20 Oct, 2023

Inget ändras – same as ever

Uppdaterad:
20 Oct, 2023

Inom ett par veckor kommer Morgan Housels senaste bok, Same as Ever, anlända och det är ett alster som jag ser fram emot. Jag har en aning om vilka perspektiv författaren ämnar presentera samt förhålla sig till och som såväl intresserad av som undervisande i historia och idéhistoria har jag förkovrat mig inom ämnet under flera år. Många har ofta hävdat och återkommit till de något uttjatade, likväl adekvata, utlåtandena från Mark Twain – ”History never repeats itself, but it does often rhyme” - och Voltaire – ”History never repeats itself. Man always does” och det finns ett inte så litet korn av sanning i dessa.

Människan är en enastående och fascinerande varelse, som trots sin historia inte tycks dra lika mycket lärdom som logiken låter gälla. Trots att hon under sekler och millenier kunnat se vad ren dumhet ofta leder till, har hon en tendens att ofta själv uppnå definitionen för densamma.  Det är inte som så att hon är ointelligent, oklok eller osmart. Nej – ofta finns det alltid en viss grad av de tre nämnda. Problemet är hennes fallenhet för de psykologiska och emotionella fällorna tillika begären, vilka gör att hon beter sig dumt – korkat.

Ivar Kreuger var inte osmart, ointelligent eller oklok. Jag tror inte han hade lyckats bygga sitt imperium om det enkom funnits en pommes frites på tallriken. Vad var det då som fick honom på fall? Girighet (avaritia) – den tredje dödssynden. Hade han kunnat se och lära av historien och hur tidigare giriga män samt kvinnor fallit offer för nämnda dödssynd? Absolut och kanske närmast på tungan ligger romaren Crassus. Drog han lärdom? Nej. Lät han sig förblindas av känslor? Ja. Korkat! Dumt! Stupiditeten praktiserad

Erik Sprinchorn och jag lyfter även fram Warren Buffet och Rick Guerin, där den sistnämnda ofta målas upp som den giriga i och med sin kraftiga belåning (som ej slog väl) och den sistnämnda som en sorts samarit, som kom till undsättning när Guerin höll på att gå under. Var det klokt av Guerin? Hade han dragit lärdom av tidigare investerare? Nej. Lät han sig förblindas av känslor? Ja. Korkat! Dumt! Stupiditeten praktiserad. Det bör dock adderas att det slutade väl för vår protagonist, men det var ett par år som var minsta sagt svettiga. 

Kain och Abelberättelsen är även den passande för att lyfta fram människans dumhet i form av avundsjuka. Kain och Abel, en berättelse utmålad i Bibeln, skildrar vad avundsjuka (invidida) är och vad den kan göra med någon eller några. Berättelsen kretsar kring två bröder, Kain och Abel. Abel var älskad och gynnad av de flesta, medan Kain ofta förbisågs och överskuggades av sin brors storhet. Kain blev avundsjuk på Abel och denna avund förvandlades till hat. Av hat mot sin bror dödade Kain sin bror. Abel hade aldrig gjort något mot Kain för att få Kain att hata honom, men det var Kains egen svartsjuka som fick honom att hata och så småningom döda sin bror Abel.

“It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid, instead of trying to be very intelligent.”


Såhär kan vi hålla på i evigheter. Crassus, Kreuger, Guerin med flera är bara några ytterst få av många som inte är okloka, ointelligenta eller osmarta, men som varit tillräckligt svaga för att lockas av de psykologiska och emotionella mekanismer som karaktäriserat homo sapiens historia.

När nu Mr. Market ännu en gång lider av sin manodepressivitet och börsen mer lyser rött än grönt är det viktigt att du inte agerar emotionellt, eller ramlar i diverse mentala fallgropar. Var klok. Var smart. Var intelligent. Var inte dum; praktisera inte stupiditet. Ditt liv. Dina pengar. Ditt ansvar.

”… the presence of beer always greases the rungs of the evolutionary ladder.” (Terry Pratchett)

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.