2 Feb, 2023

JM och Electrolux

Uppdaterad:
18 Feb, 2023

Det har varit spridda rapporter denna vecka och mycket tid har avsatts för att läsa hur respektive bolag utvecklas. Jag är glad att se hur väl till exempel JM hittills har hanterat alla de svårigheter som föreligger, men är medveten om att det ännu inte är tid att blåsa ”faran över” – snarare tvärtom. Dock är det riktigt fint och tryggt att se hur de via sina starka finanser står mer starka än andra, såsom Bonava och Besqab, om än att det såklart finns skillnader relativt geografier et cetera (äpplen och päron, likväl). Att bolaget skulle höja sin utdelning var inget jag hade räknat med, utan i mina prognoser hade jag kalkylerat för en sänkning om 30 %. Jag klagar inte att få mer utdelning och så länge denna inte utsätter bolaget för en stor verksamhetsrisk är jag tacksam. 

Electrolux är det bolag jag är mest besviken på. Det är ytterst få gånger jag fått se en sådan hemsk kapitalallokering som bolaget haft under 2022 – jag finner det så dåligt att det är nära att jämföra med hur passa ”bra” Fingerprint” har lyckats med att tajma återköp samt genomföra strategiska satsningar. Först delar man ut enorma summor samt återköper aktier, om än inte på toppen likväl på relativt höga nivåer – detta samtidigt som omvärlden skriker ”lågkonjunktur i antågande!”. Var man för naiva? Led av hybris? Jag vet inte, men alla som riktar kritik mot ledningen gör rätt, för det har varit inget annat än kapitalförstörelse under räkenskapsåret 2022.

Att det erkända bolaget ställer in sin utdelning är ett måste, då man just nu sitter i skiten. Absolut kommer man inte gå under, men agerar man inte klokt, snabbt och korrekt finns risken att man blir ett sorts zombiebolag som i goda tider knappt håller jämna steg med sina konkurrenter och i dåliga tider förlorar än mer mark relativt nyss nämnda motparter. 

En viktig orsak till det negativa(!) rörelseresultatet, såväl inklusive som exklusive engångskostnader(!), stavas Nordamerika samt otacksamma inköpskostnader (inflation och oförmåga att bland annat skjuta vidare priset till slutkund). Här har man under 2022 haft svårigheter, vilket bland annat visat sig i en försäljning av en fabrik. Försäljning av fabrik kommer även genomföras i Ungern och denna väntas vara klar samt genomförd under 2024. Kostnaderna för dessa ageranden är höga, men om det blir som ledningen planerat kommer det på lång sikt leda till besparingar. Som alltid är det många ”om och men” som måste pricka rätt.

Minskat kassaflöde, en minskad organisk tillväxt om 8,4 % samt dystra utsikter… lite axplock av det som även går att läsa i rapporten och som inte får det att bildas ett leende på läpparna. VD hittar i alla fall en sak som är positiv (ja, jag är något sarkastisk): ”Det är uppmuntrande att vi har lyckats minska vår klimatpåverkan kraftigt”. Kul att i alla fall team Greta är nöjda… 

Jag kommer ge rapporten och bolaget mer tid under helgen och kommer inte lockas till att agera i affekt denna veckas sista handelsdag (fredag). Just nu är jag mer för att behålla och ännu en gång (dumt? Naivt?) låta VD få den tid han skriver sig behöva. Går det bra och att de flesta klockor går rätt kan det mycket väl visa sig bli ett relativt bra innehav. På lång sikt. Absolut ska alternativkostnader/avkastning tas med i beslutet och det är just detta som kommer vara ett av fokusområden under helgens reflektioner.

Jag förväntar mig att se att Investor nu går in och agerar kraftigt, men tyvärr tror jag att de kommer vara mer passiva. Det torde dock ligga i deras intresse att rädda det just nu sjunkande skepp som Electrolux är. 

Ny milstolpe för hushållets totala ekonomi
En annan, mer rolig, händelse som inträffat denna vecka är att jag uppnått en ny miljongräns. Även om jag inte lägger någon större vikt vid milstolpar likt denna är det ändå tacksamt att se hur ett kontinuerligt sparande och investerande lönar sig så länge jag låter tiden göra jobbet och inte lockas till dåliga och kontraproduktiva investeringar (läs: Electrolux, i alla fall på kort sikt om 1–2 år). Portföljens värde är också något som kommer och går. Ena dagen över den nya gränsen, andra dagen under, men med tiden kommer ständigt nya höjder att nås och nivån på botten höjas. 

Hur ska detta ”firas”? Det blir lika enkelt och avskalat som vanligt; något extra gott på grillen samt i glaset då det är helg, men inget extraordinärt. Jag försöker finna njutning och ”belöningsrus” via andra ting, såsom att finna lugnet och närvaron i nuet och fokusera på att ständigt skapa en sådan bra vardag som möjligt för mig själv. Det är just i vardagen och i det ”lilla” som den största njutningen och lugnet finns.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.