9 Oct, 2020

Kapitalism är något bra?

Jag tror att vi är många som har sett den norska serien Exit, som har blivit mycket omtalad. Faktum är att den har blivit så omtalad tillika uppskattad att det nu har utannonserats en andra säsong. Har du inte sett serien kan jag rekommendera den. Den är en bra fabel och det är hemskt och irriterande att se vilken hemsk kvinnosyn de fyra ”magnaterna” har och hur de ser på pengar och makt. Serien finns i skrivande stund att se via SVT Play och varje avsnitt (8 st) snittar ca 30-35 minuter.

Tjugosex minuter in i sista avsnittet (har du ej sett serien kommer du ej ta skada/lida av att se detta klipp) för en av protagonisterna en monolog om vad kapitalism är och detta är något som har stötts och blötts sedan dess grundande. Smiths Wealth of Nations, Pikettys Kapitalet, Marx Kapitalet,  Keynes ”keynesianism” et cetera lyfts ständigt fram som stöttepelare/vapen och beroende på publik samt tid och händelse tas de emot olika.

Förvisso har kapitalism skapat ett stort lidande och hemskheter för många, men det har också skapar välstånd, utveckling, bättre hälsa et cetera. Kolonialism, slavarbete, exploatering och så vidare är inget som någon vill kännas vid och idag kan vi enbart beklaga dessa sidor av människans historia och laga för att aldrig, aldrig, upprepa det. Förvisso tycks detta vara lättare sagt än gjort, för dagligen kan vi läsa hur ”de stora” utnyttjar arbetskraft till en lön som knappt räcker till brödsmulor.

Emellertid kan resonemanget vändas likt vore det ett mynt med sina sidor bestående av krona och klave, eller likt yin har sitt yang; är det bättre med arbete och lite/låg lön än ingenting allas? Jag ämnar inte döma eller peka finger, utan reflekterar öppet. Kapitalism har gjort att vi idag har alla de mediciner, prylar (på gott & ont), kunskaper, erfarenheter et cetera som gör människan positionerad för att överleva, men bakom varje framgång finns också en mörk historia.

Under 1600-1863 kunde de södra staterna i USA producera bomull, tobak och maj till kostnader så låga att hela USA och Europa kunde få billigt material för ett bättre leverne (exk. tobak…), men det kom till en hemsk kostnad. Idag är finns det delar av de stora bolagens produktion/paketering e.d. som görs av färgade, amerikanska fångar (se gärna dokumentären 13th Amendment på Netflix), vilket är till stora delar lika hemskt.

Det är en svår fråga och enligt mig finns det inget enkelt och bra svar. Även om Thomas Jeffersons uttalande inte hade med kapitalismen att göra kan det ändå parafraseras i detta sammanhang, men med den skillnad att vi byter ut ”Tree of liberty” mot kapitalismen och… ja, du förstår nog; ”The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.”

Vad anser du – finns det ett lätt svar på denna fråga om huruvida kapitalism är bra eller dåligt, eller är det som fallet näst intill alltid är gällande – en gråskala?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.