19 Nov, 2019

Första inlägget & förutsättningar

Första inlägget… skall jag börja på ”en ny kula”? Skall jag fortsätta likt vanligt? Skall jag göra något däremellan? Skall jag utgå från att alla som läser här är nya och aldrig tidigare har läst på min ”gamla” blogg?

Jag väljer att fortsätta likt flytten från blogger till Trade Venue ej har skett, men kommer dock att i detta inlägg kortfattat redogöra lite om mig och de förutsättningar som gäller.

Arbete: Jag arbetar som gymnasielärare i ämnena svenska samt historia. Detta är ett arbete som jag älskar och dagligen går jag till jobbet med ett leende på läpparna. Ja, det är ett tungt och krävande jobb, men samtidigt är det mycket, mycket belönande.

Studier: Utöver att förvärvsarbeta studerar jag även masterprogrammet i pedagogik och om allt går som jag hoppas tillika siktar på når jag min master i juni 2020, det vill säga om cirka 7 månader. Jag läser detta program på halvfart, men har och går ej ned i arbetstid, utan följaktligen studerar jag på ”min fritid”.

Bokprojekt: Utöver arbete, börs och studier ägnar jag en stor del av min tid till min kommande bok – Börspsykologi – så blir du en bättre investerare. Denna släpps i mars 2020 och just nu pågår det mer ”tråkiga” arbetet med korrektur et cetera.

Detta är min första ekonomibok, men jag har tidigare skrivit en historisk spänningsroman om den romerska konsuln Gaius Marius. Denna är för tillfället slutsåld och jag hoppas att kunna trycka upp fler exemplar inom en inte allt för lång framtid.

Sju höga och mycket erkända börsprofiler har läst mitt alster och samtliga har kommit med positiva utlåtanden. Jag ämnar återkomma till samtliga dessas, men bjuder idag på tre:

”Börspsykologi är ett viktigt ämne och jag brukar säga att det svåraste är att ha karaktären att följa Warren Buffetts enkla principer när det gäller att investera i aktier. Cristofer bok är ett bra bidrag till ämnet komplexitet” (Per Håkan Börjesson, VD för Investment Ab Spiltan)

Börspsykologi - Så blir du en bättre investerare är ett viktigt bidrag för investerare och traders oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Att ha självkännedom och koll på de psykologiska fallgroparna är nödvändigt för att vara långsiktigt lönsam på börsen. Detta är således ett ämne som många förbiser” (Erik Hansén, Senior Market Analyst på IG-market)

”Givande och intressant!” (Mats Qviberg, Ordförande i Öresund)

Ekonomi: Här väljer jag att ta in en stor del av en text som jag publicerade tidigare denna höst, närmare bestämt den 6 september, då den svarar exakt på frågan kring nuvarande ekonomi.

Tidigare, innan jag blev offentlig, var jag mer öppen med min ekonomi och hur siffrorna såg ut. Emellertid är jag inte bekväm med att låta alla och envar få en sådan djup inblick i min privatekonomi och jag skall ej ljuga och påstå att det blev lite tråkigt ett tag, för det var en härlig dopaminkick att få skriva och berätta om utvecklingen och få det skrivet, offentligt.

Jag gör fortfarande noggranna uppföljningar över hur min ekonomis alla nyckeltal utvecklas och det är verkligen en svår känsla att beskriva för alla som inte är insatta i den värld som du och jag rör oss inom. Då jag förstår att det blir mindre roligt för dig som läsare att inte se vad alla procenttal betyder, ämnar jag i alla fall visa hur trenden ser ut.

"[...]Stolt? Absolut, för detta resultat har jag kämpat för[...]"

 

Det totala kapitalet har, sedan januari 2015, utvecklats med 156 %. När detta delas på de fyra och ett halvt år som har passerats framkommer en genomsnittlig tillväxt på 34,6 %. Jag har ingenting att jämföra med, men jag blir riktigt glad av att se denna siffra. Stolt? Absolut, för detta resultat har jag kämpat för. Det har inte givits till mig likt en leksak i ett Kinderägg, utan det är otaliga timmars med slit, ett dynamiskt mindset, en motivation och en ren och skär ”jävlar anamma” som ligger bakom.


En viktig faktor för det ökade kapitalet, förutom portföljens organiska utveckling, är att spara och här finns många som har som ambition att ha en sparkvot på allt från höga 35 % till superhöga 75 %. Jag är av uppfattningen att ett sparande skall ske utan att det "skadar" individen, dvs. visst handlar sparande om uppskjuten konsumtion, men det får aldrig bli så illa att individen upplever sig lida, för då har det gått för långt.

Själv har jag aldrig upplevt att mitt sparande och min ekonomiska mindset har skadat mig, utan mitt förhållningssätt till pengar och sparande är något som jag ärvt av mina föräldrar, som ömsom har berättat om dess vikt, ömsom visat via sina egna ageranden. Således lever jag på ett sätt som inte erfordrar stora utgifter, men jag drar mig ej heller från att unna mig om viljan och energin finns.

Mitt sparande är högt och en, av flera, stora anledningar till detta är det faktum att jag fyller min (fri)tid med saker som jag just nu vill göra och dessa ting är, mer eller mindre, gratis; studier samt mitt skrivande i allmänhet och min kommande bok i synnerhet (uppdatering om dess status kommer nästa vecka). Dessa två ting tar en stor tid i anspråk och således "missar jag" (läs: nödgas välja bort/tacka nej) vissa andra evenemang. Det är tråkigt, men det ändrar inte faktum - ty när du säger "ja" till en sak, säger du också "nej" till många andra alternativ. Jag har som ambition att bli klar med min master till juni 2020 och därefter kommer mer tid att frigöras, vilket högst sannolikt kommer att påverka utgifterna.

Sedan skall det tilläggas att jag älskar att investera och se pengarna växa, vilket såklart gör att jag vill se till att tillföra kassaflöde till den växande portföljen.

När jag beräknar sparkvot tar jag inte med mina utdelningar, utan det är lön och andra inkomster, såsom försäljningar på tradera e.d., som tas med. Sedan januari 2015 och fram tills sista augusti 2019 ligger årssnittet på cirka 77 %.

Beträffande utdelningar har jag egentligen sommaren 2015 som startposition, då jag i samband med greklandskrisen beslöt att lämna värdeinvestering och istället övergå till en mer utdelningsfokuserad sådan. Dock fick jag även en del utdelningar för räkenskapsåret 2014, vilka tillkom mig anno 2015. Således tycker jag det mer passande att ta med dessa summor i denna redogörelse, som sträcker sig från de som mottogs under 2015 till idag, september 2019.

Sedan 2015 har utdelningarna ökat med 328 %. När detta delas på de dryga 4,5 åren fram tills idag framkommer att ökningen per år har varit cirka 72,8 %. Den största skillnaden syntes mellan 2014 och 2015, vilket ter sig logiskt i och med strategiförändringen. Mellan dessa år ökade utdelningen med 127 %.

Den utdelningssumma som jag erhåller under 2019 känns... surrealistisk. Snöbollseffekten är sannerligen magisk. Faktum är att jag detta år täcker alla mina kostnader med mina utdelningar. Dock skall här tilläggas att detta år är ett år med, för mig, mycket låga kostnader. Att jobba, studera samt författa gör att inte mycket tid finns för att göra annat än just detta; sitta, skriva, läsa. Dock kan jag ej negligera faktum att utdelningarna detta år täcker ”allt”. Jag vågar ej föreställa mig hur det kan komma att bli om ett par år, men fortsätter det likt idag så kommer snöbollen att mangla allt som ställs i dess väg sönder och samman.

Jag tycker mig ha funnit en väg som tycks leda mot Rom och har inga planer på att göra några större utflykter från denna och vet att jag mer snarare än senare uppnår en utdelningskvot som kommer att kunna erbjuda valfriheter som få är förunnade. Just nu älskar jag mitt jobb, där jag har lika underbara kollegor som elever, och siktar inte på att uppnå någon sorts FIRE, utan det är mer nöjet som driver mig; nöjet att analysera, att investera, att möta utmaningar och utvecklas; att se hur ett frö kan växa och bli en skyddande och skuggkastande palm. Att addera är att jag är helt inställd på att saker kan och med största sannolikhet kommer att ändras, vilket jag har skrivit tidigare om.

Jag fick en fråga för ett par veckor sedan om vad, på ett mer allmänt plan, det är som driver mig. Svaret är, relativt, enkelt: jag vill utvecklas och jag vill förstå. Att "förstå" är ett mål som aldrig fullt ut kommer att nås och just den delen är det som jag uppskattar lite extra, ty Sokrates hade korrekt då han sade att ju mer han visste, desto mer insåg han att han inte visste.

Till alla som har följt mig sedan dag ett och till alla som gör sitt första besök idag - ett stort tack för all stöttning och alla kommentarer som ni har förunnat mig! 

Låt oss fortsätta, ty livet är en process; en resa mot och i utveckling. Att ständigt utvecklas; att ständigt söka förståelse är den sanna rikedomen!

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.