18 Oct, 2022

Döm inte boken efter omslaget

… är ett vanligt uttryck, likväl är det såväl bildligt som bokstavligt ständigt gällande. Kanske än mer idag då allt ska vara så visuellt tilltalande som möjligt? Vad hände med Metallicas Black Album, som verkligen gjorde skäl för sitt namn. Det skulle vara roligt att se en tidsresenär från Sparta komma och besöka vår värld… om de inte redan har fullbokade kalendrar är det min tro att Sveriges psykologer skulle ha jobb och mer därtill de nästkommande åren.

Förlåt, som alltid försvinner jag iväg från inläggets fokus. Oavsett om det råder uppgång eller nedgång fylls pressen i allmänhet, men den ekonomiorienterade sådana i synnerhet med diverse ”experter” som uttalar sig om bolag, makro, räntor och så vidare. Jag ämnar inte ifrågasätta epitetet ”experter”, för det är inte de själva som sätter det, utan det gör avsändarna, dvs. tidningarna/redaktörerna. Det jag istället ämnar dryfta är hur alla småsparare tenderar att döma boken efter omslaget, eller mer korrekt: rådet utefter vem som yttrar det.

Jag lyfter fram detta i min första bok – Börspsykologi – så blir du en bättre investerare – i allmänhet, men kring beslutsfattande i synnerhet. Oavsett om det gäller investeringar eller om hur illa det, enligt Aftonbladet, kommer gå för Sverige tenderar människan – den oreflekterade sådana – att främst lyssna och se till vem som säger X, istället för vad avsändaren säger.

Låt mig exemplifiera: Jag säger att Kroger är ett ypperligt företag att investera i och att nuvarande värdering är aptitlig. Du kanske finner mig som en ”nobody”; en som ej vet vad han pratar om. Du tänker och tycker att det var det sämsta råd du någonsin hört.

Dagen efter säger Warren Buffett samma sak och har exakt samma motiv som jag (jag tar ej med dessa, utan lek med tanken att jag pitchar in bolaget och att Warre har samma pitch). Nu blir det helt andra kugghjul som snurrar i din hjärna. Warre kan ju inte ha fel! Han är ju… Guds gåva till investeraren.

Kanske har vi båda rätt, eller fel. Oavsett är fallet som så att du inte lyssnar till motiven, utan lägger vikten vid vem som yttrar dem. Det kan inte bli mer fel, men detta till trots har vi en tendens att döma boken efter dess omslag.

Oavsett om det råder uppgång eller nedgång ska du aldrig blint följa någon. Alltid ska du göra din egen analys och utgå från din ekonomi och din livssituation (jobb, inkomst, boende et cetera). När – inte ”om” – du läser och lyssnar till andra gör det med ett öppet sinne och låt bli att redan på förhand ha bestämt dig för om X är pålitlig eller icke. Gör det först efter att du reflekterat kring dennes motiv till rådet att köpa/sälja. Absolut ska du också ta hänsyn till personens historik, men det ska inte vara det viktigaste underlaget för dig. Kom ihåg att ingen är bättre än sin senaste prestation.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.