21 Jun, 2021

Lite om min strategi, placeringshorisont, tillväxtbolag mm.

Sedan jag kom upp i en utdelningsnivå som för mig är ”lagom” kom jag vid årsskiftet 2019/2020 börja fokusera mer på tillväxt. Med ”lagom” menar jag inte att jag kan leva gott på bolagens utskiftningar av pengar, utan mer handlar det om att överleva. Då jag ej har något intresse av att sluta förvärvsarbeta som lärare samt är relativt ung kände jag här att jag har skapat mig en stabil bas (lön + utdelningar). Givet denna bas har jag nu ett bra och pålitligt kassaflöde att fokusera med och mer på tillväxtfokuserade bolag. Utöver detta har jag en edge i form av tid. Jag har råd att ligga länge och, vilket absolut kommer inträffa, på minus. Så länge bolagen exekverar väl är det relativt irrelevant vad aktiekursen har för sig i det kortsiktiga perspektivet. För eller senare kommer ett bolags fundamenta visa sig i aktiekursen.
 

”In the short run, the market is like a voting machine--tallying up which firms are popular and unpopular. But in the long run, the market is like a weighing machine--assessing the substance of a company.” (B. Graham)
 

Att hitta och sedan behålla sina innehav är inte en lek, utan kräver såväl ihärdighet som tålamod. Därtill kräver det tilltro (till sin egen analys samt uppfattning om såväl omvärld, sektor som bolaget och dess ledning) och en optimistisk tro. Jag tycker Professor Kalqyl får med det bra då han hänvisar till John Harris, managing partner på fonden Sequoia; Imagination, resilience and thining like a business owner. Ja, den belästa ser mycket Buffett och Munger i detta. Detta är inte konstigt, då Buffett har en mycket bra och nära relation med nämnda Harris.

Som exempel på ovan och vikten av dessa insikter, egenskaper samt förmågor är att studera ett bolag såsom Amazon. Jag läste under min första semesterhelg ut boken Uppfinna och drömma – Lärdomar från livet och företagandet, som är ett sorts subjektivt utvalt Eldorado av aktieägarbrev, telegram, tal et cetera från Jeff Bezos från 1997 och fram t.o.m. 2020. Gång på gång återkommer Bezos till vikten av långsiktighet, tro och en vilja att alltid, alltid vilja utvecklas. Utveckling kräver uppoffringar, såväl på ett mer personligt som ekonomiskt plan. Ibland går det väl (AWS), ibland mindre väl (Fire Phone). Emellertid kommer ingen förlust utan möjlighet till lärdom, insikter och möjlighet till just utveckling. Just detta återkommer Bezos, Zuckerberg, Nadella med flera till gång på gång.

 

“Mistakes are a fact of life. It is the response to error that counts.” (N. Giovanni)
 

 

Vad är min strategi? Vad är min placeringshorisont? Vad är syftet med mina investeringar? Låt mig börja med förstnämnda. Att applicera ”buy & hold” tror jag kommer vara mer belönande än straffande, men jag är mer mot att applicera ”buy & build”. Även om det enbart rör sig om ett morfems skillnad är betydelsen – andemeningen – enorm. Buy & build betonar vikten av att följa upp och med bolagen och dess prestationer. Fortsätter de exekvera väl ökar du ditt innehav (givet att du finner pris/värde befogat). Utvecklas de inte enligt din analys eller hur du först hade föreställt är det din uppgift och på ditt ansvar att noggrant reflektera kring att skala/sälja av.

Ovan leder mig in på min placeringshorisont. Jag är mycket, mycket långsiktig. Ett kvartal, två eller till och med tre där bolaget möter motstånd är för mig att betrakta som normalt. Inget eller ingen är perfekt. Visst blir jag mer observant, men jag tror att det är viktigt att dels inse, dels acceptera att den perfekta kurvan utan minsta hack vare sig finns i bolagens liv eller i våra egna.

Kvar återstår nu syftet: Kortfattat är svaret – att skapa mig en ekonomisk trygghet som gör att jag har en frihet att, mer eller mindre, välja vad jag vill göra med min tid. Jag siktar inte på FIRE, men visst kommer jag förr eller senare att nå just ”FI” långt innan pensionsålder fylld. Utifrån detta har jag aldrig investerat all in i bolag med extrem hög direktavkastning (kommer i detta inlägg ej gå in på allt från skuld till utdelningsnivå, utdelningsttillväxt mm.), utan mer i bolag där jag har funnit tillväxt, utdelning (+utdelningstillväxt) mm. tillsammans har upplevts värt sitt pris. Som bekant är pris vad du betalar och värde vad du får. Detta värde kan ses, synas och tolkas på många sätt och inte bara bolagsspecifikt!
 

You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight-  (J. Rohn)
 

Ovan text är en mindre version av en längre jag har och som bara jag läser. Det är en del av ett dokument jag alltid läser innan jag gör en investering. I detta finns även andra punkter som skall bockas av, såsom vissa, enligt mig mer, viktiga nyckeltal. Ett av dessa är det fria kassaflödet (FCF).

Även här är låter jag Bezos agera pedagog (själv har jag ju semester…). Som framkommer talar det fria kassaflödet ett språk som rimmar mycket väl med långsiktighet, vilket även intäkter gör men som framkommer blir slutet mindre… hmm, ”lyckligt”. När allt kommer omkring är det teoretiska värdet av ett bolag summan av dess framtida diskonterade kassaflöden (DCF). Bilderna är tagna i aktieägarbrevet för räkenskapsåret 2004.

Tre bolag som jag har i min tillväxtorienterade del av portföljen är Pinterst, Unity samt Kaspi (sistnämnda bolag handlas via hantelefonorder mot London via AVA. Detta kostar 200 kr + växlingsavgift). De två förstnämnda har jag köpt in mig i under sen vinter och tidig vår samt skrivit om dem, medan sistnämnda köptes in ett par dagar innan bolaget passande nog var med i Market Makers (lyssna gärna!). Det var Alexander Eliassons (följ + presumera på hans subtrack) analys som fick mig intresserad och sedan dess har jag följt bolaget mer nära. Jag tänker inte skriva en analys här, utan finner att Market Makers podd samt Eliassons text mer än väl räcker för dig att utgå från. Det jag här vill lyfta fram är… ja, rätt gissat; det fria kassaflödet.

Börsdata, en underbar tjänst och där man alltid får svar, hjälp och adekvat feedback, tycks ha ett tillfälligt problem med Unitys senaste rapport(?) tog jag de sista två skärmdumparna från bolagets senaste Q1. Unity har inte samma fina trend som Kaspi och Pinterest, men när man läser hur/varför i deras rapporter får man bra svar på varför.

Nu är det fria kassaflödet verkligen inte allt. Men det är mycket och speciellt i bolag som ämnar att växa kraftigt och ”snabbt”. Viktigt i dessa är också att studera skuld, antalet aktier samt omsättning (dvs. översta raden). Skuldsätter sig bolaget och varför? Har de historiskt visat sig duktiga på att hantera skuld? Antalet aktier – är de duktiga på att hushålla på dessa och inte ösa ut optionsprogram efter varandra samt göra nyemissioner lika ofta som alla och envar byter underkläder? Omsättningen... visst gillar man svarta siffror på sista raden, men när ett bolag ska växa måste detta hamna lägre på prioriteringslistan.

Oavsett var du är och befinner dig i dina investeringar och oavsett hur länge du har hållit på är jag av uppfattningen att det alltid är bra och av vikt att då och då stanna upp och se var man spår och att man håller sig till den färdriktning man sedan länge stakade ut.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.