31 Aug, 2022

Just keep swimming

Jag tror, utan några som helst underlag, att det är många av oss som håller Disneys (i.e. Pixar) Finding Nemo som en av de bästa animerade filmerna som någonsin skapats. Många är vi som dels fann fabeln tilltalande, dels karaktärerna. Lika mycket som man störs sig på Doris, lika mycket tar man henne till sig. Således har Pixar lyckats, för karaktärens roll här är mer att belysa protagonisten och sätta ett annat sorts scenljus på denna. 

I filmen ställer Doris den retoriska frågan: ”When life gets you down, you know what you gotta do?” Knappt hinner vi reflektera innan hon själv fortsätter: ”Just keep swimming.”

Vi är många som skriver att man ska fortsätta att spara samt investera månad för månad, år för år, decennium för decennium. Ibland blir det så tjatigt att det får valfri gatuförsäljare i Indien att framstå som restriktiv och återhållsam; avståndstagande och försiktig. Emellertid är det bra och viktigt att påminna sig om det i såväl goda som mindre goda tider. Sistnämnda är vad som just nu är gällande och således är det viktigt att ständigt påminna sig om att så länge man investerar på långs sikt och i ”stabila” bolag är risken liten. Befintlig, ja, likväl mindre relativt det nya ”vi ska bota cancer”-bolaget som sattes på börsen i morse.    

Vad som är ett bra och stabilt bolag är svårt att sätta någon sorts allmän och vedertagen definition på, men jag brukar till en början och mer allmänt när jag föreläser och ger lite råd lyfta fram vad jag först och främst väljer studera under analysfasen.

Jag vill se att omsättning, vinst samt eget kapital över tid är stabilt och stigande. Brutto-, EBIT- samt vinstmarginalen ska över tid vara stabil och gärna stigande. Därutöver ska skuldnivån vara kring nivåer där den historiskt varit (om än att en negativ nettoskuld såklart önskas). Självklart kan förvärv och andra, extraordinära händelser kasta upp skuldsättningsgraden, men över tid ska den inte och ständigt etablera nya och högre normalnivåer.

Om du hittar ett bolag som uppfyller ovan har du troligtvis hittat ett bolag som har en stark position inom sin sektor. Du har också hittat ett bolag med en beprövad historik. Inget är hundra procent säkert, men sannolikheten att detta bolag kommer finnas kvar i morgon är större än i det nyss nämnda ”vi ska bota cancer”-bolaget.

Det fordras mer undersökning och analys innan en investering ska göras, men ovan är det första jag fokuserar på. Därefter följer jag upp och fortsätter investera, månad för månad, år för år, decennium för decennium. ”Just keep swimming”, helt enkelt. Är det dock enkelt? Nej, för tvivel kommer och dessutom ska de psykologiska aspekterna inte förringas, ty de har en betydande del av hur du investerar och förhåller dig till din portfölj. Att räkna på diskonterande kassaflöden är en sak, att lära känna sig själv, sina styrkor och svagheter en annan. Båda delar väger lika mycket, likt jag skrivit vid ett flertal tillfällen.

 Att fortsätta spara – och fortsätta investera – är det viktiga. Finn mod, sök stöttning och tappa aldrig tron. Vet vad du gör och våga lita på dig själv och dina förehavanden. Förr eller senare kommer belöningen (avkastningen) komma för den som har tiden att sitta och titta på färgen som torkar. Bra bolag har den förmågan att fortsätta vara bra, medan detsamma men omvänt mer ofta än sällan gäller för de mindre bra; en majoritet fortsätter, tyvärr var just det – mindre bra.

Jag ämnar fortsätta spara och investera i många, många år framgent. Det kommer vara stunder där det regnar och stunder där solen skiner. Det går, som allt och inget, i cykler. Jag har ingen stress och känner ingen press. Jag vet vad jag kan kontrollera och det är mig själv. Den insikten gör mig stark, mycket stark. Resan hit var inte lätt, men oj vad den var värd sina tunga steg. Jag kommer gå på minor. Jag kommer få en och till och med två käftsmällar, men marknaden kan inte skada mig. You can hit me as much as you want, but you can’t hurt me; I will always keep swimming.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.