 Oct, 2020

AT&T - uppföljning samt tankar om denna obligation

Jag har tidigare skrivit om AT&T och min syn på bolaget. Sedan jag publicerade mitt inlägg har lite nytt vatten flutit under den omtalade bron och bland annat har en ny VD tillträtt och när jag lyssnade på Jim Cramer m.fl. intervjuade honom i Squak on Wall Street (23/7-2020) i samband med rapporten i slutet av juli blev jag inte direkt imponerad. Även om tonläge, entusiasm e.d. spelar föga roll i det faktiska utövande av att kontrollera ett bolag var det som att lyssna på en kommentator i schack eller Goo.

AT&T är, för den som, mot förmodan redan inte vet, ett telekombolag á la Telia, men med vissa tydliga skillnader. Likt Telia säljer de och tillhandahåller abonnemang för såväl telefoni som internetuppkoppling. Man har även en avdelning som går under begreppet ”Direct TV”. Denna förvärvades anno 2015 och tillförser satellit-TV. Även om det till fullo inte är helt rättvist kan detta förvärv jämföras med Susanna Campbells, som VD i Ratos, dito i Aibel – katastrof.

Idag är det inte kabel- och satellit-TV som ”the avarage Joe” efterfrågar, utan det är istället streaming á la Netflix  et cetera. Detta har AT&T kommit att inse, vilket kom att visa sig då de förvärvade Time Warner 2018 (affären började skapas 2016). Via detta förvärv får de HBO, vilket kan, jämte Dinsey+, Hulu, Comecast, Apple+ samt Amazon ShowTime, ses som en konkurrent till Netflix.

Även om man med detta vinner kunder/konkurrerar om kunder med andra streamingstjänster handlar det också om en sorts kannibalism från DirectTV och det löser inte problemet med detta ben/denna sektor. Det har ryktats och talats om en försäljning, men ledning är inte beredda att sälja till en spottstyver och marknaden är inte beredd att betala mer än just en sådan.

Utöver HBO och DirectTV är, föga förvånande, abonnemang AT&T:s främsta kassako och dessa spås öka iom. 5G samt nya Iphonemodeller. Man säger sig ha det bästa och mest utvecklade 5G-nätverket i USA, vilket jag varken kan konfirmera eller dementera. Dock tror jag att det inte är ett hafsverk givet den risk de i sådana fall skulle ta, för de jagas av Verizon samt T-mobile (av intresse ägs en majoritet av sistnämnda av Deutsche Telecom!).

Nedan bild visar samtliga av de produkter samt sektorer som de är exponerade mot och den observanta noterar nog om cyber security.

Jag tänker inte sitta och skriva spaltmeter om vad som är risk/reward i detta bolag, då det redan skrivs just sådana på såväl svenska som internationella bloggar. Jag är en flitig läsare på både Seeking Alpha och Motley Fool och gällande förstnämnda brukar det snittas 2-3st artiklar/analyser om AT&T per vecka. I dessa kan du som är intresserad gå in och läsa/studera vad många duktiga skribenter anser. Frågan är inte om AT&T kommer att bli någon kursraket, utan det handlar mer om ifall $27 är den stabila lägstanivån för aktien och $34 den högsta sådana. Det mer viktiga är om de kan fortsätta ha och även höja sin utdelning, för denna aktie är att betrakta som en obligation likt vore det en preferensaktie. Skillnaden är emellertid att i en preferensaktie har du ingen utdelningshöjning, vilket AT&T erbjuder. Denna har snittat cirka 2 % per år, vilket kan jämföras med en ”normal” inflation.

Det fria kassaflödet är det som ömsom betalar utdelningar, ömsom betalar av den höga skulden som bolaget har (främst från köpet av Time Warner). När jag studerar detta, men även omsättning, skuld samt VPA framkommer intressanta fakta.

Omsättningen är i en liten stigande trend, vilket är positivt.  

Skulden är hög, men den är i sjunkande trend, vilket är i linje med det som ledningen kommunicerat.

Det fria kassaflödet är förvisso mycket bättre än under 2018 samt delar av 2019 och här måste vi även ta hänsyn till covid-19, men det förefaller sig inte som så att det är några stora minskningar av detta.

Vinsten (per aktie) är dock inte den roligaste data att studera, då den sjunker likt ett Titanic.

Jag väljer att studera kassaflödet mer ingående och vill även se detta utifrån de senaste tio åren (ovan var R12 månader, 3 år). Här är trenden mer tydligt och som kan ses är det fria kassaflödet i stigande trend. Viktigt och roligt att se är även att utdelningsandelen ligger på en bra och stabil nivå.

Skulden blir lite skev iom. köpet av Time Warner, men vi kan se att 2019 betalade AT&T av bra, men att det nu under covid-19 har blivit en liten ökning. En tillfällighet? 

Att köpa en position i AT&T är för mig som att investera i en obligation givet att man är medveten och bekväm med risken om den stora skulden. Litar du på att kassaflödet kommer fortsätta vara lika starkt och pålitligt samt tror att bolaget har en mer ljus framtid med hjälp av 5G, cyber security samt HBO kan nuvarande kurser vara intressanta. Just HBO står just nu ”stilla”, då det har varit svårt att spela in nya filmer och serier. Här har Netflix ett försprång, då de innan covid-19 redan, mer eller mindre, hade sin pipeline klar för detta räkenskapsår.

Är det klokt att ha en liten position i detta bolag och detta enbart för att få ett kassaflöde till den egna portföljen? Just nu är direktavkastningen ca 7 % och utgår vi från att utdelningen kommer fortsätta hålla jämn takt med inflationen är det tilltalande. Beträffande aktiekursen är det som att studera en död mans EKG. Således kan man utgå från, om historiken återupprepar sig, att det investerade kapitalet ömsom kommer att ”ätas upp” av inflationen, ömsom stiga/sjunka med SEK/USD?

Ovan är lösa reflektioner och jag tar mer än gärna emot dina reflektioner.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.