24 Aug, 2021

Framing Kina

I min första bok – Börspsykologi – avhandlar jag framing effekten, som vi lite lättsamt kan översätta till ”inramningseffekten”. Med detta menas att vi tenderar att se på ett objekt, en händelse, produkt e.d. utifrån ett visst perspektiv. Detta perspektiv grundar sig i våra egna, unika erfarenheter. Som ett exempel, och som jag diskuterade då jag gästade Kvalitetsaktiepodden, är hur jag/vi svenskar(?) ser på Loomis. Kontanthantering är så… ja, 1900-tal. Vem använder kontanter idag? Dock missar vi att i en stor del av världen i allmänhet, men såväl utvecklingsländer (t.ex. länder i Sydamerika) som i vissa europeiska (t.ex. Tyskland) länder i synnerhet är kort- och digitala betalningar något som inte premieras. Kanske finns således fog att titta närmare på Loomis men då utifrån andra perspektiv?

Detta förhållningssätt kan vi även använda då vi studerar och ser på Kina. Vi ser hur Xi Jingping styr med en järnhand och visst ryggar vi undan. Vi blir rädda. ”Politisk risk”, skriker vi och bestämmer oss för att investera i bolag såsom JD, Alibaba, Didi och Tencent är lika farligt som att äta en mindre väl tillagad blåsfisk. Alibaba, JD och Didi, för att inte nämna de digitala utbildningsbolagen, har straffats hårt då den kinesiska staten har tagit i med hårdhandskarna och deras aktiekurser har fått se forna ATH:s försvinna långt bort i fjärran. Idag vet vi inte var detta kommer att sluta. Kommer deras amerikanska noteringar (ADR) att avlistats? Kommer de bli mindre autonoma? ”Lika bra att hålla sig undan”, är en rimlig tanke.

Ett annat synsätt – en annan inramning – är att se att vi just nu har ”blod på gatorna” och är det inte då som man ska köpa? Ja, det finns en politisk risk, men bolagen är så införlivade i Kina och den kinesiska statsapparaten att sistnämnda inte kan (och vågar?) göra för mycket (eller?). Säkert kommer det vara mycket stök det kommande året, men förr eller senare kommer Xi Jinping inse att han mer skadar sitt land än hjälper det. I dagens globala marknad har landet – och bolagen – inte råd att stå utanför all den handels som dagligen sker, 24/7 365. 

Ovan är extremt förenklat och jag är fullt medveten om att det inte är så enkelt. Emellertid bör vi alla ta ett steg tillbaka och se på händelserna utifrån flera perspektiv. Att applicera ett metakognitivt synsätt, dvs. att bli medveten om hur och varför man tänker och ser på X, kommer leda till att du ökar sannolikheterna och möjligheterna att se nya saker du tidigare ej sett.

  • Varför anser jag att det är farligt att investera i kinesiska bolag?
  • Varför ska jag inte investera i kinesiska bolag?
  • Varför ska jag investera i kinesiska bolag?
  • Vilka källor har jag läst och som verkar som underlag för mina beslut? Är dessa breda och diversifierade, dvs. tillåts fler än ett (smalt) perspeptiv att komma fram? 
  • Har jag verkligen den kunskap och den insikt som krävs för att göra en adekvat och noggrann avvägd investering i X bolag?


Jag äger inget av ovan nämnda bolag, men jag följer dem med intresse och anser att såväl Alibaba som JD handlas till attraktiva värderingar. Jag har min uppfattning om Kina och den kinesiska staten, men ifrågasätter ständigt denna. Invert – always invert!

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.