29 Jan, 2021

Inköp av fonder

Sedan ett par månader tillbaka har jag börjat att spara i två fonder; TIN Ny Teknik samt Avanza Småbolag by Skoglund. Återkommande läsare vet att jag främst fokuserar på utdelande bolag och om jag måste sätta en etikett på mig själv, så ser mig som en utdelningsinvesterare. Emellertid började jag kring januari 2020 fördela mer på tillväxtbolag, då jag dels fann att jag nu hade en stabil bas med utdelningar, dels då jag tror att det finns mycket guld att tälja inom just tillväxtfokuserade bolag. Under hösten 2020 skrev jag bland annat om att jag tagit in det belgiska investmentbolaget Sofina SA.

Det finns många intressanta bolag som jag ”skulle vilja äga”, men som jag upplever mig inte ha tid för att så grundligt att följa. Unity, Embracer Group med flera är verkligen intressanta, men…. likt alltid; tid och då jag vill kunna ha en sådan ”passiv förvaltning” som möjligt samt har vetskap om att min vardagstid är vikt åt mitt läraryrke samt till mitt författarskap förstår jag att jag enbart skjuter från höften om jag investerar i nämnda.

Ett sätt att komma åt ovan, men även andra spännande, snabbt växande bolag är via just fonder och här har jag valt TIN Ny Teknik. Jag håller såväl Carl Armfelt som Erik Sprinchorn högt och har under hela 2020 haft kontakt med sistnämnda, då han har varit med som bollplank för min kommande bok Mer Börspsykologi – mentala verktyg för att överlista marknaden. Vad de historiskt har presterat som förvaltare för Swedbank Robur Ny Teknik samt med sitt eget fondbolag är inget annat än imponerande och jag tro det är få som har mäktat med att matcha dem. Även om historiken inte är en garant för framtida avkastning tror jag att de är mer än väl positionerade att åtminstone härma sin egen denna.

Vad jag även uppskattar med Carl och Erik är deras stora öppenhet tillika transparens. Ömsom bjuds det på öppna genomgångar och kommunikation via You Tube, ömsom är de närvarande på sociala medier, såsom Twitter och precis likt andra fondförvaltare bjuds det på ett sedvanligt månadsbrev, som jag stark rekommenderar att man väljer att prenumerera på.

Den andra fonden som jag har tagit in är den nysratade Avanzafonden med fokus på småbolag, där Fredrik Skoglund står som förvaltare. Här var jag dock kluven, då jag har en relativt stor del investerat i Svolder, men efter noggrant betänkande, samt efter att ha lyssnat på podden med honom och Nicklas Andersson, kom jag fram till att jag mer har en för- än nackdel att få ytterligare en exponering mot småbolag. Att Skoglund även går in med allt sitt eget kapital och därmed agerar pilot stärker även det min övertygelse om att han kommer göra sitt yttersta för att leverera avkastning.

Med vetskap om att SAVR finns har jag ändå valt att köpa direkt via Avanza. Detta då jag vill ha mitt investerade på ett och samma ställe och trots vetskap om att det med åren blir pengar som slösas är jag ”okej” med det. Denna gång går smidighet och enkel översikt före #sparadkrona.

Just nu står TIN Ny Teknik för ca 1,2 % av min totala portfölj och Avanza Småbolag by Skoglund för dryga 1 %. Min ambition är att varje månad avsätta en viss summa i båda, då jag gärna ser dem som framtida, relativt stora innehav.

Utöver dessa valde jag att exekvera den tanke som jag skrev om för ett par dagar sedan; sälja ChemoMetec (vinst ca 156 % exk. utdelningar) och dels investera i Telia, dels i AMF Småbolag (ca 1,2 % av min totala portfölj). Sistnämnda är, som namnet gör gällande, fokuserad på småbolag, vilket även Skoglunds fond är. Dock har de olika innehav.

Min tes är att fonderna + mina tillväxtbolag, såsom Prosus, Sofina S.A. StoneCo och Apax Global + mina investementbolag, skall stå för tillväxten, medan jag har andra innehav som mer ses som kassakor. 

Kompletterar du din portfölj med fonder, eller agerar du tvärtom, dvs. har fonder som bas och aktier som komplement?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.