30 Aug, 2020

Creades - behålla?

Jag kom att ta in Creades, herr Hagströmers klenod, i slutet av 2017 och har sedan dess ökat vid två tillfällen. Den observanta ser att det finns ett ”sälj” i nedan bild och detta då det kom sig som så att jag av misstag handlade på fel konto.

Jag valde att investera i Creades av flera anledningar.

Avanza – en bank som år för år växer och tar marknadsandelar (framröstad som Årets bank två år i rad). Den gör detta genom att ständigt förnya sig och svara mot kundernas önskemål (även om jag ibland kan känna att vissa ”mojänger” kunde ha sparats till förmån till andra). De lockar nya investerare och de som var tidiga kunder är idag mer rika än dess antonym, vilket gynnar banken via b.la. att många tar (hus)lån, courtageinkomster, förvaltningstjänster et cetera.

Jag tror att inom 3–5 år kommer det första steget mot en expansion till övriga Norden att ske. Detta trots att de inte ens har tagit 5 % av bankssektorn i Sverige. Utöver detta finns alltid den potentiella ”risken”, eller ”möjligheten” beroende på perspektiv, till uppköp på delar av eller hela verksamheten. Dock är detta inget som jag tar med i beräkningarna. Nedan är taget från Börsdata och visar R12, 3 år.

De onoterade tillgångarna är spännande och här bedömer jag Creades att ligga helt rätt i den tidsanda som råder. Eller, för att vara mer korrekt, de låg före i och med att de hade dessa innan världen blev (mer) digitaliserad. Bolag såsom Apotea, Instabox, Tink et cetera är bolag som dag för dag ökar sin omsättning samt vinner marknadsandelar. Att värdera dessa bolag – dessa, för Creades, tillgångar – är svårt och marknaden tycks hellre välja att fria än att fälla. Rätt eller fel är inte jag den att yttra mig om, men med kniven mot strupen väljer jag dock det sistnämnda…

Förutom ovan bolag har Creades också en aktiv förvaltning i en kapitalförsäkring och här har de gång på gång visat att de har fler än två pommes frites på tallriken. Jag kan enbart applådera ansvariga för bra investeringar som inte bara har gynnat mig och alla andra aktieägare, utan säker även de själva.

Portföljsammansättningen i Creades ser ut enligt nedan och det framkommer att Avanza står för 44 % av substansen, vilket är inget annat än högt. Riktigt högt, faktiskt. Kapitalförvaltningen står för 31 %, medan de mindre och onoterade innehaven står för 21 %. Till och med en blind kan se att Avanza är Creades och Creades är Avanza. Behöver detta nödvändigtvis betyda att risken är stor? Nej – risken i bolaget är exakt densamma som om det bestod av 1, 10 eller 99 % av Creades portfölj. Låt oss göra en tankelek – du är tränare för Chicago Bulls under eran då Michael Jordan lekte på planen. Han är laget. Laget består av Michael Jordan. Skulle du då som tränare tänka att han borde säljas, då han står för en sådan stor del av laget? Skulle du inte hellre träna alla andra, men även Jordan, att bli bättre, bättre och ännu bättre?

I den marknad som vi har belönar investerare tillväxt och här uppfyller Avanza det kriteriet. Såväl omsättning som EK/A och VPA är i en tydligt stigande trend. Kom då ihåg att deras resa bara har börjat och att de bara just nu finns i Sverige. Absolut är en expansion riskfylld och det är inte ”bara att sprida sig”. Gudarna skall veta att danskarna är ett svårövertaligt folk, vilket kan ses när det norska försäkringsbolaget Protector används som exempel (jag vet; äpplen och päron, men det finns fler exempel). Avanza handlas till P/E 30 och har ett PEG-tal på 0,27. Nuvarande bruttomarginal ligger på rekordstora 64,81 %, medan tioårssnittet är något lägre (54 %).

Jämfört med andra banker framkommer följande när snittet på de senaste tio årens tillväxt tas ut. För P/E gäller snittet de senaste tio åren och PEG gäller för senast inrapporterade kvartal.

 

Omsättning/A

EK/A

VPA

P/E

PEG

Bruttomarginal

SHB

3 %

5,7 %

3,1 %

12,3

-1,4

-0,34 %

SEB

3,2 %

9,5 %

9,5 %

11,2

-1,0

-0,67 %

Nordea

-0,98 %

4,3 %

-6,9 %

13,2

-0,5

-0,67 %

Swedbank

4,3 %

4,6 %

5,5 %

11,7

-0,3

0,75 %

Avanza

9,6 %

9,3 %

11 %

30,2

0,27

0,58 %

 

Tankar

Är jag, på grund av mitt innehav, mer tillåtande och positiv till Creades, premien kring 70 % till trots? Är det en sorts inre girighet som tänker; ”mer. Det kommer att bli mer”? Jag vet inte, men jag försöker att vara objektiv och ha ett nyktert förhållningssätt. Jag anstränger mig att studera substansen utan några som helst emotionella kopplingar.

Jag har pratat med diverse djävulsadvokater och fått bra feedback från dessa. Vissa har varit mer för att jag ska hyvla/skala mitt innehav, medan andra har varit mer positiva till att behålla.

Min strategi är att ”köpa och behålla” och min tro är att när jag om +10 år studerar Creades kommer kursen att vara mycket högre än idag. Visst kan kursen gå ned med 20–35 % kommande veckor och visst skulle jag nu kunna hyvla för att köpa tillbaka, men faktum är att jag och ingen annan vet om detta kommer att ske. Låt oss dock säga att jag säljer av lite och avvaktar tills kursen går ned (om den nu gör det) – kommer jag klara av att köpa på rätt tillfälle? Då är vi inne på en aktivitet samt en tajmning som jag inte vill kännas vid samt vet mig ej klara av. Jag investerar i investmentbolag för att det skall vara så ”passivt” som möjligt för mig.

Det finns, som ovan görs tydligt, en potentiell alternativavkastning att göra – sälja/hyvla och köpa annat/avvakta och köp när/om kursen sjunker – men klarar jag av det? Kanske, kanske inte.

Jag vill ha minimal aktivitet, inte behöva kolla portföljen 24/7 samt känna att mina pengar förvaltas av erkänt duktiga och erfarna förvaltare. Detta får jag i Creades.  

Vad anser du? I skrivande stund ligger jag kring +195 % och då jag gärna premierrar utdelningar ger mig Creades även dessa, då min YoC är 5,01 %.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.