26 Aug, 2022

Bostadsutvecklare i USA - köpläge?

Jag har under en längre tid följt hur den amerikanska bostadsmarknaden i allmänhet, men bostadsbyggandet i synnerhet har utvecklats på andra sidan pölen. Under sommaren har vi i bl.a. Dagens Industri kunnat läsa hur sektorn är i gungning och att efterfrågan av bostäder minskar. Andelen försäljningar, såväl på nya som ”begagnade” bostäder, minskar och många befarar en ny kris, om än inte lika stor och kraftig som 2008. Med detta som utgångspunkt kommer det nog inte som en käftsmäll från intet att många bostadsutvecklare och bostadsbyggare handlas till nivåer så låga (P/E 3,8) att de till och med får våra politikers utspel i såväl sociala medier som i tv-debatter att framstå som stratosfäriska.

I Sverige ser, hör och läser vi hur bostadsmarknaden tappar kraft – den som för bara blott ett år sedan var lika glödhet som bensäker. Samma i andra delar av världen, inte minst i Kanada och Kina.

Beroende på placeringshorisont samt riskvilja torde det nu finnas intressanta kandidater för den långsiktiga portföljen. Ett bolag som jag har börjat läsa in mig på är MDC Holdings. Jag ämnar ej uppfinna ett hjul som redan är uppfunnet och således saxar jag företagsbeskrivningen från Avanza. ”[…] är ett byggföretag som genom sina dotterbolag bygger och säljer bostäder, främst enfamiljshus till köpare som stiger in i ägandefasen, och samtidigt erbjuder lånefinansiering via hypotekslån för sina hemköpare samt möjligheter till försäkringsskydd. MDC bygger och säljer sina enfamiljshus i ett antal stater i USA.”

Bolaget grundades 1972 och har således varit med i såväl goda som mindre goda tider. Det intressanta och starka är att de fortsatte med sin utdelning under finanskrisen, vilket jag ser och bedömer som en enorm styrka (se årsrapport för 2008 samt 2009). Om du ej vill och ”orkar” läsa rapporterna har bolaget en egen skrytsida för just sina utdelningar.

Jag håller, som sagt, just nu på att läsa in mig och även om mycket återstår finner jag det än så länge så intressant att jag ämnar fortsätta. Det är ett sorts JM/Besqab + finansieringslösningar, om än att de inte har samma fokus på storstäder som nämnda. Bolaget är, såklart, extremt beroende av allt från räntor till konjunktur och givet hur vi har sett såväl inflation som räntor (se bild nedan) skjuta i höjden talar mycket för att sektorn i sin helhet ej står någon ljus, närliggande framtid till mötes. Dock investerar inte jag för enkom de kommande 6–24 månaderna, utan jag ser längre fram. Med det som utgångspunkt ter sig MDC Holdings mer attraktiva än för den som letar snabba klipp (de som sällan blir just snabba klipp – snarare snabba förluster).

När jag studerar bolaget på Börsdata tycker jag mig se ett välmående bolag som har en minskade skuldsättning, stigande brutto-, rörelse-, vinst- och ebitamarginaler (kom ihåg att det har varit en gyllene period för sektorn och därmed bolaget) samt en ökande omsättning, vinst och eget kapital.

Jag kan och vill rekommendera att inte bara läsa bolagets senaste års- och kvartalsrapporter, utan även att se vad andra tycker och tänker om bolaget. Seeking Alpha har bra artiklar och även finns lite matnyttigt på Sure Dividend att läsa.

Bostadssektorn är för mig lika lockande som den för andra är skrämmande. Det är viktigt att vara medveten om alla dess risker och att kärare tider för såväl sektorn som bolagen stundar. Kanske är jag för tidig på bollen? Vad bedömer du?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.