18 May, 2020

Exit i Netent och kanske inköp av Sofina SA(?)

Jag går mer och mer åt att prioritera investmentbolag i min portfölj och finner nuvarande börs- tillika världssituation som passande för att köpa och öka i dessa. Emellertid ska inte alla ses som ”säkra” investeringar, för några sådana finns inte. Däremot finns det de som kan bedömas som mer ”trygga” och en viktig faktor för detta är deras finansiella situation – hur ser skuldsidan ut? Jag är tacksam för att denna del av analysen har kommit fram hos allt fler analytiker i takt med att många bolags dåliga balansräkningar görs synliga – ännu tycks inte alla nakenbadare ha drabbats, men kanske kommer de under de kommande månaderna nödgas visa upp hela sin kropp i dess nakenhet (eller så blir de räddade av stater)?

Jag köpte kring jultider 2019 in mig i NetEnt, då jag ansåg dem vara lite väl hatade och sedan dess har resan bjudit på en seglats likt Columbus till ”den nya världen” och efter att ha upplevt såväl stormar som lugna vatten valde jag att, måmndagen den 18%5, att sälja till en kurs om ca 35 kr, vilket gav mig en avkastning, exklusive utdelning, om ca 45 %. Bolaget är inte i dåligt skick och jag tror att deras satsningar för att utmana EVO kan slå väl ut. Därtill skall ej Red Tiger-förvärvet förringas, men… ja, jag tror att ”gamla” Nettan inte har mycket kvar att ge och att mycket (läs; allt) hänger på att Red Tiger kan bära upp verksamheten samt att deras femtioelfte satsning på live casino äntligen lyckas. De har rekryterat mycket personal från EVO och kanske är detta den del som tidigare har saknats? Utöver detta ser jag mig inte vara den långsiktiga ägaren i just detta bolag, utan fokuserar hellre på Kindred och Betsson. Förutom detta finner jag deras skuld något bekymmersam. Att förvärva Red Tiger var av yttersta nöd, men det kom med en stor, såväl bildligt som bokstavligt talat, kostnad i form av ett lån. Riskerna av detta är, tills den är nedbantad, relativt betydande.

Rent nyckeltalsmässigt pekar det mesta på att bolagets "rebound" inte riktigt har skett (kanske är detta året då den verkligen gör det?). 

Är NetEnt ett dåligt bolag? Finns ingen mer uppsida? Är jag en trader? Svaret på samtliga frågor är ”nej”. Jag är nöjd med min avkastning och vet att bolaget absolut kan fortsätta generera aktieägarvärde. Jag ser dock en mer långsiktig, positiv avkastning i andra bolag samt vill jag utöka mitt ägande i investmentbolag, vilka jag ser som mer "trygga" (vilket absolut kan och ska ifrågasättas).

Under de senaste månaderna har bland annat Svolder, Wendel samt Groupe Bruxelles Lambert tagits in, vilka samtliga är bolag som jag bedömer kunna generera en bra och positiv avkastning under en lång tid framöver. Därtill bedömer jag risken vara mindre i dessa än i NetEnt och inte bara för deras mycket sunda balansräkningar, utan även på grund av deras erfarna ledning, diversifiering samt potentiella synergieffekter.

Ytterligare ett investmentbolag som har fångat mitt intresse är Sofina SA, som jag kom att få intresse för efter mitt samtal med Placeras skribent, Karl Lans, förra veckan.

Sofina är ett familjeägt holdingbolag, som har varit verksamma i mer än 120 år(!). Bolaget verkar som ett investmentbolag och inriktade mot att äga, förvalta och vidareutveckla olika tillväxtbolag runtom på den globala marknaden. Visionen är att bistå med specialistkompetens och strategisk rådgivning för vardera bolag. Målet är, föga förvånande, att utveckla dessa och frambringa ökat aktieägarvärde. Investeringarna görs inom fyra områden; Consumer & Retail, Digital Transformation, Education samt Healthcare. För att se hur utvecklingen de senaste 120 åren har gått till har bolaget en liten interkativ tidslinje att läsa här och på samma sida står följande att läsa: "Sofina grundades för mer än 120 år sedan som ett företag med verkstads- och finansieringsverksamhet och är idag ett börsnoterat investeringsbolag med innehav i Europa, USA och Asien inom olika sektorer, med särskilt fokus på konsumentvaror och detaljhandel, digital transformation, utbildning och sjukvård.

Bolaget är främst exponerande mot den amerikanska, europeiska samt asiatiska geografin och har kontor i Bryssel, Luxemburg samt i Singapore.

Bolagets investeringsportfölj består av tre delar:

Long-term minority investments (43 % av den totala portföljen)
Långsiktiga minoritetsinvesteringar utgör huvuddelen av Sofina-gruppens verksamhet. Sofina investerar i ”healthy and closley-held companies”. Således fokuserar de på bolag där det finns en tydlig huvudägare och där en stor tillväxt ses. Investeringsstorleken är oftast mellan 75 miljoner euro till 300 miljoner euro för en minoritetsandel i dessa bolag. Portföljen består huvudsakligen av företag med huvudkontor i Europa med globala aktiviteter.

Investments in venture and growth capital (31 % av den totala portföljen)
Sofina hävdar att stödja grundare och företagare är en del av gruppens DNA och detta görs genom investeringar i toppnivåinvesteringsfonder med en stark fokusering mot tillväxt. De viktigaste regionerna i portföljen inkluderar Nordamerika, Asien och Stilla havet (APAC) samt Europa.

På grund av den höga kvaliteten på de fondförvaltare som bolaget investerar i fungerar fondinvesteringsaktiviteten som en viktig ”deal flow feeder” för Sofina Growth.

Sofina Growth – investments in fast-growing businesses (20 % av den totala portföljen)
Sofina Growth investerar globalt i snabbväxande företag som är mindre mogna än de långsiktiga minoritetsinvesteringarna och har en högre riskavkastningsprofil. Metoden består av att investera tillsammans med betrodda partners i transaktioner där Sofina Growth kan investera upp till 50 miljoner euro och portföljen har ett globalt fotavtryck (Asien, Europa, USA).

När jag studerar de bolag som Sofina är ”long-term”-delägare i framkommer att de ligger rätt i tiden beträffande ”e”, dvs. ”e” som i ”e-handel”, ”e-hälsa”, ”e-utbildning” et cetera. Bolag såsom CognitaBiotech DentalDanone med flera står här att finna (exakt – de bolag som alla har hört talas samt kan allt om…). Emellertid kanske ett bolag såsom Chapoutier låter bekant? Den som kan sitt vin höjer säkert på ögombrynet. Historiskt har Sofina visat sig vara duktiga på att göra bra exits och här får jag, som en potentiell investerare/delägare, lita på ledningens förmåga att så fortsätta.

Jag kan inte till fullo säga att jag är till hundra procent insatt i samtliga bolag, men jag vet vilka de är och var/hur de verkar. Likt investerare kan välja en fond utifrån samma premisser, bedömer jag att jag som investerare kan välja investmentbolag utifrån desamma.

Mycket – mycket – finns att säga om Sofina och för den intresserade rekommenderar jag att besöka deras hemsida för att förkovra sig. I årsrapporten för 2019 års räkenskapsår står mycket matnyttigt om du talar flamländska… Tyvärr har jag inte hittat någon engelsk version, utan jag har nödgats att använda mig av googles översättningsverktyg. Svårigheterna till trots är det inte svårt att se att detta är ett stort fartyg som styrs av en kompetent kapten med en välutbildad, erfaren tillika betrodd besättning.

Beträffande bolagets finansiella ställning finns det få nyckeltal tillika siffror att inte blir imponerad av. Nedan data är hämtad från Börsdata och jag har valt ”10 helår” och inte rullande 12 månader de senaste 3 åren.

I nedan tabell listas tillväxten för diverse nyckeltal.

 

12 månader

3 år

5 år

7 år

10 år

VPA

39 %

64 %

32,5 %

34,3 %

21,5 %

EK/A

16,8 %

12,5 %

10,5 %

11,1 %

8,7 %

Omsättning/A

116 %

11,4 %

8 %

3,1 %

1,7 %

ROIC

17,3 %

45, 9 %

19,6 %

20,6 %

11,1 %

ROC

17,4 %

49,8 %

20,8 %

21,6 %

10,7 %

 

Att studera P/E i investmentbolag är som att fiska utan bete; eller äta sill utan en nubbe. Emellertid kan det nämnas att P/E just nu 6,2 (10-årssnitt ligger på 11,5. PEG - (Price/Earnings)/Growth – är just nu 0,16, där snittet de senaste tio åren är 3,2. Skulden är… ja, den är inte, vilket nedan bilder gör synligt.

Jag har inte hittat mycket på Motley Fool, eller på Seeking Alpha. Det finns lite matnyttigt på MarketscreenerMorningstar samt på Simply Wall Street för den som vill gräva djupare. Gällande Seeking Alpha finns dock mycket imponerade siffror om Sofina SA och hur de har växt. Att addera som en viktigt faktor till den imponerade utvecklingen är bolagets ideliga aktieåterköp. Sedan 2001 har antalet utomstående aktier sjunkit markant och bara under 2019 återköpte de 125 000 aktier och de har nu 1,84 % av dessa i sitt ägo. 

Sofina SA lockar. Här finns mycket av det som jag vill ha exponering mot. Är det värt att ta in nu, på dessa nivåer, eller ska jag avvakta och se om sommaren, med dess lägre omsättning, kommer att ge bättre ingångsmöjligheter? Likt alltid kommer jag sprida ut mina köp, vilket talar för att det första skulle kunna göras nu. Emellertid ämnar jag inte att stressa och jag är noga med att ständigt applicera system 2 samt att checka av allt på min "checklista". 

Tankar om Sofina SA? 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.