9 Aug, 2020

Jumia - Afrikas Amazon/MercadoLibre?

När tillväxtgeografier diskuteras nämns framför allt Sydamerika och Afrika och i sistnämnda finns ett bolag som jag tror har gått under radarn för många – Jumia Technologies. Bolaget är ett afrikanskt IT-företag som tillhandahåller en e-handelsplattform på den afrikanska kontinenten. Företaget erbjuder marknadsplats, logistik, leverans, leverans och betalningstjänster. På marknadsplatsen erbjuds varor och tjänster av olika slag.

Som framkommer är det Afrikas svar på Sydamerikas MercadoLibre, som i sin tur ses som ett svar på USA:s – förlåt: världens – Amazon och  på denna länk visas en video om bolaget och dess verksamhet.

Jumia har underpresterat index sedan börsintroduktionen i augusti 2019 och en av flera anledningar till detta är att bolaget har kämpat med bedrägeri på sina plattformar och tunna marginaler på några av sina marknader. Jumias intäkter växer dock fortfarande i en respektabel takt och företaget har en, enligt mig, övertygande plan för att vända saker på lång sikt.

För att öka marginalerna har ledningen valt att avyttra sin verksamhet från mindre lönsamma marknader, som Rwanda, Kamerun och Tanzania, för att fokusera på större marknader som Egypten, Nigeria och Sydafrika, där konsumenterna har större köpkraft och bättre tillgång till internet.

 

Internetanslutning är en stor drivkraft för att adoptera till detaljhandeln och Jumia är väl positionerad för att dra nytta av flera lovande projekt som syftar till att få fler afrikaner online (jfr. Hur MercadoLibre nu växer i en explosionsartad takt och detta tack vara ökad tillgång till IT-infrakstruktur i form av b.la. bredbandslösningar).

Den amerikanska teknikjätten Facebook har samarbetat med flera topp telekomföretag för att bygga en 23 000 mil internetkabel som heter 2Africa för att länka 16 afrikanska länder till Europa och Mellanöstern. Anslutningen förväntas gå live 2023, eller 2024, och kommer att sänka bandbreddskostnaderna och förbättra internethastigheter och tillgång på kontinenten - tre massiva ”triggers” för Jumias intäktsökning.

Jumia rapporterade resultatet för första kvartalet anno 2020 den 13 maj, och resultaten visar motståndskraft mitt i COVID-19-pandemin (även om denna ej har slagit lika hårt i Afrika som i västvärlden). Årliga aktiva kunder växte med 51 % till 6,4 miljoner, medan marknadsintäkterna ökade med 22 % till 19,1 miljoner euro (21,48 miljoner dollar).

Hur såg det ut i årsrapporten för räkenskapsåret 2019? När denna studeras framkommer att bolaget omsatte intäkter på 160 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 24 % jämfört med 2018. Företaget ökade sin årliga aktiva kundbas under fjärde kvartalet till 6,1 miljoner, från 4,0 miljoner för samma period förra året.

Jumias GMV 2019 - det totala antalet sålda varor under perioden - minskade med 3 % till 301 miljoner euro under fjärde kvartalet.

VD, Sacha Poignonnec, tillskrev nedgången till ”återbalansering av affärsmix”, vilket innebär att utgifterna för kampanjer minskades. Företaget såg också en minskning av försäljningen av telefoner och elektronik, vilket påverkade GMV.

Kanske den ljusaste platsen i Jumias resultat 2019 var företagets förmåga att uppnå en bruttovinst på 1,0 miljoner euro efter avdrag för uppfyllande av kostnader under fjärde kvartalet. Dock gör det dem inte lönsamma inom samtliga av sina sektorer, då kostnaderna fortfarande är höga.

Det övergripande mönstret för växande intäkter och kunder YoY har varit konsekvent för Jumia, vilket ger mer fog för min tro att bolaget kommer att bli lönsamt, likt Amazon kom att bli.

Företagets förluster, som ökade 34 % 2019 till 227,9 miljoner euro, jämfört med 169,7 miljoner euro 2018, skrämmer, men här måste investerare våga lita till story och ha acceptans för nuvarande siffror. Negativ EBITDA för fjärde kvartalet ökade 5 % till 51,2 miljoner euro från 48,6 euro under samma period 2018. Nedan är ett axplock från Börsdata.

Det är ett högst intressant bolag och här får man en bra exponering inte bara mot Afrika/tillväxtgeografi, utan även en sådan som är inom det digitala. Likt alltid skall allt från klimatkriser till korruption, fattigdom et cetera lyftas fram som risker och dessa skall ej negligeras. Om man dels är införstådd i dessa, dels accepterar dem kanske bolaget erbjuder den R/R som man söker och är bekväm med? Jag äger inte aktier i detta bolag, men kommer att ha kvar det på min bevakningslista. Därtill kommer jag att titta lite extra på dem denna onsdag, då de släpper sin rapport för det andra kvartalet - det som har varit än mer drabbat av covid-19.

Äger du Jumia?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.