12 Jan, 2024

En tråkig och allvarlig megatrend

Uppdaterad:
12 Jan, 2024

mars 2023 skrev jag en artikel om obesitas (kraftig/sjuklig övervikt) för Aktiespararna och gick därefter in på bolag som där och då bedömdes vara av intresse för de investerare som önskade positionera sig för denna tråkiga, skadliga och på många sätt hemska strukturella megatrend. För bolagen är den såklart raka motsatsen, likt den enas bröd, den andras död gör gällande, men kapital, vinster et cetera åsidosatt tror jag vi är en klar majoritet som ser faror med samt lider med de som är drabbade av sjuklig/kraftig övervikt – obesitas. 

Bolagen jag nämnde var Novo Nordisk, med sina två preparat Wegovy och Ozempic, Eli Lilly och deras nu godkända Mounjaro, Amgen och deras då och än idag under utveckling Amgen-133 samt Pfizer, som sedan dess dragit sig ur kampen. Sedan dess, vilket kommunicerades den 9/12 2023, har bland annat svenskbrittiska Astra Zeneca gett sig in i leken, om än att de börjar i en rejäl uppförsbacke. Med uppförsbacke syftar jag till hur Novo och Eli har ett sorts First Mover Advantage (FMA), vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att de kommer ha störst marknadsposition om 2–3 år. Emellertid ökar sannolikheterna för detta givet att ”allt annat lika” får råda. 

Novo Novo bedöms ligga före Eli Lilly, men vad som just nu hindrar förstnämnda från en fortsatt lika kraftig expansion är att de inte förmår producera lika mycket som efterfrågan gör gällande. Förvisso ett något bekvämt problem, likväl ett problem och ett extra sådant om en konkurrent, såsom Eli Lilly, finns där för att erbjuda ett substitut. Så är just nu fallet på många av de marknader som Novo Nordisk är verksamt på. Risken med att ett substitut från en konkurrent erbjuds är att brukarna ej återgår till Wegovy eller Ozemic om/när det åter finns i lager. Såklart gör Novo Nordisk allt i sin makt att öka sin produktionskapacitet, bland annat genom att expandera sin produktion, men det är ständigt ett sorts race mot klockan och konkurrenterna. 

1

Såklart är allt även en kostnadsfråga. I USA finns vissa subventioner, som gör att det för flera brukare kostar mindre än de ordinarie cirka $1 367 per månad, men på flera marknader inom EU finns inte några sådana. I Tyskland kostar Wegovy mellan €170–330 per månad. Novo Nordisk hoppas såklart att kunna visa fler fördelar med sina preparat, vilket kan öka sannolikheten att flera länder och dess respektive läkemedelsverk erbjuder subventioner eller dylikt för brukarna.

Den 8 augusti kommunicerade Novo Nordisk ett studieresultat som gör gällande att Wegovy minskar risken för en större kardiovaskulär händelse (MACE) med 20 % för personer med övervikt eller fetma och etablerad kardiovaskulär sjukdom utan diabetes. Bolaget ämnar fortsätta ansöka om flera bemyndiganden inom såväl EU som USA framgent. Skulle de fortsätta få sådana ökar sannolikheten för att fler kommer ha möjlighet att ha råd med preparaten, vilket allt annat lika leder till än mer vinster för den danska läkemedelsjätten. 

När jag skrev min artikel i mars 2023 inledde jag med följande. ”Obesitas är en komplex kronisk sjukdom och enligt WHO bedöms idag över 650 miljoner människor i världen lida av tillståndet. Förutom den individuella och personliga kostnaden för detta visar data från Folkhälsomyndigheten att kostnaden i till exempel Sverige för behandling av sjukdomen är över 70 miljarder kronor och sedan 1975 har den globala förekomsten av tillståndet mer än fördubblats.

För framtiden finns olika prognoser från olika institut, men vad de alla har gemensamt är att antalet drabbade kommer att öka samt att tillväxten sker snabbt och kraftigt. Om inga nya behandlingsformer tillkommer bedömer till exempel World Obesity att över fyra miljarder människor kommer vara eller vara nära till att bli drabbade till år 2035. Under samma år väntas kostnaderna för detta överstiga $4,32 miljarder på årlig basis, vilket motsvarar 3 % av världens BNP.”

Sedan dess har mycket vatten hunnit rinna under världens alla broar. Enligt WHO lider idag cirka 1,9 miljarder människor av obesitas. Detta skall ställas mot det faktum att världen idag bebos av cirka 8 miljarder människor, vilket gör att cirka 23 % lider av detta hemska och prövande tillstånd. Om du, likt jag hoppas, anstränger dig för att tänka på olika vattenringar som bildas betyder detta att allt fler riskerar att bli sjukskrivna och därmed belasta samhället och sjukvården (i länder vars välfärdssystem redan är hårt ansträngda); att BNP kommer minska givet att all teknologisk utveckling inte förmår att täcka upp för ”bortfallet” med mera. 

För att se mer hur fördelningen mellan såväl kön som åldrar är, men också mer ingående om de ekonomiska effekterna, vill jag varmt rekommendera World Obesity Atlas Report 2023 (s. 11-12).

Skulle det värsta scenariot inträffa kommer allt leda till såväl ökade klassklyftor som konflikter. Det kommer vara, än mer än idag, en klassfråga att ha en mer bra/stark hälsa, för alla kommer ej ha råd. Om detta har jag bland annat skissat lite på i en av mina (försök till) dystopiska, skönlitteratära skildringar, men också i min recension av The Dawn of everything (Graber & Wengrow, 2022).

V
Antalet procent av befolkning som lider av obesitas
dd

I takt med människans ökade stillasittande, som sker i kombination med en, för många, allt mer ohälsosam kost är risken stor att tillväxten av obesitas fortsätter. Hemskt att säga, men denna går att kapitalisera på via att investera i nämnda bolag (som, såklart, handlas till höga värderingar som inte ger mycket utrymme för minsta felsteg). 

Att investera och positionera sig för strukturella och ökande megatrender är klokt, men visst tar det emot att både reflektera och skriva om detta. Den 4 mars anordnas nästa ”World Obesity Day” i EU och det skall bli intressant att se vad för nya data som kommuniceras. Klart är att detta är ett världsproblem och inte ett som enbart gäller ett fåtal länder.

När detta inlägg skrivs äger jag inget av de avhandlade bolagen direkt (dock Astra Zeneca via Investor), om än att jag skulle vilja, men allt kommer, som alltid, till frågan kring värdering. Absolut ser jag de eventuella och fortsatta vinstökningarna, men som jag skriver ovan är aktierna prissatta för perfektion i utförande framgent. Förvisso handlas Novo Nordisk till ett PEG om 1, vilket är positivt, likväl ska alla förväntningar som finns inprisade då realiseras, för annars kommer värderingen om P/E 43,9 samt EV/EBIT 35,2 snabbt att öka om aktiekursen ej sjunker (vilket den kommer att göra om rapporter/kommunikation är mer ”negativ” framgent).

Studeras värderingarna baserat på rullande tolv månader, baserade på stängningskurserna den 11/11 2024, framkommer nedan. 

 P/EEV/EBITP/SEV/FCFPEG
Novo Nordisk43,935,215,351,51
Eli Lilly11560,517,9-3 569-6,7
Amgen21,421,26,0201,7

Äger du något av avhandlade bolag? 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.